Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Remoraid

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.196 crt - VS

  142.623.851,00 ₫
  14.898.042  - 1.780.293.444  14.898.042 ₫ - 1.780.293.444 ₫
 2. Nhẫn nam Gomes

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  1.526 crt - VS1

  117.328.594,00 ₫
  15.318.606  - 3.173.433.072  15.318.606 ₫ - 3.173.433.072 ₫
 3. Nhẫn nam Popplio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  65.396.575,00 ₫
  19.852.547  - 337.738.959  19.852.547 ₫ - 337.738.959 ₫
 4. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.5 crt - VS

  72.129.279,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 5. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.392 crt - VS

  256.876.328,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Kẹp Cà Vạt GLAMIRA Scatterbug

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  28.779.484,00 ₫
  13.125.220  - 168.140.705  13.125.220 ₫ - 168.140.705 ₫
 8. Khuy măng sét Porygon

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.14 crt - VS

  55.314.642,00 ₫
  20.489.902  - 413.969.734  20.489.902 ₫ - 413.969.734 ₫
 9. Vòng tay nam Heishman

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.25 crt - VS

  45.630.064,00 ₫
  14.335.969  - 3.145.357.727  14.335.969 ₫ - 3.145.357.727 ₫
 10. Vòng tay nam Primarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.57 crt - AAA

  33.679.084,00 ₫
  15.282.946  - 253.045.966  15.282.946 ₫ - 253.045.966 ₫
 11. Vòng tay nam Scolipede

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Hồng Ngọc

  1.196 crt - VS

  40.149.148,00 ₫
  14.111.253  - 1.757.156.762  14.111.253 ₫ - 1.757.156.762 ₫
 12. Kẹp Cà Vạt GLAMIRA Ferreri

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.25 crt - VS

  47.928.733,00 ₫
  15.423.888  - 3.158.518.045  15.423.888 ₫ - 3.158.518.045 ₫
 13. Kẹp Cà Vạt GLAMIRA Primeape

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.57 crt - VS

  36.207.561,00 ₫
  15.520.680  - 256.017.646  15.520.680 ₫ - 256.017.646 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Kẹp Cà Vạt GLAMIRA Reshiram

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.196 crt - VS

  37.710.951,00 ₫
  15.685.962  - 1.764.585.969  15.685.962 ₫ - 1.764.585.969 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products