Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai GLAMIRA Besart

  Vàng Hồng 14K
  11.530.416,00 ₫
  6.337.328  - 66.013.837  6.337.328 ₫ - 66.013.837 ₫
 2. Bông tai nữ Nihilego

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  18.027.648,00 ₫
  8.425.431  - 101.744.795  8.425.431 ₫ - 101.744.795 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Testa

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  11.804.942,00 ₫
  5.885.066  - 932.528.595  5.885.066 ₫ - 932.528.595 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Golurk

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.374.289,00 ₫
  3.735.831  - 42.169.607  3.735.831 ₫ - 42.169.607 ₫
 5. Dây chuyền nữ Golduck

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  7.766.283,00 ₫
  3.488.190  - 28.825.330  3.488.190 ₫ - 28.825.330 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Bông tai nữ Heracroos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  14.403.892,00 ₫
  5.738.463  - 69.197.783  5.738.463 ₫ - 69.197.783 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Nephthys

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.578 crt - VS

  47.427.227,00 ₫
  11.703.906  - 177.551.044  11.703.906 ₫ - 177.551.044 ₫
 9. Vòng tay GLAMIRA Spearow

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  41.476.782,00 ₫
  15.722.189  - 66.337.042  15.722.189 ₫ - 66.337.042 ₫
 10. Vòng tay nữ Maractus

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.905 crt - VS

  76.215.203,00 ₫
  23.497.529  - 253.645.966  23.497.529 ₫ - 253.645.966 ₫
 11. Bông tai nữ Frangipani

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  1.67 crt - AAA

  71.296.358,00 ₫
  20.731.033  - 376.851.982  20.731.033 ₫ - 376.851.982 ₫
 12. Bông tai nữ Leida

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  14.664.552,00 ₫
  7.231.097  - 84.834.497  7.231.097 ₫ - 84.834.497 ₫
 13. Dây chuyền nữ Nerium

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.27 crt - AAA

  81.076.312,00 ₫
  20.507.449  - 423.097.044  20.507.449 ₫ - 423.097.044 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Mặt dây chuyền nữ Nestor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.978.714,00 ₫
  3.665.076  - 48.919.573  3.665.076 ₫ - 48.919.573 ₫
 16. Vòng tay nữ Aleda

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  20.667.636,00 ₫
  9.271.653  - 125.008.834  9.271.653 ₫ - 125.008.834 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products