Đang tải...
Tìm thấy 116 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Vàng Hồng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.374 crt - AAAAA

  32.832.181,00 ₫
  12.631.617  - 213.349.563  12.631.617 ₫ - 213.349.563 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Kintsugi Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.504 crt - AAAAA

  48.628.462,00 ₫
  18.560.482  - 305.524.730  18.560.482 ₫ - 305.524.730 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell Set Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  2.376 crt - AAAAA

  38.144.831,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.559.096  - 306.741.364  14.559.096 ₫ - 306.741.364 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Dây Chuyền Spell Lariat Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Spell A

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.486 crt - AAAAA

  21.286.019,00 ₫
  10.236.788  - 143.495.637  10.236.788 ₫ - 143.495.637 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.025 crt - AAAAA

  38.499.008,00 ₫
  11.755.422  - 303.518.627  11.755.422 ₫ - 303.518.627 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể Palanga 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  0.584 crt - AAAAA

  25.500.723,00 ₫
  12.263.706  - 183.360.798  12.263.706 ₫ - 183.360.798 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể Shaselis Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.466 crt - AAAAA

  29.892.514,00 ₫
  10.222.783  - 201.058.816  10.222.783 ₫ - 201.058.816 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể Altamente 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  0.862 crt - AAAAA

  35.842.683,00 ₫
  14.227.630  - 252.790.249  14.227.630 ₫ - 252.790.249 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể Agenda 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  0.82 crt - AAAAA

  68.426.942,00 ₫
  26.117.153  - 436.394.382  26.117.153 ₫ - 436.394.382 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể Tenedos Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.194 crt - AAAAA

  32.052.992,00 ₫
  13.702.042  - 248.369.798  13.702.042 ₫ - 248.369.798 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Pelangi Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.576 crt - AAAAA

  37.648.984,00 ₫
  16.094.222  - 293.277.245  16.094.222 ₫ - 293.277.245 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể Kariya 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  0.68 crt - AAAAA

  40.057.386,00 ₫
  15.630.278  - 271.296.661  15.630.278 ₫ - 271.296.661 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể Beskerming 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Swarovski

  2.23 crt - AAAAA

  63.964.314,00 ₫
  24.143.496  - 499.064.729  24.143.496 ₫ - 499.064.729 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể Goldhex Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  27.802.871,00 ₫
  11.885.196  - 167.828.390  11.885.196 ₫ - 167.828.390 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể Adomati Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  34.425.976,00 ₫
  10.932.217  - 55.725.242  10.932.217 ₫ - 55.725.242 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể Ahic Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  31.486.309,00 ₫
  10.767.836  - 36.698.924  10.767.836 ₫ - 36.698.924 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể Achoh Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.292 crt - AAAAA

  50.966.029,00 ₫
  15.562.146  - 444.340.107  15.562.146 ₫ - 444.340.107 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể Atarwyl Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
  18.672.196  - 28.390.642  18.672.196 ₫ - 28.390.642 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể Baldi Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  3.02 crt - AAAAA

  87.410.813,00 ₫
  24.021.292  - 249.212.797  24.021.292 ₫ - 249.212.797 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể Bbeald Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  44.413.760,00 ₫
  13.561.453  - 366.365.805  13.561.453 ₫ - 366.365.805 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể Arunu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  27.732.037,00 ₫
  27.732.037  - 42.331.688  27.732.037 ₫ - 42.331.688 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể Befre Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  16.504.634,00 ₫
  6.551.457  - 37.671.424  6.551.457 ₫ - 37.671.424 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể Bonde Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  5.178.008  - 19.234.227  5.178.008 ₫ - 19.234.227 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Dellel Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  60.316.294,00 ₫
  16.575.469  - 78.446.896  16.575.469 ₫ - 78.446.896 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể Bongu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  37.648.984,00 ₫
  11.955.708  - 76.246.134  11.955.708 ₫ - 76.246.134 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể Bova Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  33.150.939,00 ₫
  10.527.320  - 55.461.368  10.527.320 ₫ - 55.461.368 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể Cgunc Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  48.663.881,00 ₫
  38.931.104  - 66.502.491  38.931.104 ₫ - 66.502.491 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể Cnytte Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.28 crt - AAAAA

  68.604.030,00 ₫
  18.853.016  - 190.494.893  18.853.016 ₫ - 190.494.893 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể Dohtn Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  17.283.822,00 ₫
  6.649.653  - 42.487.145  6.649.653 ₫ - 42.487.145 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Ufard Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  16.681.723,00 ₫
  6.621.752  - 41.586.293  6.621.752 ₫ - 41.586.293 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Foncener Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  9.9 crt - AAAAA

  62.228.848,00 ₫
  17.101.057  - 9.407.683.143  17.101.057 ₫ - 9.407.683.143 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể Glit Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  32.230.080,00 ₫
  11.022.195  - 50.817.598  11.022.195 ₫ - 50.817.598 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể Gruworer Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  6.4 crt - AAAAA

  88.544.179,00 ₫
  24.332.751  - 705.217.218  24.332.751 ₫ - 705.217.218 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể Hafost Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAAAA

  88.437.927,00 ₫
  24.303.552  - 212.032.082  24.303.552 ₫ - 212.032.082 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể Hebolgo Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
  9.293.596  - 18.662.679  9.293.596 ₫ - 18.662.679 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể Heorote Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  36.905.213,00 ₫
  11.719.517  - 43.756.233  11.719.517 ₫ - 43.756.233 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể Hoofu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  7.92 crt - AAAAA

  119.251.301,00 ₫
  32.771.349  - 3.304.770.797  32.771.349 ₫ - 3.304.770.797 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể Soogica Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
  9.605.272  - 20.733.936  9.605.272 ₫ - 20.733.936 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể Milfing Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  29.892.514,00 ₫
  10.222.783  - 47.157.951  10.222.783 ₫ - 47.157.951 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể Rihtige Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  23.552.750,00 ₫
  18.842.200  - 30.122.591  18.842.200 ₫ - 30.122.591 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể Sweeski Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  42.076.193,00 ₫
  12.847.692  - 129.365.884  12.847.692 ₫ - 129.365.884 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể Silito Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  19.125.542,00 ₫
  7.358.224  - 40.295.035  7.358.224 ₫ - 40.295.035 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể Nylium Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  17.283.822,00 ₫
  6.649.653  - 74.471.195  6.649.653 ₫ - 74.471.195 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể Striog Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Striog

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.644 crt - AAAAA

  44.803.354,00 ₫
  13.680.413  - 231.787.032  13.680.413 ₫ - 231.787.032 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể Bright Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAAAA

  333.386.546,00 ₫
  114.522.096  - 533.073.273  114.522.096 ₫ - 533.073.273 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể Eahte Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.224 crt - AAAAA

  72.039.544,00 ₫
  24.746.408  - 423.795.426  24.746.408 ₫ - 423.795.426 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể Acyani Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Acyani

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1 crt - AAAAA

  40.730.322,00 ₫
  12.934.208  - 150.430.476  12.934.208 ₫ - 150.430.476 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể Biscer Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biscer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  17.106.734,00 ₫
  13.685.387  - 91.310.812  13.685.387 ₫ - 91.310.812 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Anaser Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  21.604.779,00 ₫
  8.312.067  - 140.372.937  8.312.067 ₫ - 140.372.937 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể Fema Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAAAA

  40.163.639,00 ₫
  15.942.818  - 254.277.253  15.942.818 ₫ - 254.277.253 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể Deaso Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Deaso

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.394 crt - AAAAA

  330.588.550,00 ₫
  113.560.952  - 559.216.381  113.560.952 ₫ - 559.216.381 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể Aressit Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  27.661.201,00 ₫
  9.459.708  - 175.971.754  9.459.708 ₫ - 175.971.754 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể Dyndwea Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  18.204.682,00 ₫
  7.003.938  - 126.470.821  7.003.938 ₫ - 126.470.821 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể Sharonne Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.342 crt - AAAAA

  28.369.555,00 ₫
  9.701.954  - 184.488.217  9.701.954 ₫ - 184.488.217 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể Sovanco Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  68.604.030,00 ₫
  23.566.270  - 422.889.706  23.566.270 ₫ - 422.889.706 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể Flory Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Flory

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.348 crt - AAAAA

  26.988.264,00 ₫
  9.229.574  - 60.981.117  9.229.574 ₫ - 60.981.117 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể Bica Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bica

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.53 crt - AAAAA

  51.638.964,00 ₫
  14.190.860  - 147.393.748  14.190.860 ₫ - 147.393.748 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể Efter Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.552 crt - AAAAA

  26.067.405,00 ₫
  8.914.654  - 183.068.803  8.914.654 ₫ - 183.068.803 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể Ansme Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ansme

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  28.404.972,00 ₫
  28.404.972  - 40.976.893  28.404.972 ₫ - 40.976.893 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể Bovinf Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bovinf

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  50.682.688,00 ₫
  50.682.688  - 53.115.963  50.682.688 ₫ - 53.115.963 ₫

You’ve viewed 60 of 116 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng