Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Hercules

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Bạc 925 & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.24 crt - AAAAA

  11.555.352,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 2. Nhẫn nam Bhakta

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3 crt - AAAAA

  26.740.342,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 3. Nhẫn nam Banjumoni

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAAA

  16.717.140,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 4. Mặt dây chuyền nam Matthew

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Matthew

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  3.69 crt - AAAAA

  25.659.697,00 ₫
  2.567.375  - 3.001.255.678  2.567.375 ₫ - 3.001.255.678 ₫
 5. Nhẫn nam Hohman

  Nhẫn nam GLAMIRA Hohman

  Vàng Trắng 14K
  30.565.450,00 ₫
  13.066.146  - 174.993.037  13.066.146 ₫ - 174.993.037 ₫
 6. Vòng tay nam Delayer

  Vòng tay nam GLAMIRA Delayer

  Vàng 14K
  18.558.859,00 ₫
  8.925.252  - 24.934.039  8.925.252 ₫ - 24.934.039 ₫
 7. Vòng tay nam King

  Vòng tay nam GLAMIRA King

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  36.267.695,00 ₫
  15.503.747  - 236.838.782  15.503.747 ₫ - 236.838.782 ₫
 8. Vòng tay nam Snom

  Vòng tay nam GLAMIRA Snom

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.09 crt - AAAAA

  25.571.558,00 ₫
  10.931.353  - 153.701.880  10.931.353 ₫ - 153.701.880 ₫
 9. Vòng tay nam Ceppt

  Vòng tay nam GLAMIRA Ceppt

  Vàng Trắng 14K
  13.423.297,00 ₫
  7.172.754  - 76.850.940  7.172.754 ₫ - 76.850.940 ₫
 10. Vòng tay nam Swadloon

  Vòng tay nam GLAMIRA Swadloon

  Vàng Trắng 14K
  11.581.577,00 ₫
  4.950.903  - 15.559.982  4.950.903 ₫ - 15.559.982 ₫
 11. Vòng tay nam Rouya

  Vòng tay nam GLAMIRA Rouya

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  74.093.768,00 ₫
  33.936.077  - 476.921.929  33.936.077 ₫ - 476.921.929 ₫
 12. Mặt dây chuyền nam Gideon

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Gideon

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  29.768.147,00 ₫
  10.654.500  - 192.904.645  10.654.500 ₫ - 192.904.645 ₫
 13. Vòng tay nam Pierre

  Vòng tay nam GLAMIRA Pierre

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  14.975.455,00 ₫
  14.326.582  - 164.854.386  14.326.582 ₫ - 164.854.386 ₫
 14. Mặt dây chuyền nam Sebastian

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Sebastian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  14.042.700,00 ₫
  4.120.345  - 76.702.234  4.120.345 ₫ - 76.702.234 ₫
 15. Mặt dây chuyền nam Noue

  Mặt dây chuyền nam GLAMIRA Noue

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.692 crt - AAA

  34.886.405,00 ₫
  10.856.462  - 179.994.765  10.856.462 ₫ - 179.994.765 ₫
 16. Nhẫn nam Damian

  Nhẫn nam GLAMIRA Damian

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski & Đá Onyx Đen

  0.198 crt - AAAAA

  42.005.358,00 ₫
  16.673.882  - 263.685.915  16.673.882 ₫ - 263.685.915 ₫
 17. Nhẫn nam Cockswain

  Nhẫn nam GLAMIRA Cockswain

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.375 crt - AAA

  32.571.550,00 ₫
  13.368.954  - 210.140.346  13.368.954 ₫ - 210.140.346 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng