Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Abience - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - AAA

  128.019.014,00 ₫
  31.979.565  - 643.819.582  31.979.565 ₫ - 643.819.582 ₫
 2. GLAMIRA Apple Watch® Abience Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.608 crt - AAA

  186.047.795,00 ₫
  46.447.420  - 234.394.161  46.447.420 ₫ - 234.394.161 ₫
 3. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Aceleranda - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  114.416.060,00 ₫
  29.254.106  - 546.076.649  29.254.106 ₫ - 546.076.649 ₫
 4. GLAMIRA Apple Watch® Aceleranda Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  174.836.906,00 ₫
  43.747.434  - 233.576.401  43.747.434 ₫ - 233.576.401 ₫
 5. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ahurei - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  96.233.881,00 ₫
  26.221.573  - 530.182.386  26.221.573 ₫ - 530.182.386 ₫
 6. GLAMIRA Apple Watch® Ahurei Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.96 crt - AAA

  156.405.671,00 ₫
  43.315.832  - 260.428.287  43.315.832 ₫ - 260.428.287 ₫
 7. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Anolued - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  89.510.518,00 ₫
  22.886.212  - 427.209.291  22.886.212 ₫ - 427.209.291 ₫
 8. GLAMIRA Apple Watch® Anolued Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  177.771.231,00 ₫
  43.339.888  - 282.564.515  43.339.888 ₫ - 282.564.515 ₫
 9. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldness - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  111.433.056,00 ₫
  29.462.124  - 581.793.468  29.462.124 ₫ - 581.793.468 ₫
 10. GLAMIRA Apple Watch® Boldness Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  171.256.167,00 ₫
  46.457.326  - 269.983.140  46.457.326 ₫ - 269.983.140 ₫
 11. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Apasionat - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  126.071.853,00 ₫
  32.234.280  - 601.706.573  32.234.280 ₫ - 601.706.573 ₫
 12. GLAMIRA Apple Watch® Apasionat Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  187.497.977,00 ₫
  47.071.474  - 244.457.948  47.071.474 ₫ - 244.457.948 ₫
 13. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Boldiness - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  117.260.953,00 ₫
  28.005.999  - 609.608.430  28.005.999 ₫ - 609.608.430 ₫
 14. GLAMIRA Apple Watch® Boldiness Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.944 crt - AAA

  170.708.245,00 ₫
  41.671.500  - 269.369.468  41.671.500 ₫ - 269.369.468 ₫
 15. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Campered - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  88.813.162,00 ₫
  25.231.012  - 423.881.001  25.231.012 ₫ - 423.881.001 ₫
 16. GLAMIRA Apple Watch® Campered Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  142.609.133,00 ₫
  40.513.958  - 159.722.228  40.513.958 ₫ - 159.722.228 ₫
 17. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Danglam - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  152.720.784,00 ₫
  39.047.927  - 728.894.652  39.047.927 ₫ - 728.894.652 ₫
 18. GLAMIRA Apple Watch® Danglam Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  221.353.666,00 ₫
  55.337.001  - 297.589.078  55.337.001 ₫ - 297.589.078 ₫
 19. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Daydate - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.768 crt - AAA

  165.180.347,00 ₫
  40.627.165  - 829.014.930  40.627.165 ₫ - 829.014.930 ₫
 20. GLAMIRA Apple Watch® Daydate Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.984 crt - AAA

  217.692.550,00 ₫
  53.604.934  - 325.322.439  53.604.934 ₫ - 325.322.439 ₫
 21. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Droite - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.36 crt - AAA

  93.267.859,00 ₫
  25.797.047  - 472.446.815  25.797.047 ₫ - 472.446.815 ₫
 22. GLAMIRA Apple Watch® Droite Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  149.771.741,00 ₫
  41.334.709  - 192.533.289  41.334.709 ₫ - 192.533.289 ₫
 23. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Sorcery

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.696 crt - AAA

  77.698.498,00 ₫
  20.397.639  - 374.386.902  20.397.639 ₫ - 374.386.902 ₫
 24. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Edinstveno - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.824 crt - AAA

  111.776.072,00 ₫
  28.216.847  - 671.928.883  28.216.847 ₫ - 671.928.883 ₫
 25. GLAMIRA Apple Watch® Edinstveno Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.074 crt - AAA

  168.029.767,00 ₫
  42.919.607  - 445.912.495  42.919.607 ₫ - 445.912.495 ₫
 26. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Egyedi - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.08 crt - AAA

  124.817.521,00 ₫
  28.005.999  - 628.146.078  28.005.999 ₫ - 628.146.078 ₫
 27. GLAMIRA Apple Watch® Egyedi Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.392 crt - AAA

  198.767.735,00 ₫
  46.371.006  - 342.341.937  46.371.006 ₫ - 342.341.937 ₫
 28. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Einstakt - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  106.047.798,00 ₫
  27.114.493  - 506.137.219  27.114.493 ₫ - 506.137.219 ₫
 29. GLAMIRA Apple Watch® Einstakt Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  163.430.168,00 ₫
  41.786.122  - 183.041.788  41.786.122 ₫ - 183.041.788 ₫
 30. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Escapade - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  122.983.567,00 ₫
  31.444.662  - 586.967.026  31.444.662 ₫ - 586.967.026 ₫
 31. GLAMIRA Apple Watch® Escapade Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  188.095.711,00 ₫
  46.587.514  - 338.563.948  46.587.514 ₫ - 338.563.948 ₫
 32. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Wala

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  82.152.062,00 ₫
  21.891.405  - 394.775.483  21.891.405 ₫ - 394.775.483 ₫
 33. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Escapement - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.296 crt - AAA

  85.916.195,00 ₫
  22.767.061  - 485.963.730  22.767.061 ₫ - 485.963.730 ₫
 34. GLAMIRA Apple Watch® Escapement Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.704 crt - AAA

  146.588.360,00 ₫
  39.706.226  - 226.139.424  39.706.226 ₫ - 226.139.424 ₫
 35. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Eyodwa - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.584 crt - AAA

  122.133.382,00 ₫
  31.344.191  - 598.893.386  31.344.191 ₫ - 598.893.386 ₫
 36. GLAMIRA Apple Watch® Eyodwa Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.104 crt - AAA

  178.580.659,00 ₫
  46.174.309  - 302.178.534  46.174.309 ₫ - 302.178.534 ₫
 37. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Fardeau - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.51 crt - AAA

  79.248.301,00 ₫
  21.749.896  - 398.766.026  21.749.896 ₫ - 398.766.026 ₫
 38. GLAMIRA Apple Watch® Fardeau Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.726 crt - AAA

  140.659.708,00 ₫
  38.561.137  - 196.598.688  38.561.137 ₫ - 196.598.688 ₫
 39. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Farewell - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.104 crt - AAA

  117.046.990,00 ₫
  30.679.099  - 616.955.559  30.679.099 ₫ - 616.955.559 ₫
 40. GLAMIRA Apple Watch® Farewell Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.324 crt - AAA

  167.160.336,00 ₫
  44.377.148  - 297.725.469  44.377.148 ₫ - 297.725.469 ₫
 41. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Fuerza

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  113.021.349,00 ₫
  28.897.504  - 539.420.078  28.897.504 ₫ - 539.420.078 ₫
 42. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Gateway - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  119.646.223,00 ₫
  30.591.364  - 571.038.795  30.591.364 ₫ - 571.038.795 ₫
 43. GLAMIRA Apple Watch® Gateway Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  174.044.457,00 ₫
  44.065.828  - 212.159.898  44.065.828 ₫ - 212.159.898 ₫
 44. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Guilloche - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.928 crt - AAA

  117.446.611,00 ₫
  28.082.413  - 609.563.143  28.082.413 ₫ - 609.563.143 ₫
 45. GLAMIRA Apple Watch® Guilloche Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  174.826.717,00 ₫
  42.333.761  - 289.194.914  42.333.761 ₫ - 289.194.914 ₫
 46. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Horalogy - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.936 crt - AAA

  139.391.791,00 ₫
  34.004.555  - 720.109.789  34.004.555 ₫ - 720.109.789 ₫
 47. GLAMIRA Apple Watch® Horalogy Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.224 crt - AAA

  213.120.121,00 ₫
  52.254.940  - 340.748.391  52.254.940 ₫ - 340.748.391 ₫
 48. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Idasanzwe - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.576 crt - AAA

  83.477.715,00 ₫
  23.267.436  - 428.839.468  23.267.436 ₫ - 428.839.468 ₫
 49. GLAMIRA Apple Watch® Idasanzwe Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.192 crt - AAA

  138.948.019,00 ₫
  37.925.480  - 356.426.112  37.925.480 ₫ - 356.426.112 ₫
 50. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ikonyum

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.704 crt - AAA

  123.057.150,00 ₫
  29.980.046  - 596.900.937  29.980.046 ₫ - 596.900.937 ₫
 51. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Jedinstven - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  105.902.892,00 ₫
  29.249.861  - 546.416.271  29.249.861 ₫ - 546.416.271 ₫
 52. GLAMIRA Apple Watch® Jedinstven Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.936 crt - AAA

  157.363.403,00 ₫
  43.089.418  - 212.441.557  43.089.418 ₫ - 212.441.557 ₫
 53. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Jumphour - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k
  70.034.384,00 ₫
  20.691.977  - 334.255.017  20.691.977 ₫ - 334.255.017 ₫
 54. GLAMIRA Apple Watch® Jumphour Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  130.268.437,00 ₫
  38.028.498  - 161.817.554  38.028.498 ₫ - 161.817.554 ₫
 55. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Luciole - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.864 crt - AAA

  104.157.240,00 ₫
  27.580.057  - 542.816.286  27.580.057 ₫ - 542.816.286 ₫
 56. GLAMIRA Apple Watch® Luciole Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.144 crt - AAA

  160.395.087,00 ₫
  42.905.457  - 274.376.387  42.905.457 ₫ - 274.376.387 ₫
 57. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Mokume - B

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.448 crt - AAA

  123.994.505,00 ₫
  30.769.665  - 615.574.436  30.769.665 ₫ - 615.574.436 ₫
 58. GLAMIRA Apple Watch® Mokume Set

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  0.688 crt - AAA

  133.555.969,00 ₫
  32.794.655  - 210.900.130  32.794.655 ₫ - 210.900.130 ₫
 59. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Omenala

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  1.252 crt - AAA

  109.690.800,00 ₫
  25.484.313  - 544.480.436  25.484.313 ₫ - 544.480.436 ₫
 60. Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Ritrovare

  Thép không gỉ / Vàng trắng 18k & Đá Sapphire Trắng

  2.024 crt - AA

  115.671.525,00 ₫
  27.165.437  - 1.016.208.386  27.165.437 ₫ - 1.016.208.386 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng