Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ Trang sức cưới Set Alyn Vàng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Alyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  5.88 crt - VS

  320.456.661,00 ₫
  127.314.364  - 377.748.125  127.314.364 ₫ - 377.748.125 ₫
 2. Bộ Trang sức cưới Set Kiowa Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Kiowa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  7.23 crt - VS

  326.802.914,00 ₫
  105.225.633  - 374.154.449  105.225.633 ₫ - 374.154.449 ₫
 3. Bộ Trang sức cưới Set Werra Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Werra

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  6.81 crt - VS

  321.917.979,00 ₫
  109.875.892  - 371.362.130  109.875.892 ₫ - 371.362.130 ₫
 4. Bộ Trang sức cưới Set Ely Vàng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Ely

  Vàng 585 & Kim Cương

  6.24 crt - VS

  300.610.328,00 ₫
  104.982.305  - 347.852.365  104.982.305 ₫ - 347.852.365 ₫
 5. Bộ Trang sức cưới Set Perry Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Perry

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  7.32 crt - VS

  382.013.117,00 ₫
  145.699.110  - 447.577.716  145.699.110 ₫ - 447.577.716 ₫
 6. Bộ Trang sức cưới Set Neisse Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Neisse

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  7.41 crt - VS

  328.496.744,00 ₫
  102.927.540  - 374.814.137  102.927.540 ₫ - 374.814.137 ₫
 7. Bộ Trang sức cưới Set Eden Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Eden

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  5.52 crt - VS

  279.880.446,00 ₫
  103.522.340  - 326.465.499  103.522.340 ₫ - 326.465.499 ₫
 8. Solitaire Pave Bộ Trang sức cưới Set Danube Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Danube

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  12.495 crt - VS

  530.905.225,00 ₫
  156.784.030  - 601.458.038  156.784.030 ₫ - 601.458.038 ₫
 9. Bộ Trang sức cưới Set Quinny Vàng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Quinny

  Vàng 585 & Kim Cương

  6.18 crt - VS

  332.653.589,00 ₫
  130.639.840  - 391.441.517  130.639.840 ₫ - 391.441.517 ₫
 10. Bộ Trang sức cưới Set Liza Vàng Trắng 585 Đá Sapphire

  GLAMIRA Set Liza

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  11.13 crt - AAA

  214.837.650,00 ₫
  140.697.378  - 538.511.914  140.697.378 ₫ - 538.511.914 ₫
 11. Bộ Trang sức cưới Set Thames Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Thames

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  5.18 crt - VS

  273.127.296,00 ₫
  105.198.596  - 320.466.664  105.198.596 ₫ - 320.466.664 ₫
 12. Bộ Trang sức cưới Set Vils Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Vils

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  6.93 crt - VS

  329.729.333,00 ₫
  113.444.696  - 380.779.446  113.444.696 ₫ - 380.779.446 ₫
 13. Bộ Trang sức cưới Set Thelasar Vàng 585 Ngọc Lục Bảo

  GLAMIRA Set Thelasar

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  8.97 crt - AAA

  270.035.956,00 ₫
  134.560.117  - 471.258.350  134.560.117 ₫ - 471.258.350 ₫
 14. Bộ Trang sức cưới Set Ellen Vàng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Ellen

  Vàng 585 & Kim Cương

  6.42 crt - VS

  344.026.177,00 ₫
  134.533.081  - 404.566.063  134.533.081 ₫ - 404.566.063 ₫
 15. Bộ Trang sức cưới Set Elbe Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Elbe

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  8.16 crt - VS

  357.377.557,00 ₫
  110.011.074  - 406.882.541  110.011.074 ₫ - 406.882.541 ₫
 16. Bộ Trang sức cưới Set Moselle Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Moselle

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  11.67 crt - VS

  489.523.595,00 ₫
  140.859.596  - 552.910.413  140.859.596 ₫ - 552.910.413 ₫
 17. Bộ Trang sức cưới Set Rhine Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Rhine

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  7.23 crt - VS

  328.998.809,00 ₫
  106.901.889  - 377.104.659  106.901.889 ₫ - 377.104.659 ₫
 18. Bộ Trang sức cưới Set Mersey Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Mersey

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  9.12 crt - VS

  415.830.775,00 ₫
  135.479.354  - 476.796.485  135.479.354 ₫ - 476.796.485 ₫
 19. Bộ Trang sức cưới Set Silvies Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Silvies

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  7.44 crt - VS

  362.077.564,00 ₫
  127.963.238  - 419.661.021  127.963.238 ₫ - 419.661.021 ₫
 20. Bộ Trang sức cưới Set Wye Vàng Trắng 585 Kim Cương

  GLAMIRA Set Wye

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  5.7 crt - VS

  311.750.133,00 ₫
  124.259.252  - 367.666.796  124.259.252 ₫ - 367.666.796 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng