Đang tải...
Tìm thấy 58 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Abience - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  96.039.449,00 ₫
  31.979.565  - 643.819.582  31.979.565 ₫ - 643.819.582 ₫
 2. GLAMIRA Apple Watch® Abience Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  139.600.374,00 ₫
  46.447.420  - 234.394.161  46.447.420 ₫ - 234.394.161 ₫
 3. GLAMIRA Apple Watch® Aceleranda Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  131.089.472,00 ₫
  43.747.434  - 233.576.401  43.747.434 ₫ - 233.576.401 ₫
 4. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ahurei - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  72.634.465,00 ₫
  26.221.573  - 530.182.386  26.221.573 ₫ - 530.182.386 ₫
 5. GLAMIRA Apple Watch® Ahurei Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  117.421.422,00 ₫
  43.315.832  - 260.428.287  43.315.832 ₫ - 260.428.287 ₫
 6. GLAMIRA Apple Watch® Anolued Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  134.431.342,00 ₫
  43.339.888  - 282.564.515  43.339.888 ₫ - 282.564.515 ₫
 7. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldness - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  84.917.144,00 ₫
  29.462.124  - 581.793.468  29.462.124 ₫ - 581.793.468 ₫
 8. GLAMIRA Apple Watch® Boldness Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  129.444.573,00 ₫
  46.457.326  - 269.983.140  46.457.326 ₫ - 269.983.140 ₫
 9. GLAMIRA Apple Watch® Apasionat Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  140.426.502,00 ₫
  47.071.474  - 244.457.948  47.071.474 ₫ - 244.457.948 ₫
 10. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldiness - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  89.254.953,00 ₫
  28.005.999  - 609.608.430  28.005.999 ₫ - 609.608.430 ₫
 11. GLAMIRA Apple Watch® Boldiness Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  129.036.745,00 ₫
  41.671.500  - 269.369.468  41.671.500 ₫ - 269.369.468 ₫
 12. GLAMIRA Apple Watch® Danglam Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  166.016.664,00 ₫
  55.337.001  - 297.589.078  55.337.001 ₫ - 297.589.078 ₫
 13. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Daydate - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  124.553.181,00 ₫
  40.627.165  - 829.014.930  40.627.165 ₫ - 829.014.930 ₫
 14. GLAMIRA Apple Watch® Daydate Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.984 crt - AAA

  164.087.616,00 ₫
  53.604.934  - 325.322.439  53.604.934 ₫ - 325.322.439 ₫
 15. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Droite - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  70.050.516,00 ₫
  25.797.047  - 472.446.815  25.797.047 ₫ - 472.446.815 ₫
 16. GLAMIRA Apple Watch® Droite Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  112.570.502,00 ₫
  41.334.709  - 192.533.289  41.334.709 ₫ - 192.533.289 ₫
 17. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Sorcery

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.696 crt - AAA

  60.046.694,00 ₫
  20.397.639  - 374.386.902  20.397.639 ₫ - 374.386.902 ₫
 18. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Edinstveno - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.824 crt - AAA

  86.380.910,00 ₫
  28.216.847  - 671.928.883  28.216.847 ₫ - 671.928.883 ₫
 19. GLAMIRA Apple Watch® Edinstveno Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.074 crt - AAA

  129.402.120,00 ₫
  42.919.607  - 445.912.495  42.919.607 ₫ - 445.912.495 ₫
 20. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Egyedi - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.08 crt - AAA

  96.811.521,00 ₫
  28.005.999  - 628.146.078  28.005.999 ₫ - 628.146.078 ₫
 21. GLAMIRA Apple Watch® Egyedi Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.392 crt - AAA

  152.396.729,00 ₫
  46.371.006  - 342.341.937  46.371.006 ₫ - 342.341.937 ₫
 22. GLAMIRA Apple Watch® Escapade Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  141.508.196,00 ₫
  46.587.514  - 338.563.948  46.587.514 ₫ - 338.563.948 ₫
 23. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Wala

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  62.449.797,00 ₫
  21.891.405  - 394.775.483  21.891.405 ₫ - 394.775.483 ₫
 24. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Escapement - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.296 crt - AAA

  66.213.930,00 ₫
  22.767.061  - 485.963.730  22.767.061 ₫ - 485.963.730 ₫
 25. GLAMIRA Apple Watch® Escapement Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  112.227.202,00 ₫
  39.706.226  - 226.139.424  39.706.226 ₫ - 226.139.424 ₫
 26. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Eyodwa - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.584 crt - AAA

  93.923.610,00 ₫
  31.344.191  - 598.893.386  31.344.191 ₫ - 598.893.386 ₫
 27. GLAMIRA Apple Watch® Eyodwa Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.104 crt - AAA

  137.023.781,00 ₫
  46.174.309  - 302.178.534  46.174.309 ₫ - 302.178.534 ₫
 28. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Fardeau - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  59.673.394,00 ₫
  21.749.896  - 398.766.026  21.749.896 ₫ - 398.766.026 ₫
 29. GLAMIRA Apple Watch® Fardeau Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.726 crt - AAA

  105.954.684,00 ₫
  38.561.137  - 196.598.688  38.561.137 ₫ - 196.598.688 ₫
 30. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Farewell - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.104 crt - AAA

  89.435.800,00 ₫
  30.679.099  - 616.955.559  30.679.099 ₫ - 616.955.559 ₫
 31. GLAMIRA Apple Watch® Farewell Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.324 crt - AAA

  127.220.903,00 ₫
  44.377.148  - 297.725.469  44.377.148 ₫ - 297.725.469 ₫
 32. GLAMIRA Apple Watch® Gateway Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  129.978.628,00 ₫
  44.065.828  - 212.159.898  44.065.828 ₫ - 212.159.898 ₫
 33. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Guilloche - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.928 crt - AAA

  89.364.197,00 ₫
  28.082.413  - 609.563.143  28.082.413 ₫ - 609.563.143 ₫
 34. GLAMIRA Apple Watch® Guilloche Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  132.492.955,00 ₫
  42.333.761  - 289.194.914  42.333.761 ₫ - 289.194.914 ₫
 35. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Horalogy - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.936 crt - AAA

  105.387.235,00 ₫
  34.004.555  - 720.109.789  34.004.555 ₫ - 720.109.789 ₫
 36. GLAMIRA Apple Watch® Horalogy Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.224 crt - AAA

  160.865.180,00 ₫
  52.254.940  - 340.748.391  52.254.940 ₫ - 340.748.391 ₫
 37. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Idasanzwe - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  63.342.433,00 ₫
  23.267.436  - 428.839.468  23.267.436 ₫ - 428.839.468 ₫
 38. GLAMIRA Apple Watch® Idasanzwe Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.192 crt - AAA

  106.127.891,00 ₫
  37.925.480  - 356.426.112  37.925.480 ₫ - 356.426.112 ₫
 39. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ikonyum

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.704 crt - AAA

  93.077.103,00 ₫
  29.980.046  - 596.900.937  29.980.046 ₫ - 596.900.937 ₫
 40. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Jedinstven - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  79.578.017,00 ₫
  29.249.861  - 546.416.271  29.249.861 ₫ - 546.416.271 ₫
 41. GLAMIRA Apple Watch® Jedinstven Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.936 crt - AAA

  118.582.927,00 ₫
  43.089.418  - 212.441.557  43.089.418 ₫ - 212.441.557 ₫
 42. GLAMIRA Apple Watch® Jumphour Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  97.359.159,00 ₫
  38.028.498  - 161.817.554  38.028.498 ₫ - 161.817.554 ₫
 43. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Luciole - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.864 crt - AAA

  79.335.188,00 ₫
  27.580.057  - 542.816.286  27.580.057 ₫ - 542.816.286 ₫
 44. GLAMIRA Apple Watch® Luciole Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.144 crt - AAA

  121.780.176,00 ₫
  42.905.457  - 274.376.387  42.905.457 ₫ - 274.376.387 ₫
 45. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Mokume - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  93.224.840,00 ₫
  30.769.665  - 615.574.436  30.769.665 ₫ - 615.574.436 ₫
 46. GLAMIRA Apple Watch® Mokume Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.688 crt - AAA

  100.761.314,00 ₫
  32.794.655  - 210.900.130  32.794.655 ₫ - 210.900.130 ₫
 47. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Omenala

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.252 crt - AAA

  84.206.487,00 ₫
  25.484.313  - 544.480.436  25.484.313 ₫ - 544.480.436 ₫
 48. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ritrovare

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.024 crt - AA

  88.506.088,00 ₫
  27.165.437  - 1.016.208.386  27.165.437 ₫ - 1.016.208.386 ₫
 49. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Skrivnost

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  54.662.003,00 ₫
  19.720.660  - 374.488.786  19.720.660 ₫ - 374.488.786 ₫
 50. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Sunphase - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.892 crt - AAA

  68.272.882,00 ₫
  23.660.265  - 445.690.336  23.660.265 ₫ - 445.690.336 ₫
 51. GLAMIRA Apple Watch® Sunphase Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.388 crt - AAA

  110.165.136,00 ₫
  38.094.159  - 222.606.596  38.094.159 ₫ - 222.606.596 ₫
 52. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Talagsaon - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  81.218.952,00 ₫
  28.330.053  - 588.959.464  28.330.053 ₫ - 588.959.464 ₫
 53. GLAMIRA Apple Watch® Talagsaon Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.776 crt - AAA

  119.927.259,00 ₫
  42.605.457  - 323.733.103  42.605.457 ₫ - 323.733.103 ₫
 54. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Toriro

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.12 crt - AAA

  69.083.444,00 ₫
  22.867.816  - 487.197.687  22.867.816 ₫ - 487.197.687 ₫
 55. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Unicu - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  1.792 crt - AAA

  74.883.889,00 ₫
  24.444.789  - 476.499.625  24.444.789 ₫ - 476.499.625 ₫
 56. GLAMIRA Apple Watch® Unicu Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  2.872 crt - AAA

  125.406.197,00 ₫
  40.971.881  - 289.663.365  40.971.881 ₫ - 289.663.365 ₫
 57. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Unikalus - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.792 crt - AAA

  75.440.867,00 ₫
  26.731.005  - 535.005.005  26.731.005 ₫ - 535.005.005 ₫
 58. GLAMIRA Apple Watch® Unikalus Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  117.524.441,00 ₫
  42.523.383  - 212.926.988  42.523.383 ₫ - 212.926.988 ₫

You’ve viewed 58 of 58 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng