Đang tải...
Tìm thấy 113 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Vàng Hồng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.374 crt - AAA

  37.915.022,00 ₫
  12.631.617  - 213.349.563  12.631.617 ₫ - 213.349.563 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Kintsugi Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.504 crt - AAA

  52.170.229,00 ₫
  18.560.482  - 305.524.730  18.560.482 ₫ - 305.524.730 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.025 crt - AAA

  45.447.359,00 ₫
  11.755.422  - 303.518.627  11.755.422 ₫ - 303.518.627 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể Palanga 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  29.907.654,00 ₫
  12.263.706  - 183.360.798  12.263.706 ₫ - 183.360.798 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể Shaselis Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.466 crt - AAA

  33.569.462,00 ₫
  10.222.783  - 201.058.816  10.222.783 ₫ - 201.058.816 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể Altamente 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAA

  42.115.124,00 ₫
  14.227.630  - 252.790.249  14.227.630 ₫ - 252.790.249 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể Agenda 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  71.941.672,00 ₫
  26.117.153  - 436.394.382  26.117.153 ₫ - 436.394.382 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể Tenedos Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.194 crt - AAA

  46.301.168,00 ₫
  13.702.042  - 248.369.798  13.702.042 ₫ - 248.369.798 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể Pelangi Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  1.576 crt - AAA

  48.085.030,00 ₫
  16.094.222  - 293.277.245  16.094.222 ₫ - 293.277.245 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể Kariya 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  44.085.807,00 ₫
  15.630.278  - 271.296.661  15.630.278 ₫ - 271.296.661 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Beskerming 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.23 crt - AAA

  74.643.687,00 ₫
  24.143.496  - 499.064.729  24.143.496 ₫ - 499.064.729 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể Goldhex Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  28.965.435,00 ₫
  11.885.196  - 167.828.390  11.885.196 ₫ - 167.828.390 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể Adomati Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  34.966.703,00 ₫
  10.932.217  - 55.725.242  10.932.217 ₫ - 55.725.242 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể Ahic Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  31.540.381,00 ₫
  10.767.836  - 36.698.924  10.767.836 ₫ - 36.698.924 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể Achoh Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.292 crt - AAA

  54.724.087,00 ₫
  15.562.146  - 444.340.107  15.562.146 ₫ - 444.340.107 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể Atarwyl Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  23.502.463,00 ₫
  18.672.196  - 28.390.642  18.672.196 ₫ - 28.390.642 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể Baldi Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  3.02 crt - AAA

  101.631.954,00 ₫
  24.021.292  - 249.212.797  24.021.292 ₫ - 249.212.797 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể Bbeald Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  47.063.326,00 ₫
  13.561.453  - 366.365.805  13.561.453 ₫ - 366.365.805 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể Arunu Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  29.408.293,00 ₫
  27.732.037  - 42.331.688  27.732.037 ₫ - 42.331.688 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể Befre Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.256 crt - AAA

  17.991.635,00 ₫
  6.551.457  - 37.671.424  6.551.457 ₫ - 37.671.424 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể Bonde Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  12.896.897,00 ₫
  5.178.008  - 19.234.227  5.178.008 ₫ - 19.234.227 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể Dellel Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  61.154.422,00 ₫
  16.575.469  - 78.446.896  16.575.469 ₫ - 78.446.896 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể Bongu Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.648 crt - AAA

  41.434.078,00 ₫
  11.955.708  - 76.246.134  11.955.708 ₫ - 76.246.134 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Bova Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  37.530.834,00 ₫
  10.527.320  - 55.461.368  10.527.320 ₫ - 55.461.368 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể Cgunc Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.21 crt - AAA

  49.637.191,00 ₫
  38.931.104  - 66.502.491  38.931.104 ₫ - 66.502.491 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể Cnytte Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  2.28 crt - AAA

  79.634.877,00 ₫
  18.853.016  - 190.494.893  18.853.016 ₫ - 190.494.893 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể Dohtn Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.328 crt - AAA

  19.203.405,00 ₫
  6.649.653  - 42.487.145  6.649.653 ₫ - 42.487.145 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể Ufard Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAA

  17.168.378,00 ₫
  6.621.752  - 41.586.293  6.621.752 ₫ - 41.586.293 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể Foncener Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  9.9 crt - AAA

  170.888.102,00 ₫
  17.101.057  - 9.407.683.143  17.101.057 ₫ - 9.407.683.143 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Glit Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  32.527.480,00 ₫
  11.022.195  - 50.817.598  11.022.195 ₫ - 50.817.598 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Gruworer Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  6.4 crt - AAA

  118.635.682,00 ₫
  24.332.751  - 705.217.218  24.332.751 ₫ - 705.217.218 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể Hafost Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAA

  89.843.819,00 ₫
  24.303.552  - 212.032.082  24.303.552 ₫ - 212.032.082 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể Hebolgo Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  12.292.905,00 ₫
  9.293.596  - 18.662.679  9.293.596 ₫ - 18.662.679 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể Heorote Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  37.094.467,00 ₫
  11.719.517  - 43.756.233  11.719.517 ₫ - 43.756.233 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể Hoofu Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  7.92 crt - AAA

  202.036.729,00 ₫
  32.771.349  - 3.304.770.797  32.771.349 ₫ - 3.304.770.797 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể Soogica Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  13.033.972,00 ₫
  9.605.272  - 20.733.936  9.605.272 ₫ - 20.733.936 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể Milfing Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  30.298.059,00 ₫
  10.222.783  - 47.157.951  10.222.783 ₫ - 47.157.951 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể Rihtige Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  23.877.186,00 ₫
  18.842.200  - 30.122.591  18.842.200 ₫ - 30.122.591 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể Sweeski Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.37 crt - AAA

  45.726.105,00 ₫
  12.847.692  - 129.365.884  12.847.692 ₫ - 129.365.884 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể Silito Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  20.369.215,00 ₫
  7.358.224  - 40.295.035  7.358.224 ₫ - 40.295.035 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể Nylium Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  17.905.658,00 ₫
  6.649.653  - 74.471.195  6.649.653 ₫ - 74.471.195 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể Striog Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.644 crt - AAA

  48.047.720,00 ₫
  13.680.413  - 231.787.032  13.680.413 ₫ - 231.787.032 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể Bright Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAA

  343.254.828,00 ₫
  114.522.096  - 533.073.273  114.522.096 ₫ - 533.073.273 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể Eahte Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.224 crt - AAA

  73.553.581,00 ₫
  24.746.408  - 423.795.426  24.746.408 ₫ - 423.795.426 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể Acyani Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  46.218.709,00 ₫
  12.934.208  - 150.430.476  12.934.208 ₫ - 150.430.476 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể Biscer Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  22.108.466,00 ₫
  13.685.387  - 91.310.812  13.685.387 ₫ - 91.310.812 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể Anaser Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.264 crt - AAA

  23.145.853,00 ₫
  8.312.067  - 140.372.937  8.312.067 ₫ - 140.372.937 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể Fema Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.48 crt - AAA

  42.975.423,00 ₫
  15.942.818  - 254.277.253  15.942.818 ₫ - 254.277.253 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Deaso Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  2.394 crt - AAA

  340.997.560,00 ₫
  113.560.952  - 559.216.381  113.560.952 ₫ - 559.216.381 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể Aressit Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  28.904.874,00 ₫
  9.459.708  - 175.971.754  9.459.708 ₫ - 175.971.754 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể Dyndwea Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  20.448.702,00 ₫
  7.003.938  - 126.470.821  7.003.938 ₫ - 126.470.821 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể Sharonne Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAA

  29.342.865,00 ₫
  9.701.954  - 184.488.217  9.701.954 ₫ - 184.488.217 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể Sovanco Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  69.685.485,00 ₫
  23.566.270  - 422.889.706  23.566.270 ₫ - 422.889.706 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể Bica Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  1.53 crt - AAA

  59.614.699,00 ₫
  14.190.860  - 147.393.748  14.190.860 ₫ - 147.393.748 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể Efter Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.552 crt - AAA

  28.581.789,00 ₫
  8.914.654  - 183.068.803  8.914.654 ₫ - 183.068.803 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể Ansme Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.248 crt - AAA

  29.837.900,00 ₫
  28.404.972  - 40.976.893  28.404.972 ₫ - 40.976.893 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể Bovinf Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  51.088.233,00 ₫
  50.682.688  - 53.115.963  50.682.688 ₫ - 53.115.963 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể Anwen Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anwen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  24.840.765,00 ₫
  8.298.441  - 139.705.141  8.298.441 ₫ - 139.705.141 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể Arundia Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.552 crt - AAA

  31.992.970,00 ₫
  10.210.671  - 213.482.041  10.210.671 ₫ - 213.482.041 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể Ading Vàng 585 Đá Sapphire Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ading

  Vàng 585 & Đá Sapphire Đen

  1.04 crt - AAA

  54.419.928,00 ₫
  48.309.704  - 101.030.666  48.309.704 ₫ - 101.030.666 ₫

You’ve viewed 60 of 113 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng