Đang tải...
Tìm thấy 121 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  10.377.402,00 ₫
  5.455.162  - 64.117.617  5.455.162 ₫ - 64.117.617 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  32.062.487,00 ₫
  13.336.917  - 207.932.968  13.336.917 ₫ - 207.932.968 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  12.320.034,00 ₫
  6.133.555  - 77.136.422  6.133.555 ₫ - 77.136.422 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  8.649.580,00 ₫
  4.344.885  - 56.122.375  4.344.885 ₫ - 56.122.375 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  8.518.826,00 ₫
  4.301.866  - 55.556.335  4.301.866 ₫ - 55.556.335 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nkarhi - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  10.256.554,00 ₫
  5.094.315  - 66.395.906  5.094.315 ₫ - 66.395.906 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.940.323,00 ₫
  5.858.462  - 63.735.540  5.858.462 ₫ - 63.735.540 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gkturest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  7.903.262,00 ₫
  3.764.132  - 55.910.106  3.764.132 ₫ - 55.910.106 ₫
 9. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Trắng 14K
  5.561.293,00 ₫
  3.226.399  - 31.839.465  3.226.399 ₫ - 31.839.465 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Trắng 14K
  9.231.748,00 ₫
  5.285.352  - 52.853.520  5.285.352 ₫ - 52.853.520 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.928.720,00 ₫
  5.624.973  - 68.759.104  5.624.973 ₫ - 68.759.104 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  18.343.779,00 ₫
  9.212.219  - 111.211.729  9.212.219 ₫ - 111.211.729 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Pluvieux

  Vàng 14K
  6.896.003,00 ₫
  4.000.735  - 39.480.937  4.000.735 ₫ - 39.480.937 ₫
 14. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  7.999.771,00 ₫
  4.000.735  - 51.990.311  4.000.735 ₫ - 51.990.311 ₫
 15. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  7.064.965,00 ₫
  3.721.114  - 44.079.977  3.721.114 ₫ - 44.079.977 ₫
 16. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  15.472.566,00 ₫
  7.539.586  - 98.405.190  7.539.586 ₫ - 98.405.190 ₫
 17. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  13.541.537,00 ₫
  6.867.136  - 83.306.204  6.867.136 ₫ - 83.306.204 ₫
 18. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  11.875.130,00 ₫
  6.134.404  - 74.560.962  6.134.404 ₫ - 74.560.962 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  8.009.394,00 ₫
  4.301.866  - 48.197.880  4.301.866 ₫ - 48.197.880 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  8.198.732,00 ₫
  4.280.356  - 48.127.124  4.280.356 ₫ - 48.127.124 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  31.100.227,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.336.917  - 177.904.808  13.336.917 ₫ - 177.904.808 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.872.116,00 ₫
  5.624.973  - 68.023.259  5.624.973 ₫ - 68.023.259 ₫
 24. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Ntango

  Vàng 14K
  9.380.049,00 ₫
  5.370.257  - 53.702.572  5.370.257 ₫ - 53.702.572 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - C

  Vàng Hồng 14K
  7.303.832,00 ₫
  4.237.338  - 41.815.837  4.237.338 ₫ - 41.815.837 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Igihe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  11.569.754,00 ₫
  5.943.367  - 76.726.044  5.943.367 ₫ - 76.726.044 ₫
 27. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - AAA

  10.860.230,00 ₫
  6.007.047  - 65.164.784  6.007.047 ₫ - 65.164.784 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nkarhi - A

  Vàng 14K
  9.787.877,00 ₫
  5.603.746  - 56.037.465  5.603.746 ₫ - 56.037.465 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Domirezd

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  17.601.423,00 ₫
  7.047.135  - 106.640.996  7.047.135 ₫ - 106.640.996 ₫
 30. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.316 crt - AAA

  32.987.955,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.585.024  - 201.027.343  14.585.024 ₫ - 201.027.343 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  12.998.994,00 ₫
  6.724.496  - 78.707.170  6.724.496 ₫ - 78.707.170 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  12.791.258,00 ₫
  6.707.514  - 79.414.710  6.707.514 ₫ - 79.414.710 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  8.686.372,00 ₫
  4.924.504  - 49.980.890  4.924.504 ₫ - 49.980.890 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  9.397.879,00 ₫
  4.797.147  - 55.895.960  4.797.147 ₫ - 55.895.960 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.226 crt - AAA

  26.469.495,00 ₫
  11.518.247  - 151.187.961  11.518.247 ₫ - 151.187.961 ₫
 36. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  16.092.092,00 ₫
  7.926.754  - 91.570.314  7.926.754 ₫ - 91.570.314 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  8.783.165,00 ₫
  4.602.997  - 54.990.304  4.602.997 ₫ - 54.990.304 ₫
 38. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.381 crt - AAA

  30.768.530,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.122.956  - 188.206.646  13.122.956 ₫ - 188.206.646 ₫
 39. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.1 crt - AAA

  11.613.622,00 ₫
  6.049.499  - 69.862.872  6.049.499 ₫ - 69.862.872 ₫
 40. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  8.836.087,00 ₫
  4.108.281  - 55.061.053  4.108.281 ₫ - 55.061.053 ₫
 41. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  7.827.980,00 ₫
  4.065.263  - 47.108.264  4.065.263 ₫ - 47.108.264 ₫
 42. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rovesciare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  18.549.814,00 ₫
  8.974.485  - 110.673.995  8.974.485 ₫ - 110.673.995 ₫
 43. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.713.330,00 ₫
  7.089.588  - 85.612.797  7.089.588 ₫ - 85.612.797 ₫
 44. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  13.972.857,00 ₫
  6.948.645  - 87.098.637  6.948.645 ₫ - 87.098.637 ₫
 45. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  9.554.953,00 ₫
  4.968.655  - 56.391.235  4.968.655 ₫ - 56.391.235 ₫
 46. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  9.766.649,00 ₫
  5.140.729  - 57.353.494  5.140.729 ₫ - 57.353.494 ₫
 47. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.472 crt - AAA

  35.430.396,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.599.925  - 223.414.033  15.599.925 ₫ - 223.414.033 ₫
 48. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  10.824.286,00 ₫
  5.646.199  - 65.377.046  5.646.199 ₫ - 65.377.046 ₫
 49. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.056 crt - AAA

  10.161.742,00 ₫
  5.412.709  - 59.278.013  5.412.709 ₫ - 59.278.013 ₫
 50. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  6.624.873,00 ₫
  3.613.567  - 38.603.587  3.613.567 ₫ - 38.603.587 ₫
 51. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - D

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.048 crt - AAA

  6.378.081,00 ₫
  3.355.455  - 37.528.120  3.355.455 ₫ - 37.528.120 ₫
 52. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - E

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  7.368.360,00 ₫
  3.979.226  - 42.947.907  3.979.226 ₫ - 42.947.907 ₫
 53. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.284 crt - AAA

  31.737.300,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.711.349  - 188.334.005  13.711.349 ₫ - 188.334.005 ₫
 54. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  12.814.466,00 ₫
  6.887.514  - 73.952.476  6.887.514 ₫ - 73.952.476 ₫
 55. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  8.306.846,00 ₫
  4.753.562  - 48.212.032  4.753.562 ₫ - 48.212.032 ₫
 56. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AA

  11.259.002,00 ₫
  4.712.241  - 1.493.285.374  4.712.241 ₫ - 1.493.285.374 ₫
 57. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.564 crt - AA

  33.122.105,00 ₫
  13.764.840  - 1.623.756.453  13.764.840 ₫ - 1.623.756.453 ₫
 58. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  12.028.243,00 ₫
  6.367.893  - 70.301.547  6.367.893 ₫ - 70.301.547 ₫
 59. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.502.029,00 ₫
  5.391.483  - 54.650.682  5.391.483 ₫ - 54.650.682 ₫
 60. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  9.005.616,00 ₫
  4.732.052  - 56.263.879  4.732.052 ₫ - 56.263.879 ₫
 61. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Sortilege - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  9.408.633,00 ₫
  4.818.089  - 60.056.314  4.818.089 ₫ - 60.056.314 ₫

You’ve viewed 60 of 121 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng