Đang tải...
Tìm thấy 206 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.031.936,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Caang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.512.119,00 ₫
  5.370.257  - 59.193.111  5.370.257 ₫ - 59.193.111 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Miredo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  14.523.325,00 ₫
  6.846.759  - 93.169.362  6.846.759 ₫ - 93.169.362 ₫
 4. Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.593 crt - AAA

  24.452.146,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 5. Airpods® GLAMIRA Serenad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  19.082.738,00 ₫
  8.835.806  - 123.367.334  8.835.806 ₫ - 123.367.334 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.471 crt - AAA

  18.701.230,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 7. Airpods® GLAMIRA Escuchar

  14K Vàng và Rhodium Đen
  14.162.762,00 ₫
  7.567.888  - 81.084.517  7.567.888 ₫ - 81.084.517 ₫
 8. Airpods® GLAMIRA Amarols

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  15.160.964,00 ₫
  8.130.527  - 87.636.373  8.130.527 ₫ - 87.636.373 ₫
 9. Airpods® GLAMIRA Giocoso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  16.091.244,00 ₫
  7.661.850  - 104.093.845  7.661.850 ₫ - 104.093.845 ₫
 10. Airpods® GLAMIRA Sijhawm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  14.574.553,00 ₫
  7.666.944  - 84.749.596  7.666.944 ₫ - 84.749.596 ₫
 11. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  11.716.923,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 12. Airpods® GLAMIRA Virtuaz

  Vàng 14K
  11.975.320,00 ₫
  6.581.855  - 68.560.995  6.581.855 ₫ - 68.560.995 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Esperarte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.244 crt - AAA

  21.992.158,00 ₫
  10.420.704  - 124.357.893  10.420.704 ₫ - 124.357.893 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Tendenza

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.236 crt - AAAAA

  31.032.021,00 ₫
  14.923.796  - 193.569.829  14.923.796 ₫ - 193.569.829 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  13.136.823,00 ₫
  6.516.478  - 85.032.615  6.516.478 ₫ - 85.032.615 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - AAA

  17.536.613,00 ₫
  7.600.718  - 95.023.128  7.600.718 ₫ - 95.023.128 ₫
 17. Airpods® GLAMIRA Unexampled

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  20.577.070,00 ₫
  8.439.582  - 117.961.699  8.439.582 ₫ - 117.961.699 ₫
 18. Airpods® GLAMIRA Berezia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.174 crt - AAA

  18.181.045,00 ₫
  8.716.939  - 114.735.302  8.716.939 ₫ - 114.735.302 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Airpods® GLAMIRA Phecda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  17.459.631,00 ₫
  7.356.191  - 104.702.328  7.356.191 ₫ - 104.702.328 ₫
 21. Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.435.491,00 ₫
  7.519.209  - 98.192.925  7.519.209 ₫ - 98.192.925 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Avvio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  19.373.115,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 23. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.581 crt - AAA

  18.765.192,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 24. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  20.069.902,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 25. Airpods® GLAMIRA Orora

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  12.083.714,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 26. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.495 crt - AAA

  20.278.203,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 27. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  11.924.659,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 28. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.692.951,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 29. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  29.672.403,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 30. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  20.554.996,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 31. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.296 crt - AAA

  21.357.066,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 32. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.052 crt - AAA

  9.909.008,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 33. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  14.177.479,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 34. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  14.501.533,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 35. Airpods® GLAMIRA Pesona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  14.012.760,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  15.735.773,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 37. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.304 crt - AAA

  18.884.060,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.232 crt - AAA

  14.019.838,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  17.693.405,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  18.441.138,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Fascino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.348.420,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Encanto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  12.788.145,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Alabanda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.406 crt - AAA

  19.795.376,00 ₫
  8.639.958  - 122.546.586  8.639.958 ₫ - 122.546.586 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Manaaki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  17.190.766,00 ₫
  8.375.054  - 109.315.517  8.375.054 ₫ - 109.315.517 ₫
 45. Airpods® GLAMIRA Entrancement

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.289.483,00 ₫
  4.945.731  - 56.815.765  4.945.731 ₫ - 56.815.765 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Dalitsani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  20.479.712,00 ₫
  9.945.235  - 117.763.586  9.945.235 ₫ - 117.763.586 ₫
 47. Airpods® GLAMIRA Witchery

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  16.550.863,00 ₫
  7.743.359  - 108.622.126  7.743.359 ₫ - 108.622.126 ₫
 48. Airpods® GLAMIRA Witchcraft

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  18.605.854,00 ₫
  8.142.414  - 98.645.755  8.142.414 ₫ - 98.645.755 ₫
 49. Airpods® GLAMIRA Ireti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  15.403.509,00 ₫
  7.050.532  - 99.197.639  7.050.532 ₫ - 99.197.639 ₫
 50. Airpods® GLAMIRA Gilt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.304 crt - AAA

  16.927.559,00 ₫
  7.763.736  - 108.834.383  7.763.736 ₫ - 108.834.383 ₫
 51. Airpods® GLAMIRA Busis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.11 crt - AAA

  11.544.283,00 ₫
  6.155.631  - 72.226.069  6.155.631 ₫ - 72.226.069 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Bariki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  18.156.704,00 ₫
  8.598.072  - 213.338.605  8.598.072 ₫ - 213.338.605 ₫
 53. Airpods® GLAMIRA Viltus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  12.273.054,00 ₫
  6.418.837  - 72.608.145  6.418.837 ₫ - 72.608.145 ₫
 54. Airpods® GLAMIRA Itseka

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.923.724,00 ₫
  5.179.220  - 61.754.418  5.179.220 ₫ - 61.754.418 ₫
 55. Airpods® GLAMIRA Beneir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  13.324.747,00 ₫
  7.152.418  - 78.608.115  7.152.418 ₫ - 78.608.115 ₫
 56. Airpods® GLAMIRA Captivated

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.124.667,00 ₫
  5.463.370  - 62.009.138  5.463.370 ₫ - 62.009.138 ₫
 57. Airpods® GLAMIRA Hagid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  16.182.656,00 ₫
  8.334.299  - 95.504.257  8.334.299 ₫ - 95.504.257 ₫
 58. Airpods® GLAMIRA Anwansi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  17.204.068,00 ₫
  8.875.429  - 100.839.142  8.875.429 ₫ - 100.839.142 ₫
 59. Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  17.660.008,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 60. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  18.593.401,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 61. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  10.195.139,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫

You’ve viewed 60 of 206 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng