Đang tải...
Tìm thấy 58 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Abience - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.432 crt - AAAAA

  93.096.067,00 ₫
  31.979.565  - 643.819.582  31.979.565 ₫ - 643.819.582 ₫
 2. GLAMIRA Apple Watch® Abience Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  135.213.603,00 ₫
  46.447.420  - 234.394.161  46.447.420 ₫ - 234.394.161 ₫
 3. GLAMIRA Apple Watch® Aceleranda Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.456 crt - AAAAA

  127.353.641,00 ₫
  43.747.434  - 233.576.401  43.747.434 ₫ - 233.576.401 ₫
 4. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ahurei - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAAAA

  68.700.522,00 ₫
  26.221.573  - 530.182.386  26.221.573 ₫ - 530.182.386 ₫
 5. GLAMIRA Apple Watch® Ahurei Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAAAA

  113.487.479,00 ₫
  43.315.832  - 260.428.287  43.315.832 ₫ - 260.428.287 ₫
 6. GLAMIRA Apple Watch® Anolued Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.008 crt - AAAAA

  126.167.231,00 ₫
  43.339.888  - 282.564.515  43.339.888 ₫ - 282.564.515 ₫
 7. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldness - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.944 crt - AAAAA

  77.190.766,00 ₫
  29.462.124  - 581.793.468  29.462.124 ₫ - 581.793.468 ₫
 8. GLAMIRA Apple Watch® Boldness Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.944 crt - AAAAA

  121.718.195,00 ₫
  46.457.326  - 269.983.140  46.457.326 ₫ - 269.983.140 ₫
 9. GLAMIRA Apple Watch® Apasionat Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.416 crt - AAAAA

  137.030.292,00 ₫
  47.071.474  - 244.457.948  47.071.474 ₫ - 244.457.948 ₫
 10. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldiness - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.944 crt - AAAAA

  81.528.575,00 ₫
  28.005.999  - 609.608.430  28.005.999 ₫ - 609.608.430 ₫
 11. GLAMIRA Apple Watch® Boldiness Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.944 crt - AAAAA

  121.310.367,00 ₫
  41.671.500  - 269.369.468  41.671.500 ₫ - 269.369.468 ₫
 12. GLAMIRA Apple Watch® Danglam Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  161.092.160,00 ₫
  55.337.001  - 297.589.078  55.337.001 ₫ - 297.589.078 ₫
 13. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Daydate - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.768 crt - AAAAA

  118.270.192,00 ₫
  40.627.165  - 829.014.930  40.627.165 ₫ - 829.014.930 ₫
 14. GLAMIRA Apple Watch® Daydate Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.984 crt - AAAAA

  156.049.919,00 ₫
  53.604.934  - 325.322.439  53.604.934 ₫ - 325.322.439 ₫
 15. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Droite - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  67.588.264,00 ₫
  25.797.047  - 472.446.815  25.797.047 ₫ - 472.446.815 ₫
 16. GLAMIRA Apple Watch® Droite Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.584 crt - AAAAA

  108.296.938,00 ₫
  41.334.709  - 192.533.289  41.334.709 ₫ - 192.533.289 ₫
 17. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Sorcery

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.696 crt - AAAAA

  51.386.359,00 ₫
  20.397.639  - 374.386.902  20.397.639 ₫ - 374.386.902 ₫
 18. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Edinstveno - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.824 crt - AAAAA

  73.928.139,00 ₫
  28.216.847  - 671.928.883  28.216.847 ₫ - 671.928.883 ₫
 19. GLAMIRA Apple Watch® Edinstveno Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.074 crt - AAAAA

  112.449.371,00 ₫
  42.919.607  - 445.912.495  42.919.607 ₫ - 445.912.495 ₫
 20. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Egyedi - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.08 crt - AAAAA

  81.528.575,00 ₫
  28.005.999  - 628.146.078  28.005.999 ₫ - 628.146.078 ₫
 21. GLAMIRA Apple Watch® Egyedi Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.392 crt - AAAAA

  134.991.152,00 ₫
  46.371.006  - 342.341.937  46.371.006 ₫ - 342.341.937 ₫
 22. GLAMIRA Apple Watch® Escapade Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.44 crt - AAAAA

  135.621.432,00 ₫
  46.587.514  - 338.563.948  46.587.514 ₫ - 338.563.948 ₫
 23. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Wala

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.584 crt - AAAAA

  57.355.482,00 ₫
  21.891.405  - 394.775.483  21.891.405 ₫ - 394.775.483 ₫
 24. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Escapement - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.296 crt - AAAAA

  57.355.482,00 ₫
  22.767.061  - 485.963.730  22.767.061 ₫ - 485.963.730 ₫
 25. GLAMIRA Apple Watch® Escapement Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.704 crt - AAAAA

  100.029.147,00 ₫
  39.706.226  - 226.139.424  39.706.226 ₫ - 226.139.424 ₫
 26. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Eyodwa - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.584 crt - AAAAA

  82.121.780,00 ₫
  31.344.191  - 598.893.386  31.344.191 ₫ - 598.893.386 ₫
 27. GLAMIRA Apple Watch® Eyodwa Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.104 crt - AAAAA

  120.976.689,00 ₫
  46.174.309  - 302.178.534  46.174.309 ₫ - 302.178.534 ₫
 28. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Fardeau - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.51 crt - AAAAA

  56.984.728,00 ₫
  21.749.896  - 398.766.026  21.749.896 ₫ - 398.766.026 ₫
 29. GLAMIRA Apple Watch® Fardeau Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.726 crt - AAAAA

  101.030.180,00 ₫
  38.561.137  - 196.598.688  38.561.137 ₫ - 196.598.688 ₫
 30. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Farewell - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.104 crt - AAAAA

  80.379.240,00 ₫
  30.679.099  - 616.955.559  30.679.099 ₫ - 616.955.559 ₫
 31. GLAMIRA Apple Watch® Farewell Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.324 crt - AAAAA

  116.268.127,00 ₫
  44.377.148  - 297.725.469  44.377.148 ₫ - 297.725.469 ₫
 32. GLAMIRA Apple Watch® Gateway Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  128.280.523,00 ₫
  44.065.828  - 212.159.898  44.065.828 ₫ - 212.159.898 ₫
 33. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Guilloche - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.928 crt - AAAAA

  81.751.026,00 ₫
  28.082.413  - 609.563.143  28.082.413 ₫ - 609.563.143 ₫
 34. GLAMIRA Apple Watch® Guilloche Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.128 crt - AAAAA

  123.238.282,00 ₫
  42.333.761  - 289.194.914  42.333.761 ₫ - 289.194.914 ₫
 35. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Horalogy - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.936 crt - AAAAA

  98.991.039,00 ₫
  34.004.555  - 720.109.789  34.004.555 ₫ - 720.109.789 ₫
 36. GLAMIRA Apple Watch® Horalogy Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.224 crt - AAAAA

  152.119.939,00 ₫
  52.254.940  - 340.748.391  52.254.940 ₫ - 340.748.391 ₫
 37. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Idasanzwe - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.576 crt - AAAAA

  58.616.041,00 ₫
  23.267.436  - 428.839.468  23.267.436 ₫ - 428.839.468 ₫
 38. GLAMIRA Apple Watch® Idasanzwe Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.192 crt - AAAAA

  95.543.036,00 ₫
  37.925.480  - 356.426.112  37.925.480 ₫ - 356.426.112 ₫
 39. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ikonyum

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.704 crt - AAAAA

  87.275.245,00 ₫
  29.980.046  - 596.900.937  29.980.046 ₫ - 596.900.937 ₫
 40. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Jedinstven - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAAAA

  76.634.635,00 ₫
  29.249.861  - 546.416.271  29.249.861 ₫ - 546.416.271 ₫
 41. GLAMIRA Apple Watch® Jedinstven Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.936 crt - AAAAA

  112.894.275,00 ₫
  43.089.418  - 212.441.557  43.089.418 ₫ - 212.441.557 ₫
 42. GLAMIRA Apple Watch® Jumphour Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  95.802.563,00 ₫
  38.028.498  - 161.817.554  38.028.498 ₫ - 161.817.554 ₫
 43. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Luciole - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.864 crt - AAAAA

  72.259.750,00 ₫
  27.580.057  - 542.816.286  27.580.057 ₫ - 542.816.286 ₫
 44. GLAMIRA Apple Watch® Luciole Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.144 crt - AAAAA

  112.412.297,00 ₫
  42.905.457  - 274.376.387  42.905.457 ₫ - 274.376.387 ₫
 45. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Mokume - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  89.573.914,00 ₫
  30.769.665  - 615.574.436  30.769.665 ₫ - 615.574.436 ₫
 46. GLAMIRA Apple Watch® Mokume Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.688 crt - AAAAA

  95.468.887,00 ₫
  32.794.655  - 210.900.130  32.794.655 ₫ - 210.900.130 ₫
 47. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Omenala

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.252 crt - AAAAA

  74.187.667,00 ₫
  25.484.313  - 544.480.436  25.484.313 ₫ - 544.480.436 ₫
 48. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ritrovare

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.024 crt - AAAAA

  79.081.605,00 ₫
  27.165.437  - 1.016.208.386  27.165.437 ₫ - 1.016.208.386 ₫
 49. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Skrivnost

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.608 crt - AAAAA

  49.680.895,00 ₫
  19.720.660  - 374.488.786  19.720.660 ₫ - 374.488.786 ₫
 50. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Sunphase - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.892 crt - AAAAA

  61.989.894,00 ₫
  23.660.265  - 445.690.336  23.660.265 ₫ - 445.690.336 ₫
 51. GLAMIRA Apple Watch® Sunphase Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.388 crt - AAAAA

  99.806.696,00 ₫
  38.094.159  - 222.606.596  38.094.159 ₫ - 222.606.596 ₫
 52. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Talagsaon - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.44 crt - AAAAA

  71.369.943,00 ₫
  28.330.053  - 588.959.464  28.330.053 ₫ - 588.959.464 ₫
 53. GLAMIRA Apple Watch® Talagsaon Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.776 crt - AAAAA

  107.332.980,00 ₫
  42.605.457  - 323.733.103  42.605.457 ₫ - 323.733.103 ₫
 54. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Toriro

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.12 crt - AAAAA

  59.913.677,00 ₫
  22.867.816  - 487.197.687  22.867.816 ₫ - 487.197.687 ₫
 55. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Unicu - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  1.792 crt - AAAAA

  61.582.066,00 ₫
  24.444.789  - 476.499.625  24.444.789 ₫ - 476.499.625 ₫
 56. GLAMIRA Apple Watch® Unicu Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  2.872 crt - AAAAA

  103.217.623,00 ₫
  40.971.881  - 289.663.365  40.971.881 ₫ - 289.663.365 ₫
 57. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Unikalus - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.792 crt - AAAAA

  70.035.233,00 ₫
  26.731.005  - 535.005.005  26.731.005 ₫ - 535.005.005 ₫
 58. GLAMIRA Apple Watch® Unikalus Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  111.411.263,00 ₫
  42.523.383  - 212.926.988  42.523.383 ₫ - 212.926.988 ₫

You’ve viewed 58 of 58 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng