Tìm thấy 109 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây Chuyền Fidela

  Dây Chuyền GLAMIRA Fidela

  Vàng 18K
  10.589.611,00 ₫
  3.594.486  - 32.781.616  3.594.486 ₫ - 32.781.616 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Keviona Ø6 mm

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Keviona Ø6 mm

  Vàng Hồng 9K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - AAA

  6.461.696,00 ₫
  2.298.093  - 27.090.461  2.298.093 ₫ - 27.090.461 ₫
 3. Nhẫn Marileno

  Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2 crt - VS

  107.509.937,00 ₫
  7.172.754  - 170.937.580  7.172.754 ₫ - 170.937.580 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Reagan

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Reagan

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski

  11.322 crt - VS

  2.668.471.229,00 ₫
  9.916.947  - 3.219.358.236  9.916.947 ₫ - 3.219.358.236 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rachel

  Nhẫn GLAMIRA Rachel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.54 crt - VS

  71.153.291,00 ₫
  6.402.216  - 206.936.530  6.402.216 ₫ - 206.936.530 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Holly

  Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Kim Cương

  2.236 crt - AA

  43.123.041,00 ₫
  10.503.637  - 4.369.337.604  10.503.637 ₫ - 4.369.337.604 ₫
 7. Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Bộ Nhẫn Cưới Gemmiferous

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Đá Swarovski & Kim Cương Nhân Tạo

  1.592 crt - VS

  98.423.275,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  16.079.893  - 273.351.423  16.079.893 ₫ - 273.351.423 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Granna

  Nhẫn đính hôn Granna

  Vàng Hồng 18K & Đá Swarovski

  0.65 crt - AAAAA

  14.751.054,00 ₫
  6.285.960  - 1.383.992.847  6.285.960 ₫ - 1.383.992.847 ₫
 9. Vòng Tay Blejan

  Vòng Tay GLAMIRA Blejan

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  2.28 crt - AAAAA

  12.219.907,00 ₫
  12.219.907  - 238.110.573  12.219.907 ₫ - 238.110.573 ₫
 10. Nhẫn Josafina

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 18K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.8 crt - AAA

  39.236.290,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Ardelia

  Nhẫn đính hôn Ardelia

  Bạc 925 & Đá Swarovski & Kim Cương

  2.582 crt - AAAAA

  50.416.379,00 ₫
  10.456.594  - 3.381.333.260  10.456.594 ₫ - 3.381.333.260 ₫
 12. Vòng tay Beckham

  Vòng tay GLAMIRA Beckham

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  61.288.251,00 ₫
  18.865.993  - 78.970.051  18.865.993 ₫ - 78.970.051 ₫
 13. Nhẫn Ronna

  Nhẫn GLAMIRA Ronna

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.61 crt - AAA

  54.515.906,00 ₫
  9.230.223  - 426.647.762  9.230.223 ₫ - 426.647.762 ₫
 14. Nhẫn Adasha

  Nhẫn GLAMIRA Adasha

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.894 crt - AAAAA

  44.130.419,00 ₫
  18.864.912  - 340.415.196  18.864.912 ₫ - 340.415.196 ₫
 15. Nhẫn đeo ngón áp út Jacinthe

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.62 crt - AA

  15.263.933,00 ₫
  6.754.771  - 1.560.067.339  6.754.771 ₫ - 1.560.067.339 ₫
 16. Nhẫn Wonderflower

  Nhẫn GLAMIRA Wonderflower

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.458 crt - AAA

  38.079.673,00 ₫
  11.704.053  - 254.385.398  11.704.053 ₫ - 254.385.398 ₫
 17. Nhẫn Unuk

  Nhẫn GLAMIRA Unuk

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.116 crt - AAAAA

  12.869.322,00 ₫
  8.365.059  - 103.333.085  8.365.059 ₫ - 103.333.085 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Bindo

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bindo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  12.517.306,00 ₫
  5.231.541  - 101.683.859  5.231.541 ₫ - 101.683.859 ₫
 19. Nhẫn Anda

  Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  98.763.393,00 ₫
  17.162.700  - 300.266.151  17.162.700 ₫ - 300.266.151 ₫
 20. Vòng Tay Taygeta

  Vòng Tay GLAMIRA Taygeta

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  44.324.269,00 ₫
  12.914.742  - 91.201.315  12.914.742 ₫ - 91.201.315 ₫
 21. Nhẫn Gerlindis

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  49.828.067,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 22. Nhẫn Blomme

  Nhẫn GLAMIRA Blomme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.19 crt - AAA

  29.987.682,00 ₫
  6.540.643  - 235.622.143  6.540.643 ₫ - 235.622.143 ₫
 23. Bông Tai Lilacs

  Bông Tai GLAMIRA Lilacs

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.996 crt - AAA

  48.258.605,00 ₫
  9.577.641  - 357.894.222  9.577.641 ₫ - 357.894.222 ₫
 24. Choker Sescel

  GLAMIRA Choker Sescel

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.242 crt - AAAAA

  69.489.471,00 ₫
  69.489.471  - 596.615.279  69.489.471 ₫ - 596.615.279 ₫
 25. Nhẫn Freesia

  Nhẫn GLAMIRA Freesia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.998 crt - AAA

  29.729.484,00 ₫
  8.389.932  - 211.086.616  8.389.932 ₫ - 211.086.616 ₫
 26. Bông Tai Lilith

  Bông Tai GLAMIRA Lilith

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.592 crt - AA

  24.446.843,00 ₫
  5.312.650  - 3.055.112.166  5.312.650 ₫ - 3.055.112.166 ₫
 27. Dây Chuyền Gullar

  Dây Chuyền GLAMIRA Gullar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.738 crt - AA

  27.998.884,00 ₫
  9.165.335  - 895.867.029  9.165.335 ₫ - 895.867.029 ₫
 28. Vòng Tay Briallan

  Vòng Tay GLAMIRA Briallan

  Bạc 925 & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  3.29 crt - AAA

  19.904.190,00 ₫
  14.226.548  - 355.596.669  14.226.548 ₫ - 355.596.669 ₫
 29. Bông Tai Donnatella

  Bông Tai GLAMIRA Donnatella

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  9.092 crt - AAAAA

  29.113.326,00 ₫
  12.445.391  - 394.704.267  12.445.391 ₫ - 394.704.267 ₫
 30. Nhẫn Ellyza

  Nhẫn GLAMIRA Ellyza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.378 crt - AAA

  20.812.882,00 ₫
  7.925.717  - 121.785.419  7.925.717 ₫ - 121.785.419 ₫
 31. Vòng Cổ Alyesa

  GLAMIRA Vòng Cổ Alyesa

  Vàng Trắng 9K & Đá Swarovski

  20 crt - AAAAA

  45.421.136,00 ₫
  22.710.568  - 2.733.379.113  22.710.568 ₫ - 2.733.379.113 ₫
 32. Vòng Tay Marquardt

  Vòng Tay GLAMIRA Marquardt

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAAAA

  28.685.610,00 ₫
  16.063.941  - 567.963.194  16.063.941 ₫ - 567.963.194 ₫
 33. Vòng tay Blumen

  Vòng tay GLAMIRA Blumen

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.544 crt - AAA

  53.021.605,00 ₫
  16.195.879  - 102.725.305  16.195.879 ₫ - 102.725.305 ₫
 34. Xem thêm kích cỡ
  Alluring Path 8mm

  Alluring Path 8mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Zirconia
  8.0 mm
  48.725.320,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  10.926.283  - 357.518.752  10.926.283 ₫ - 357.518.752 ₫
 35. Vòng Tay Shanem

  Vòng Tay GLAMIRA Shanem

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  7.52 crt - AAAAA

  29.219.578,00 ₫
  12.490.812  - 658.336.116  12.490.812 ₫ - 658.336.116 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pearlnova

  Nhẫn GLAMIRA Pearlnova

  Vàng 9K & Đá Swarovski & Ngọc Trai Đen

  0.749 crt - AAAAA

  13.923.741,00 ₫
  9.746.618  - 166.098.063  9.746.618 ₫ - 166.098.063 ₫
 37. Nhẫn Chicago

  Nhẫn GLAMIRA Chicago

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAAAA

  11.463.429,00 ₫
  8.024.400  - 184.415.216  8.024.400 ₫ - 184.415.216 ₫
 38. Dây Chuyền Prune

  Dây Chuyền GLAMIRA Prune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.59 crt - VS

  183.199.934,00 ₫
  13.941.314  - 393.609.293  13.941.314 ₫ - 393.609.293 ₫
 39. Vòng tay Vallie

  Vòng tay GLAMIRA Vallie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  46.449.330,00 ₫
  17.053.473  - 97.084.434  17.053.473 ₫ - 97.084.434 ₫
 40. Bông Tai Rexa

  Bông Tai GLAMIRA Rexa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.94 crt - VS

  503.043.412,00 ₫
  23.467.587  - 7.341.894.157  23.467.587 ₫ - 7.341.894.157 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Demaura

  Nhẫn đính hôn Demaura

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  4.064 crt - AA

  100.853.847,00 ₫
  11.663.499  - 3.715.678.788  11.663.499 ₫ - 3.715.678.788 ₫
 42. Dây Chuyền Valley

  Dây Chuyền GLAMIRA Valley

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.346 crt - AAA

  36.549.412,00 ₫
  8.984.732  - 177.454.970  8.984.732 ₫ - 177.454.970 ₫
 43. Bông Tai Norbu

  Bông Tai GLAMIRA Norbu

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  13.220.794,00 ₫
  7.163.561  - 110.957.341  7.163.561 ₫ - 110.957.341 ₫
 44. Mặt Dây Chuyền Narcissa

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Narcissa

  Vàng 14K
  10.038.069,00 ₫
  4.066.272  - 41.906.401  4.066.272 ₫ - 41.906.401 ₫
 45. Vòng Tay Briseida

  Vòng Tay GLAMIRA Briseida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Swarovski Xanh Lam & Đá Swarovski

  3.49 crt - AAAAA

  39.951.132,00 ₫
  18.908.169  - 256.799.207  18.908.169 ₫ - 256.799.207 ₫
 46. Bông Tai Lavonna

  Bông Tai GLAMIRA Lavonna

  Vàng Hồng 9K & Đá Swarovski & Kim Cương

  4.84 crt - AAAAA

  27.441.936,00 ₫
  11.416.926  - 1.402.796.652  11.416.926 ₫ - 1.402.796.652 ₫
 47. Vòng Tay Britni

  Vòng Tay GLAMIRA Britni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  3.3 crt - AAA

  38.115.361,00 ₫
  20.109.666  - 195.094.591  20.109.666 ₫ - 195.094.591 ₫
 48. Nhẫn Pamila

  Nhẫn GLAMIRA Pamila

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski & Kim Cương

  9.1 crt - AAAAA

  31.187.016,00 ₫
  14.346.590  - 12.783.778.913  14.346.590 ₫ - 12.783.778.913 ₫
 49. Nhẫn Shulsaga

  Nhẫn GLAMIRA Shulsaga

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  18.599.683,00 ₫
  8.421.835  - 103.589.924  8.421.835 ₫ - 103.589.924 ₫
 50. Nhẫn Britta

  Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - AAA

  77.574.432,00 ₫
  20.212.405  - 2.972.299.702  20.212.405 ₫ - 2.972.299.702 ₫
 51. Vòng Tay Rines

  Vòng Tay GLAMIRA Rines

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  13.64 crt - AAAAA

  29.502.920,00 ₫
  13.963.214  - 23.140.124.680  13.963.214 ₫ - 23.140.124.680 ₫
 52. Nhẫn Axsend

  Nhẫn GLAMIRA Axsend

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.705 crt - AAAAA

  21.604.779,00 ₫
  11.874.382  - 191.012.097  11.874.382 ₫ - 191.012.097 ₫
 53. Bông Tai Lamson

  Bông Tai GLAMIRA Lamson

  Vàng 9K & Ngọc Trai Hồng
  13.355.977,00 ₫
  8.948.504  - 100.169.827  8.948.504 ₫ - 100.169.827 ₫
 54. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền Aqeeb A

  Dây Chuyền GLAMIRA Aqeeb A

  Vàng 14K
  23.411.080,00 ₫
  23.411.080  - 31.453.055  23.411.080 ₫ - 31.453.055 ₫
 55. Xem thêm kích cỡ
  Nhẫn Nữ Adore Garden 6 mm

  Nhẫn Nữ Adore Garden 6 mm

  Vàng 9K & Đá Zirconia
  6.0 mm
  10.571.228,00 ₫
  3.449.950  - 181.131.643  3.449.950 ₫ - 181.131.643 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Citlali

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Citlali

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.796 crt - AA

  16.113.686,00 ₫
  3.493.101  - 1.539.235.800  3.493.101 ₫ - 1.539.235.800 ₫
 57. Nhẫn Dipangvs

  Nhẫn GLAMIRA Dipangvs

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Đá Swarovski

  2.228 crt - VS

  233.902.902,00 ₫
  13.813.703  - 4.559.489.954  13.813.703 ₫ - 4.559.489.954 ₫
 58. Dây Chuyền Denna

  Dây Chuyền GLAMIRA Denna

  Vàng 9K & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.35 crt - VS

  55.965.328,00 ₫
  8.254.209  - 169.720.941  8.254.209 ₫ - 169.720.941 ₫
 59. Vòng Tay Unclawedd

  Vòng Tay GLAMIRA Unclawedd

  Vàng 9K & Ngọc Trai Trắng
  15.897.397,00 ₫
  10.015.360  - 110.849.197  10.015.360 ₫ - 110.849.197 ₫

You’ve viewed 60 of 109 products

Đang tải...