Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bộ trang sức Alyn

  Vàng 14K & Kim Cương

  5.88 crt - VS

  374.590.959,00 ₫
  150.876.643  - 442.485.448  150.876.643 ₫ - 442.485.448 ₫
 2. Bộ trang sức Kiowa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.23 crt - VS

  379.722.916,00 ₫
  123.791.866  - 435.429.256  123.791.866 ₫ - 435.429.256 ₫
 3. Bộ trang sức Werra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.81 crt - VS

  374.663.695,00 ₫
  129.565.423  - 432.968.135  129.565.423 ₫ - 432.968.135 ₫
 4. Bộ trang sức Ely

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.24 crt - VS

  349.727.020,00 ₫
  123.622.055  - 405.356.944  123.622.055 ₫ - 405.356.944 ₫
 5. Bộ trang sức Neisse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.41 crt - VS

  381.597.624,00 ₫
  121.074.897  - 436.081.327  121.074.897 ₫ - 436.081.327 ₫
 6. Bộ trang sức Perry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.32 crt - VS

  446.802.597,00 ₫
  172.923.708  - 524.618.266  172.923.708 ₫ - 524.618.266 ₫
 7. Bộ trang sức Eden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.52 crt - VS

  326.194.112,00 ₫
  122.206.967  - 381.187.247  122.206.967 ₫ - 381.187.247 ₫
 8. Bộ trang sức Danube

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.495 crt - VS

  618.932.442,00 ₫
  185.517.988  - 702.415.536  185.517.988 ₫ - 702.415.536 ₫
 9. Bộ trang sức Quinny

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.18 crt - VS

  388.550.232,00 ₫
  154.640.776  - 458.138.581  154.640.776 ₫ - 458.138.581 ₫
 10. Bộ trang sức Liza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  11.13 crt - AAA

  249.658.815,00 ₫
  166.187.891  - 627.413.628  166.187.891 ₫ - 627.413.628 ₫
 11. Bộ trang sức Thames

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.18 crt - VS

  318.618.300,00 ₫
  124.244.694  - 374.528.412  124.244.694 ₫ - 374.528.412 ₫
 12. Bộ trang sức Vils

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.93 crt - VS

  383.967.612,00 ₫
  133.923.893  - 444.233.364  133.923.893 ₫ - 444.233.364 ₫
 13. Bộ trang sức Thelasar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  8.97 crt - AAA

  306.476.565,00 ₫
  159.027.548  - 549.830.600  159.027.548 ₫ - 549.830.600 ₫
 14. Bộ trang sức Ellen

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.42 crt - VS

  402.144.129,00 ₫
  159.508.677  - 473.923.034  159.508.677 ₫ - 473.923.034 ₫
 15. Bộ trang sức Elbe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  8.16 crt - VS

  415.091.333,00 ₫
  129.423.914  - 473.332.094  129.423.914 ₫ - 473.332.094 ₫
 16. Bộ trang sức Moselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.67 crt - VS

  569.273.338,00 ₫
  166.470.909  - 644.185.247  166.470.909 ₫ - 644.185.247 ₫
 17. Bộ trang sức Rhine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.23 crt - VS

  382.429.413,00 ₫
  125.857.894  - 439.065.465  125.857.894 ₫ - 439.065.465 ₫
 18. Bộ trang sức Mersey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.12 crt - VS

  484.288.270,00 ₫
  160.187.920  - 556.372.834  160.187.920 ₫ - 556.372.834 ₫
 19. Bộ trang sức Silvies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.44 crt - VS

  422.322.148,00 ₫
  151.470.980  - 490.484.089  151.470.980 ₫ - 490.484.089 ₫
 20. Bộ trang sức Wye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  5.7 crt - VS

  348.845.421,00 ₫
  147.254.019  - 791.523.040  147.254.019 ₫ - 791.523.040 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng