Đang tải...
Tìm thấy 113 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.374 crt - AAA

  44.700.635,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.504 crt - AAA

  61.656.216,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - AAA

  56.991.521,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - AAA

  36.956.144,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - AAA

  41.635.273,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - AAA

  53.891.912,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - AAA

  92.894.699,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - AAA

  55.788.412,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - AAA

  65.223.933,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  52.044.091,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - AAA

  99.313.112,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  34.176.912,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  41.793.762,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.008 crt - AAA

  37.762.178,00 ₫
  12.894.730  - 45.982.535  12.894.730 ₫ - 45.982.535 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  2.292 crt - AAA

  72.332.202,00 ₫
  18.396.139  - 553.454.922  18.396.139 ₫ - 553.454.922 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  28.124.582,00 ₫
  22.363.817  - 36.347.599  22.363.817 ₫ - 36.347.599 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  3.02 crt - AAA

  118.771.699,00 ₫
  28.548.543  - 280.066.896  28.548.543 ₫ - 280.066.896 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.35 crt - AAA

  56.013.694,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  34.937.097,00 ₫
  33.182.389  - 59.672.829  33.182.389 ₫ - 59.672.829 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.256 crt - AAA

  21.243.577,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.104 crt - AAA

  15.280.114,00 ₫
  6.181.102  - 26.917.228  6.181.102 ₫ - 26.917.228 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  73.137.104,00 ₫
  19.857.640  - 103.522.941  19.857.640 ₫ - 103.522.941 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.648 crt - AAA

  48.786.276,00 ₫
  14.234.196  - 113.392.328  14.234.196 ₫ - 113.392.328 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  44.292.524,00 ₫
  12.609.449  - 95.564.036  12.609.449 ₫ - 95.564.036 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.21 crt - AAA

  59.338.302,00 ₫
  46.655.551  - 89.596.440  46.655.551 ₫ - 89.596.440 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.28 crt - AAA

  93.075.690,00 ₫
  22.404.799  - 214.465.812  22.404.799 ₫ - 214.465.812 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.328 crt - AAA

  22.586.212,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  21.381.123,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  9.9 crt - AAA

  188.080.711,00 ₫
  20.428.204  - 9.870.365.294  20.428.204 ₫ - 9.870.365.294 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  38.906.701,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  6.4 crt - AAA

  137.386.894,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  114.823.605,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  14.610.778,00 ₫
  11.122.588  - 24.891.390  11.122.588 ₫ - 24.891.390 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  44.428.938,00 ₫
  14.045.819  - 55.284.527  14.045.819 ₫ - 55.284.527 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  7.92 crt - AAA

  229.362.778,00 ₫
  39.216.040  - 3.486.793.698  39.216.040 ₫ - 3.486.793.698 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.136 crt - AAA

  15.386.529,00 ₫
  11.448.850  - 29.682.649  11.448.850 ₫ - 29.682.649 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  36.202.186,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  28.553.920,00 ₫
  22.571.439  - 39.460.905  22.571.439 ₫ - 39.460.905 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.37 crt - AAA

  54.168.987,00 ₫
  15.373.512  - 145.068.443  15.373.512 ₫ - 145.068.443 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  24.177.337,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.128 crt - AAA

  21.376.029,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.644 crt - AAA

  56.895.861,00 ₫
  16.335.771  - 252.774.158  16.335.771 ₫ - 252.774.158 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAA

  408.444.667,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.224 crt - AAA

  87.822.035,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  54.499.268,00 ₫
  15.482.190  - 172.280.691  15.482.190 ₫ - 172.280.691 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  25.701.386,00 ₫
  16.372.449  - 99.501.715  16.372.449 ₫ - 99.501.715 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.264 crt - AAA

  27.417.603,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.48 crt - AAA

  50.881.739,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.394 crt - AAA

  406.600.807,00 ₫
  135.929.072  - 749.953.426  135.929.072 ₫ - 749.953.426 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.27 crt - AAA

  34.410.119,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  24.001.017,00 ₫
  8.330.224  - 184.074.593  8.330.224 ₫ - 184.074.593 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.342 crt - AAA

  35.820.111,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  83.328.000,00 ₫
  28.235.243  - 502.115.539  28.235.243 ₫ - 502.115.539 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.53 crt - AAA

  69.745.706,00 ₫
  16.872.372  - 172.399.332  16.872.372 ₫ - 172.399.332 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.552 crt - AAA

  33.738.234,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.248 crt - AAA

  35.423.886,00 ₫
  33.923.894  - 56.735.106  33.923.894 ₫ - 56.735.106 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  61.116.785,00 ₫
  60.692.259  - 65.107.332  60.692.259 ₫ - 65.107.332 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anwen

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  29.265.992,00 ₫
  9.942.065  - 213.480.113  9.942.065 ₫ - 213.480.113 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.552 crt - AAA

  38.958.209,00 ₫
  12.210.054  - 285.055.244  12.210.054 ₫ - 285.055.244 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ading

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.04 crt - AAA

  63.862.903,00 ₫
  57.466.707  - 153.126.630  57.466.707 ₫ - 153.126.630 ₫

You’ve viewed 60 of 113 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng