Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền GLAMIRA Fidela

  Vàng 18K
  11.483.717,00 ₫
  3.909.886  - 36.013.975  3.909.886 ₫ - 36.013.975 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  113.950.496,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  6.820.721,00 ₫
  2.453.761  - 28.782.876  2.453.761 ₫ - 28.782.876 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.592 crt - VS

  101.048.575,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  18.672.080  - 307.371.176  18.672.080 ₫ - 307.371.176 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.236 crt - AA

  40.046.979,00 ₫
  12.243.338  - 4.587.204.671  12.243.338 ₫ - 4.587.204.671 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Wonderflower

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.458 crt - AAA

  37.112.935,00 ₫
  13.668.331  - 282.635.450  13.668.331 ₫ - 282.635.450 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.8 crt - AAA

  43.065.076,00 ₫
  11.201.267  - 2.720.788.984  11.201.267 ₫ - 2.720.788.984 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  75.410.301,00 ₫
  7.267.889  - 221.928.188  7.267.889 ₫ - 221.928.188 ₫
 9. Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  72.275.883,00 ₫
  22.516.874  - 90.785.229  22.516.874 ₫ - 90.785.229 ₫
 10. Vòng tay nữ Shanem

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  7.52 crt - AAAAA

  34.591.250,00 ₫
  14.787.099  - 694.527.273  14.787.099 ₫ - 694.527.273 ₫
 11. Vòng tay nữ Blejan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  2.28 crt - AAAAA

  14.318.422,00 ₫
  14.318.422  - 253.588.231  14.318.422 ₫ - 253.588.231 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Granna

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  17.035.390,00 ₫
  7.259.399  - 1.455.559.135  7.259.399 ₫ - 1.455.559.135 ₫
 13. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  17.424.255,00 ₫
  7.865.622  - 1.641.360.141  7.865.622 ₫ - 1.641.360.141 ₫
 14. Vòng tay nữ Taygeta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  50.477.022,00 ₫
  15.262.568  - 100.948.953  15.262.568 ₫ - 100.948.953 ₫
 15. Vòng tay nữ Briallan

  Bạc 925 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  3.29 crt - AAA

  22.703.665,00 ₫
  16.760.297  - 377.718.584  16.760.297 ₫ - 377.718.584 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  54.763.890,00 ₫
  16.464.544  - 17.728.628.235  16.464.544 ₫ - 17.728.628.235 ₫
 17. Vòng tay nữ Elanor

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.63 crt - AAAAA

  28.807.503,00 ₫
  14.513.704  - 101.618.007  14.513.704 ₫ - 101.618.007 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Ardelia

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  2.582 crt - AAAAA

  12.178.809,00 ₫
  12.178.809  - 3.553.596.359  12.178.809 ₫ - 3.553.596.359 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.61 crt - AAA

  59.403.112,00 ₫
  10.732.024  - 459.988.379  10.732.024 ₫ - 459.988.379 ₫
 20. Mặt dây chuyền nữ Reagan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  11.322 crt - VS

  2.787.192.826,00 ₫
  11.450.889  - 3.381.493.405  11.450.889 ₫ - 3.381.493.405 ₫
 21. Dây chuyền nữ Gullar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.738 crt - AA

  31.300.604,00 ₫
  10.624.477  - 940.584.974  10.624.477 ₫ - 940.584.974 ₫
 22. Vòng tay GLAMIRA Blumen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  61.620.555,00 ₫
  19.382.172  - 115.751.903  19.382.172 ₫ - 115.751.903 ₫
 23. Vòng tay nữ Marquardt

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAAAA

  33.565.878,00 ₫
  18.796.891  - 600.771.490  18.796.891 ₫ - 600.771.490 ₫
 24. Bông tai nữ Lilith

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.592 crt - AA

  26.369.591,00 ₫
  6.007.047  - 3.202.555.576  6.007.047 ₫ - 3.202.555.576 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Unuk

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.116 crt - AAAAA

  15.141.437,00 ₫
  9.841.934  - 120.692.818  9.841.934 ₫ - 120.692.818 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pearlnova

  Nhẫn GLAMIRA Pearlnova

  Vàng 9K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  0.749 crt - AAAAA

  16.018.792,00 ₫
  11.213.154  - 184.697.237  11.213.154 ₫ - 184.697.237 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  13.330.125,00 ₫
  9.331.087  - 203.022.618  9.331.087 ₫ - 203.022.618 ₫
 28. Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  44.385.355,00 ₫
  23.105.550  - 229.909.287  23.105.550 ₫ - 229.909.287 ₫
 29. Vòng tay nữ Briseida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.49 crt - AAAAA

  47.345.152,00 ₫
  22.407.629  - 335.984.821  22.407.629 ₫ - 335.984.821 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.103 crt - AAA

  81.691.590,00 ₫
  23.688.566  - 3.143.036.982  23.688.566 ₫ - 3.143.036.982 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  172.678.048,00 ₫
  19.901.792  - 398.262.261  19.901.792 ₫ - 398.262.261 ₫
 32. Dây chuyền nữ Prune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.59 crt - VS

  403.972.989,00 ₫
  16.073.696  - 638.770.550  16.073.696 ₫ - 638.770.550 ₫
 33. Vòng tay GLAMIRA Vallie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  54.851.909,00 ₫
  20.324.054  - 109.996.458  20.324.054 ₫ - 109.996.458 ₫
 34. Bông tai nữ Rexa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.94 crt - VS

  543.660.818,00 ₫
  27.226.286  - 7.725.416.215  27.226.286 ₫ - 7.725.416.215 ₫
 35. Xem thêm kích cỡ
  Alluring Path 8mm

  Alluring Path 8mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  57.991.776,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  13.004.216  - 425.745.875  13.004.216 ₫ - 425.745.875 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Demaura

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.064 crt - AA

  113.351.347,00 ₫
  13.296.163  - 3.903.165.460  13.296.163 ₫ - 3.903.165.460 ₫
 37. Bông tai nữ Norbu

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  14.801.816,00 ₫
  8.191.658  - 123.367.335  8.191.658 ₫ - 123.367.335 ₫
 38. Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Narcissa

  Vàng 14K
  11.323.531,00 ₫
  4.754.694  - 48.537.505  4.754.694 ₫ - 48.537.505 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Adasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.894 crt - AAAAA

  50.348.251,00 ₫
  21.522.916  - 380.120.839  21.522.916 ₫ - 380.120.839 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Bindo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  13.955.876,00 ₫
  5.964.594  - 111.324.939  5.964.594 ₫ - 111.324.939 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Blomme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.19 crt - AAA

  32.651.730,00 ₫
  7.539.586  - 253.866.717  7.539.586 ₫ - 253.866.717 ₫
 42. Bông tai nữ Lavonna

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski

  4.84 crt - AAAAA

  19.499.907,00 ₫
  13.259.936  - 1.482.884.475  13.259.936 ₫ - 1.482.884.475 ₫
 43. Bông tai nữ Lamson

  Vàng 9K & Ngọc Trai Trắng
  15.622.567,00 ₫
  10.467.119  - 117.169.252  10.467.119 ₫ - 117.169.252 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Pamila

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Kim Cương

  9.1 crt - AAAAA

  36.354.166,00 ₫
  16.914.259  - 13.403.313.830  16.914.259 ₫ - 13.403.313.830 ₫
 45. GLAMIRA Choker Sescel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.242 crt - AAAAA

  82.084.704,00 ₫
  82.084.704  - 637.090.563  82.084.704 ₫ - 637.090.563 ₫
 46. GLAMIRA Vòng Cổ Alyesa

  Vàng Trắng 9K & Đá Swarovski

  20 crt - AAAAA

  53.377.105,00 ₫
  26.688.552  - 2.905.033.397  26.688.552 ₫ - 2.905.033.397 ₫
 47. Bông tai nữ Donnatella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  9.092 crt - AAAAA

  34.109.271,00 ₫
  14.581.062  - 732.732.372  14.581.062 ₫ - 732.732.372 ₫
 48. Vòng tay nữ Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.64 crt - AAAAA

  34.776.626,00 ₫
  16.459.166  - 24.228.362.905  16.459.166 ₫ - 24.228.362.905 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Shulsaga

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  21.323.954,00 ₫
  9.806.556  - 119.051.317  9.806.556 ₫ - 119.051.317 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Axsend

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.705 crt - AAAAA

  24.247.243,00 ₫
  13.326.729  - 209.291.458  13.326.729 ₫ - 209.291.458 ₫
 51. Vòng tay GLAMIRA Blathanna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.512 crt - AAA

  41.634.707,00 ₫
  16.007.471  - 97.403.311  16.007.471 ₫ - 97.403.311 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Izimbali - A

  Nhẫn GLAMIRA Izimbali - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  19.134.531,00 ₫
  6.907.891  - 93.296.726  6.907.891 ₫ - 93.296.726 ₫
 53. Bông tai nữ Ladenn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.136 crt - AAA

  30.167.403,00 ₫
  8.558.449  - 156.621.897  8.558.449 ₫ - 156.621.897 ₫
 54. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn cưới nữ Adore Garden 6 mm

  Nhẫn cưới nữ Adore Garden 6 mm

  Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  12.365.035,00 ₫
  4.035.365  - 204.956.896  4.035.365 ₫ - 204.956.896 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Citlali

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.796 crt - AA

  17.150.861,00 ₫
  3.871.679  - 1.613.398.008  3.871.679 ₫ - 1.613.398.008 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Dipangvs

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.228 crt - VS

  243.507.146,00 ₫
  16.332.375  - 4.780.907.526  16.332.375 ₫ - 4.780.907.526 ₫
 57. Dây chuyền nữ Denna

  Vàng 9K & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.35 crt - VS

  59.858.206,00 ₫
  9.532.030  - 187.216.091  9.532.030 ₫ - 187.216.091 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Aqeeb A

  Dây Chuyền GLAMIRA Aqeeb A

  Vàng 14K
  27.880.622,00 ₫
  27.880.622  - 37.457.935  27.880.622 ₫ - 37.457.935 ₫
 59. Bông tai nữ Becton

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Swarovski

  2.536 crt - AAAAA

  45.528.463,00 ₫
  19.462.549  - 531.563.515  19.462.549 ₫ - 531.563.515 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Đang tải...