Đang tải...
Tìm thấy 22 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  17.161.899,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Dây chuyền nữ Audrisa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  1.822 crt - AA

  39.532.452,00 ₫
  10.447.874  - 2.287.743.868  10.447.874 ₫ - 2.287.743.868 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Tendance

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.215 crt - AAA

  10.422.119,00 ₫
  8.554.204  - 150.211.549  8.554.204 ₫ - 150.211.549 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Alzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  2.342 crt - AA

  42.769.606,00 ₫
  7.245.248  - 4.011.745.129  7.245.248 ₫ - 4.011.745.129 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  11.322 crt - VS

  2.787.192.826,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Chastella

  Vàng 14K & Đá Swarovski & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  1.16 crt - AAAAA

  23.032.247,00 ₫
  5.398.841  - 1.578.799.112  5.398.841 ₫ - 1.578.799.112 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Kosta

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS1

  17.077.841,00 ₫
  3.914.697  - 54.367.659  3.914.697 ₫ - 54.367.659 ₫
 8. Dây chuyền nữ Suhtn

  Vàng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  0.448 crt - VS

  31.650.980,00 ₫
  13.862.764  - 208.102.782  13.862.764 ₫ - 208.102.782 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Lende

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.918 crt - AAA

  41.829.989,00 ₫
  15.848.981  - 274.102.471  15.848.981 ₫ - 274.102.471 ₫
 10. GLAMIRA Vòng Cổ Fiten

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Đen

  13.4 crt - AAA

  86.171.193,00 ₫
  15.579.548  - 1.463.950.601  15.579.548 ₫ - 1.463.950.601 ₫
 11. Dây chuyền nữ Spelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski & Ngọc Trai Hồng

  0.18 crt - VS

  17.242.275,00 ₫
  6.077.801  - 159.522.825  6.077.801 ₫ - 159.522.825 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Hue

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  7.53 crt - AAA

  70.559.664,00 ₫
  11.994.282  - 6.263.347.666  11.994.282 ₫ - 6.263.347.666 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Victiva

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.928 crt - AAA

  17.979.253,00 ₫
  6.704.684  - 144.466.290  6.704.684 ₫ - 144.466.290 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Dây chuyền nữ Lizannie Ø8 mm

  Dây chuyền nữ Lizannie Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.51 crt - VS1

  43.803.753,00 ₫
  9.147.126  - 106.244.775  9.147.126 ₫ - 106.244.775 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Jatasya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.24 crt - AAA

  20.040.752,00 ₫
  8.634.297  - 232.456.438  8.634.297 ₫ - 232.456.438 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Lorenzo

  Vàng Trắng 9K & Đá Onyx Đen & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  47.999.770,00 ₫
  8.497.317  - 1.699.902.313  8.497.317 ₫ - 1.699.902.313 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Bluestar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.244 crt - AAA

  38.056.797,00 ₫
  12.980.315  - 412.865.959  12.980.315 ₫ - 412.865.959 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Yorkshire

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Xanh & Kim Cương & Đá Swarovski

  3.44 crt - AA

  312.472.573,00 ₫
  11.143.814  - 2.158.390.708  11.143.814 ₫ - 2.158.390.708 ₫
 19. Dây Chuyền GLAMIRA Burditt

  Vàng Trắng 14K
  74.833.512,00 ₫
  29.432.690  - 412.144.270  29.432.690 ₫ - 412.144.270 ₫
 20. Dây chuyền nữ Clarissant

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.123 crt - AAAAA

  10.582.025,00 ₫
  5.218.843  - 51.311.076  5.218.843 ₫ - 51.311.076 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Lalai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  3.214 crt - AA

  29.676.933,00 ₫
  7.926.754  - 2.869.245.827  7.926.754 ₫ - 2.869.245.827 ₫

You’ve viewed 22 of 22 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng