Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  1.68 crt - VS

  404.991.853,00 ₫
  136.756.899  - 689.398.996  136.756.899 ₫ - 689.398.996 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anog

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  274.357.189,00 ₫
  83.773.187  - 274.357.189  83.773.187 ₫ - 274.357.189 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dydd

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  19.612.831,00 ₫
  7.785.245  - 31.620.075  7.785.245 ₫ - 31.620.075 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aluvin

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  244.363.274,00 ₫
  67.153.265  - 393.965.828  67.153.265 ₫ - 393.965.828 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bavita

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  192.532.011,00 ₫
  66.136.950  - 258.668.961  66.136.950 ₫ - 258.668.961 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Byses

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  200.688.576,00 ₫
  68.938.824  - 269.627.401  68.938.824 ₫ - 269.627.401 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Egendg

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Hồng

  0.3 crt - VS

  74.590.966,00 ₫
  25.165.918  - 441.988.468  25.165.918 ₫ - 441.988.468 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fogran

  Vàng 14K & Ngọc Trai Hồng
  236.355.011,00 ₫
  81.190.652  - 317.545.664  81.190.652 ₫ - 317.545.664 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Miksi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Hồng

  1.6 crt - VS

  55.002.190,00 ₫
  -811.092  - 337.102.169  -811.092 ₫ - 337.102.169 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng