Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Gratia

  Nhẫn đính hôn Gratia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  14.538.042,00 ₫
  7.240.719  - 73.358.136  7.240.719 ₫ - 73.358.136 ₫
 2. Nhẫn Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  108.615.331,00 ₫
  8.511.751  - 274.880.765  8.511.751 ₫ - 274.880.765 ₫
 3. Nhẫn Taveras

  Nhẫn GLAMIRA Taveras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Onyx Đen

  0.786 crt - AAA

  17.604.820,00 ₫
  7.824.868  - 153.933.231  7.824.868 ₫ - 153.933.231 ₫
 4. Nhẫn Carilene

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.16 crt - AAAAA

  26.323.459,00 ₫
  13.664.085  - 6.239.093.068  13.664.085 ₫ - 6.239.093.068 ₫
 5. Nhẫn Azaria

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Sapphire Hồng & Ngọc Lục Bảo

  4.858 crt - AAA

  49.691.648,00 ₫
  8.925.240  - 2.717.279.567  8.925.240 ₫ - 2.717.279.567 ₫
 6. Nhẫn Jaisalia

  Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  31.241.454,00 ₫
  11.753.151  - 268.229.858  11.753.151 ₫ - 268.229.858 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Nanci

  Nhẫn đính hôn Nanci

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  3.802 crt - VS1

  512.774.266,00 ₫
  10.688.156  - 5.485.120.227  10.688.156 ₫ - 5.485.120.227 ₫
 8. Nhẫn Zenobia

  Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng 14K & Đá Swarovski Đỏ & Đá Swarovski & Kim Cương

  2.234 crt - AAAAA

  72.422.769,00 ₫
  21.141.409  - 2.097.400.435  21.141.409 ₫ - 2.097.400.435 ₫
 9. Nhẫn Cotillona

  Nhẫn GLAMIRA Cotillona

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski Đỏ

  0.004 crt - AAAAA

  16.276.054,00 ₫
  8.697.128  - 93.608.043  8.697.128 ₫ - 93.608.043 ₫
 10. Nhẫn Tracie

  Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  9.45 crt - VS

  1.222.830.430,00 ₫
  14.719.175  - 11.368.814.041  14.719.175 ₫ - 11.368.814.041 ₫
 11. Nhẫn Adielle

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  20.973.295,00 ₫
  11.241.454  - 178.810.465  11.241.454 ₫ - 178.810.465 ₫
 12. Nhẫn Couvertone

  Nhẫn GLAMIRA Couvertone

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.333 crt - AAAAA

  18.834.249,00 ₫
  10.351.648  - 131.829.561  10.351.648 ₫ - 131.829.561 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledaira Ø8 mm

  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø8 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  1.15 crt - AAA

  46.885.814,00 ₫
  14.809.740  - 255.508.220  14.809.740 ₫ - 255.508.220 ₫
 14. Nhẫn Amarok

  Nhẫn GLAMIRA Amarok

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  2.9 crt - VS1

  114.161.910,00 ₫
  15.119.928  - 2.196.810.341  15.119.928 ₫ - 2.196.810.341 ₫
 15. Nhẫn Cessna

  Nhẫn GLAMIRA Cessna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.504 crt - AA

  25.269.502,00 ₫
  12.348.620  - 1.349.342.660  12.348.620 ₫ - 1.349.342.660 ₫
 16. Nhẫn Lencho

  Nhẫn GLAMIRA Lencho

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.352 crt - AAAAA

  17.091.710,00 ₫
  9.393.917  - 130.230.507  9.393.917 ₫ - 130.230.507 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng