Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  49.859.480,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.584 crt - AAA

  32.201.449,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 3. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.862 crt - AAA

  45.995.723,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.82 crt - AAA

  85.413.555,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  50.430.890,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.23 crt - AAA

  82.558.473,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  53.664.649,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  6.4 crt - AAA

  111.122.868,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  114.002.854,00 ₫
  29.057.975  - 319.338.408  29.057.975 ₫ - 319.338.408 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  49.574.763,00 ₫
  15.482.190  - 172.280.691  15.482.190 ₫ - 172.280.691 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.8 crt - AAA

  23.069.323,00 ₫
  16.372.449  - 99.501.715  16.372.449 ₫ - 99.501.715 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.552 crt - AAA

  37.684.630,00 ₫
  12.210.054  - 285.055.244  12.210.054 ₫ - 285.055.244 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ddode

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.25 crt - AAA

  49.437.217,00 ₫
  15.411.548  - 101.620.497  15.411.548 ₫ - 101.620.497 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ftene

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  65.953.270,00 ₫
  16.872.372  - 217.399.119  16.872.372 ₫ - 217.399.119 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gowe

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.36 crt - AAA

  56.716.428,00 ₫
  14.469.667  - 273.837.795  14.469.667 ₫ - 273.837.795 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gimbrer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.3 crt - AAA

  47.454.679,00 ₫
  14.764.004  - 103.059.357  14.764.004 ₫ - 103.059.357 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Genni

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  52.140.600,00 ₫
  15.317.360  - 171.528.770  15.317.360 ₫ - 171.528.770 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Miksi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Ngọc Trai Trắng

  1.6 crt - AAA

  34.002.289,00 ₫
  -811.092  - 337.102.169  -811.092 ₫ - 337.102.169 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng