Đang tải...
Tìm thấy 116 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  52.228.901,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  40.569.146,00 ₫
  33.182.389  - 59.672.829  33.182.389 ₫ - 59.672.829 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - VS

  441.189.795,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  74.675.022,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Kim Cương

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.376 crt - VS

  175.624.825,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 428.347.023  17.320.672 ₫ - 428.347.023 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A Kim Cương

  Dây chuyền nữ Spell A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.486 crt - VS

  51.139.567,00 ₫
  12.017.490  - 178.782.168  12.017.490 ₫ - 178.782.168 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.025 crt - VS

  109.293.160,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.584 crt - VS

  48.361.749,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.466 crt - VS

  49.248.444,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.862 crt - VS

  67.674.865,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  96.404.116,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.194 crt - VS

  98.693.868,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.576 crt - VS

  91.516.262,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  69.477.970,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương

  2.23 crt - VS

  179.237.261,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  37.884.441,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  43.180.547,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  37.903.687,00 ₫
  12.894.730  - 45.982.535  12.894.730 ₫ - 45.982.535 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.292 crt - VS

  126.586.662,00 ₫
  18.396.139  - 553.454.922  18.396.139 ₫ - 553.454.922 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  28.775.522,00 ₫
  22.363.817  - 36.347.599  22.363.817 ₫ - 36.347.599 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.02 crt - VS

  194.988.319,00 ₫
  28.548.543  - 280.066.896  28.548.543 ₫ - 280.066.896 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  81.966.401,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  26.252.987,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  17.119.728,00 ₫
  6.181.102  - 26.917.228  6.181.102 ₫ - 26.917.228 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  77.184.254,00 ₫
  19.857.640  - 103.522.941  19.857.640 ₫ - 103.522.941 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  61.437.159,00 ₫
  14.234.196  - 113.392.328  14.234.196 ₫ - 113.392.328 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  87.622.508,00 ₫
  12.609.449  - 95.564.036  12.609.449 ₫ - 95.564.036 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  64.064.694,00 ₫
  46.655.551  - 89.596.440  46.655.551 ₫ - 89.596.440 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.28 crt - VS

  150.471.644,00 ₫
  22.404.799  - 214.465.812  22.404.799 ₫ - 214.465.812 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.328 crt - VS

  28.982.408,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  28.513.165,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.9 crt - VS

  681.012.338,00 ₫
  20.428.204  - 9.870.365.294  20.428.204 ₫ - 9.870.365.294 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  39.897.262,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Kim Cương

  6.4 crt - VS

  421.055.361,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.06 crt - VS

  165.144.121,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  16.365.487,00 ₫
  11.122.588  - 24.891.390  11.122.588 ₫ - 24.891.390 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  44.825.162,00 ₫
  14.045.819  - 55.284.527  14.045.819 ₫ - 55.284.527 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.92 crt - VS

  521.889.694,00 ₫
  39.216.040  - 3.486.793.698  39.216.040 ₫ - 3.486.793.698 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.136 crt - VS

  17.792.178,00 ₫
  11.448.850  - 29.682.649  11.448.850 ₫ - 29.682.649 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  36.994.635,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  29.855.800,00 ₫
  22.571.439  - 39.460.905  22.571.439 ₫ - 39.460.905 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  74.150.024,00 ₫
  15.373.512  - 145.068.443  15.373.512 ₫ - 145.068.443 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  28.762.221,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  25.451.481,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.644 crt - VS

  75.999.544,00 ₫
  16.335.771  - 252.774.158  16.335.771 ₫ - 252.774.158 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  91.982.392,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  97.999.062,00 ₫
  15.482.190  - 172.280.691  15.482.190 ₫ - 172.280.691 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  59.861.601,00 ₫
  16.372.449  - 99.501.715  16.372.449 ₫ - 99.501.715 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  32.568.522,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  60.249.619,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.394 crt - VS

  461.194.888,00 ₫
  135.929.072  - 749.953.426  135.929.072 ₫ - 749.953.426 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  40.494.996,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  31.500.981,00 ₫
  8.330.224  - 184.074.593  8.330.224 ₫ - 184.074.593 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  43.235.170,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  90.233.627,00 ₫
  28.235.243  - 502.115.539  28.235.243 ₫ - 502.115.539 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Flory

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  50.312.023,00 ₫
  11.030.890  - 78.549.813  11.030.890 ₫ - 78.549.813 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.53 crt - VS

  107.670.054,00 ₫
  16.872.372  - 172.399.332  16.872.372 ₫ - 172.399.332 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.552 crt - VS

  46.191.006,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  40.263.486,00 ₫
  33.923.894  - 56.735.106  33.923.894 ₫ - 56.735.106 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  61.909.234,00 ₫
  60.692.259  - 65.107.332  60.692.259 ₫ - 65.107.332 ₫

You’ve viewed 60 of 116 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng