Đang tải...
Tìm thấy 33 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Anolued - A

  Vòng tay GLAMIRA Anolued - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  63.543.377,00 ₫
  18.989.060  - 166.984.867  18.989.060 ₫ - 166.984.867 ₫
 2. Vòng tay Aceleranda - A

  Vòng tay GLAMIRA Aceleranda - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  42.813.192,00 ₫
  13.423.521  - 94.444.079  13.423.521 ₫ - 94.444.079 ₫
 3. Vòng tay Pigsa - A

  Vòng tay GLAMIRA Pigsa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  36.306.901,00 ₫
  14.818.797  - 62.988.378  14.818.797 ₫ - 62.988.378 ₫
 4. Vòng tay Eyodwa - A

  Vòng tay GLAMIRA Eyodwa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  40.208.299,00 ₫
  13.726.350  - 96.146.713  13.726.350 ₫ - 96.146.713 ₫
 5. Vòng tay Daydate - A

  Vòng tay GLAMIRA Daydate - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  36.716.711,00 ₫
  12.009.848  - 66.839.681  12.009.848 ₫ - 66.839.681 ₫
 6. Vòng tay Unikalus - A

  Vòng tay GLAMIRA Unikalus - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  38.820.946,00 ₫
  14.547.100  - 59.300.094  14.547.100 ₫ - 59.300.094 ₫
 7. Vòng tay Horalogy - A

  Vòng tay GLAMIRA Horalogy - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  51.362.586,00 ₫
  16.836.712  - 92.340.693  16.836.712 ₫ - 92.340.693 ₫
 8. Vòng tay Boldness - A

  Vòng tay GLAMIRA Boldness - A

  Vàng 14K
  41.413.104,00 ₫
  15.806.528  - 55.638.980  15.806.528 ₫ - 55.638.980 ₫
 9. Vòng tay Danglam - A

  Vòng tay GLAMIRA Danglam - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  48.858.728,00 ₫
  15.091.909  - 114.214.550  15.091.909 ₫ - 114.214.550 ₫
 10. Vòng tay Jedinstven - A

  Vòng tay GLAMIRA Jedinstven - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  36.335.486,00 ₫
  12.820.693  - 76.034.354  12.820.693 ₫ - 76.034.354 ₫
 11. Vòng tay Guilloche - A

  Vòng tay GLAMIRA Guilloche - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  39.940.281,00 ₫
  13.156.069  - 69.850.988  13.156.069 ₫ - 69.850.988 ₫
 12. Vòng tay Unicu - A

  Vòng tay GLAMIRA Unicu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  47.787.508,00 ₫
  15.452.756  - 151.640.789  15.452.756 ₫ - 151.640.789 ₫
 13. Vòng tay Boldiness - A

  Vòng tay GLAMIRA Boldiness - A

  Vàng 14K
  36.630.391,00 ₫
  12.582.958  - 49.213.350  12.582.958 ₫ - 49.213.350 ₫
 14. Vòng tay Siroter - A

  Vòng tay GLAMIRA Siroter - A

  Vàng 14K
  35.332.756,00 ₫
  13.485.785  - 47.469.963  13.485.785 ₫ - 47.469.963 ₫
 15. Vòng tay Abience - A

  Vòng tay GLAMIRA Abience - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  40.335.373,00 ₫
  13.359.842  - 68.440.428  13.359.842 ₫ - 68.440.428 ₫
 16. Vòng tay Ahurei - A

  Vòng tay GLAMIRA Ahurei - A

  14K Vàng và Rhodium Đen
  41.190.653,00 ₫
  15.721.623  - 55.340.114  15.721.623 ₫ - 55.340.114 ₫
 17. Vòng tay Apasionat - A

  Vòng tay GLAMIRA Apasionat - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.416 crt - AAA

  43.363.378,00 ₫
  13.729.180  - 91.960.317  13.729.180 ₫ - 91.960.317 ₫
 18. Vòng tay Campered - A

  Vòng tay GLAMIRA Campered - A

  Vàng 14K
  36.889.918,00 ₫
  14.080.121  - 49.562.027  14.080.121 ₫ - 49.562.027 ₫
 19. Vòng tay Droite - A

  Vòng tay GLAMIRA Droite - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  39.405.661,00 ₫
  14.348.988  - 71.112.114  14.348.988 ₫ - 71.112.114 ₫
 20. Vòng tay Edinstveno - A

  Vòng tay GLAMIRA Edinstveno - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AAA

  39.981.035,00 ₫
  13.542.388  - 126.489.588  13.542.388 ₫ - 126.489.588 ₫
 21. Vòng tay Egyedi - A

  Vòng tay GLAMIRA Egyedi - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  51.395.698,00 ₫
  16.925.863  - 100.047.827  16.925.863 ₫ - 100.047.827 ₫
 22. Vòng tay Einstakt - A

  Vòng tay GLAMIRA Einstakt - A

  Vàng 14K
  39.299.812,00 ₫
  13.499.935  - 52.799.748  13.499.935 ₫ - 52.799.748 ₫
 23. Vòng tay Escapade - A

  Vòng tay GLAMIRA Escapade - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.44 crt - AAA

  46.595.438,00 ₫
  13.983.895  - 189.182.498  13.983.895 ₫ - 189.182.498 ₫
 24. Vòng tay Escapement - A

  Vòng tay GLAMIRA Escapement - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  42.824.795,00 ₫
  15.673.510  - 90.576.928  15.673.510 ₫ - 90.576.928 ₫
 25. Vòng tay Fardeau - A

  Vòng tay GLAMIRA Fardeau - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  42.842.059,00 ₫
  15.509.360  - 78.026.798  15.509.360 ₫ - 78.026.798 ₫
 26. Vòng tay Farewell - A

  Vòng tay GLAMIRA Farewell - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.22 crt - AAA

  35.115.680,00 ₫
  12.679.185  - 65.857.045  12.679.185 ₫ - 65.857.045 ₫
 27. Vòng tay Gateway - A

  Vòng tay GLAMIRA Gateway - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  37.994.818,00 ₫
  12.468.336  - 67.897.034  12.468.336 ₫ - 67.897.034 ₫
 28. Vòng tay Idasanzwe - A

  Vòng tay GLAMIRA Idasanzwe - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.616 crt - AAA

  40.078.959,00 ₫
  13.583.708  - 205.654.117  13.583.708 ₫ - 205.654.117 ₫
 29. Vòng tay Jumphour - A

  Vòng tay GLAMIRA Jumphour - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  41.894.516,00 ₫
  16.011.999  - 71.854.751  16.011.999 ₫ - 71.854.751 ₫
 30. Vòng tay Luciole - A

  Vòng tay GLAMIRA Luciole - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  39.404.811,00 ₫
  14.165.027  - 75.615.489  14.165.027 ₫ - 75.615.489 ₫
 31. Vòng tay Mokume - A

  Vòng tay GLAMIRA Mokume - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  38.086.515,00 ₫
  12.519.279  - 75.001.906  12.519.279 ₫ - 75.001.906 ₫
 32. Vòng tay Sunphase - A

  Vòng tay GLAMIRA Sunphase - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  50.205.893,00 ₫
  17.617.841  - 107.637.225  17.617.841 ₫ - 107.637.225 ₫
 33. Vòng tay Talagsaon - A

  Vòng tay GLAMIRA Talagsaon - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  36.075.960,00 ₫
  13.230.503  - 75.685.677  13.230.503 ₫ - 75.685.677 ₫

You’ve viewed 33 of 33 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng