Đang tải...
Tìm thấy 80 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  52.228.901,00 ₫
  15.020.079  - 269.807.677  15.020.079 ₫ - 269.807.677 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.504 crt - VS

  60.014.714,00 ₫
  22.117.819  - 360.153.949  22.117.819 ₫ - 360.153.949 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell SET Vàng Hồng 14K

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.376 crt - VS

  75.832.845,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.320.672  - 428.347.023  17.320.672 ₫ - 428.347.023 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Spell A Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Spell A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.486 crt - VS

  31.979.280,00 ₫
  12.017.490  - 178.782.168  12.017.490 ₫ - 178.782.168 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.025 crt - VS

  62.736.777,00 ₫
  14.048.989  - 1.423.535.703  14.048.989 ₫ - 1.423.535.703 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.584 crt - VS

  38.258.024,00 ₫
  14.424.553  - 225.777.224  14.424.553 ₫ - 225.777.224 ₫
 7. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.466 crt - VS

  41.861.687,00 ₫
  12.070.584  - 305.913.638  12.070.584 ₫ - 305.913.638 ₫
 8. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  54.542.852,00 ₫
  16.909.730  - 327.323.912  16.909.730 ₫ - 327.323.912 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.82 crt - VS

  93.545.639,00 ₫
  31.358.341  - 546.987.966  31.358.341 ₫ - 546.987.966 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.194 crt - VS

  56.524.258,00 ₫
  16.165.960  - 288.140.136  16.165.960 ₫ - 288.140.136 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.576 crt - VS

  65.676.761,00 ₫
  18.844.438  - 333.748.410  18.844.438 ₫ - 333.748.410 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  52.695.031,00 ₫
  18.701.797  - 337.668.203  18.701.797 ₫ - 337.668.203 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  2.23 crt - VS

  107.520.621,00 ₫
  28.980.994  - 586.242.499  28.980.994 ₫ - 586.242.499 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  35.478.792,00 ₫
  14.089.744  - 205.116.951  14.089.744 ₫ - 205.116.951 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  41.539.046,00 ₫
  13.092.163  - 73.033.914  13.092.163 ₫ - 73.033.914 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  55.928.789,00 ₫
  16.256.526  - 399.785.801  16.256.526 ₫ - 399.785.801 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.256 crt - VS

  20.734.145,00 ₫
  7.814.679  - 55.286.678  7.814.679 ₫ - 55.286.678 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Byld

  Vàng Hồng 14K
  18.648.873,00 ₫
  7.402.605  - 30.065.968  7.402.605 ₫ - 30.065.968 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fardin

  Vàng Hồng 14K
  39.744.716,00 ₫
  12.621.222  - 64.076.977  12.621.222 ₫ - 64.076.977 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Camed

  Vàng Hồng 14K
  18.092.744,00 ₫
  7.181.852  - 29.169.369  7.181.852 ₫ - 29.169.369 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dhylast

  Vàng Hồng 14K
  38.817.834,00 ₫
  13.275.106  - 62.582.646  13.275.106 ₫ - 62.582.646 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.328 crt - VS

  21.906.970,00 ₫
  7.916.565  - 63.343.848  7.916.565 ₫ - 63.343.848 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dydd

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Trai Đen
  19.612.831,00 ₫
  7.785.245  - 31.620.075  7.785.245 ₫ - 31.620.075 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.33 crt - VS

  21.239.614,00 ₫
  7.902.980  - 62.579.249  7.902.980 ₫ - 62.579.249 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  9.9 crt - VS

  155.590.299,00 ₫
  20.428.204  - 9.870.365.294  20.428.204 ₫ - 9.870.365.294 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  38.765.192,00 ₫
  13.199.031  - 67.431.527  13.199.031 ₫ - 67.431.527 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  6.4 crt - VS

  147.886.844,00 ₫
  29.098.729  - 770.256.875  29.098.729 ₫ - 770.256.875 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tese

  Vàng Hồng 14K
  16.090.677,00 ₫
  6.387.139  - 25.941.610  6.387.139 ₫ - 25.941.610 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  35.947.470,00 ₫
  12.235.412  - 62.096.308  12.235.412 ₫ - 62.096.308 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.216 crt - VS

  23.752.811,00 ₫
  8.800.939  - 60.313.976  8.800.939 ₫ - 60.313.976 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.128 crt - VS

  21.291.124,00 ₫
  7.973.621  - 84.299.825  7.973.621 ₫ - 84.299.825 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Eahte

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  87.142.793,00 ₫
  29.623.444  - 514.327.745  29.623.444 ₫ - 514.327.745 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anaser

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.264 crt - VS

  26.879.870,00 ₫
  9.927.800  - 201.565.073  9.927.800 ₫ - 201.565.073 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fema

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  49.891.177,00 ₫
  19.028.966  - 318.606.979  19.028.966 ₫ - 318.606.979 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bewendr

  Vàng Hồng 14K
  52.535.693,00 ₫
  20.051.791  - 300.776.872  20.051.791 ₫ - 300.776.872 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aressit

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.27 crt - VS

  34.212.007,00 ₫
  11.322.512  - 252.678.045  11.322.512 ₫ - 252.678.045 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dyndwea

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  22.812.343,00 ₫
  8.330.224  - 184.074.593  8.330.224 ₫ - 184.074.593 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sharonne

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.342 crt - VS

  35.310.679,00 ₫
  11.601.453  - 267.989.288  11.601.453 ₫ - 267.989.288 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sovanco

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  82.620.456,00 ₫
  28.235.243  - 502.115.539  28.235.243 ₫ - 502.115.539 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Efter

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  33.370.312,00 ₫
  10.637.836  - 273.593.038  10.637.836 ₫ - 273.593.038 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  28.303.732,00 ₫
  9.942.065  - 213.480.113  9.942.065 ₫ - 213.480.113 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arundia

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.552 crt - VS

  38.675.191,00 ₫
  12.210.054  - 285.055.244  12.210.054 ₫ - 285.055.244 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Affo

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.288 crt - VS

  49.135.802,00 ₫
  19.043.682  - 301.158.942  19.043.682 ₫ - 301.158.942 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aarme

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  49.322.311,00 ₫
  18.881.796  - 312.069.270  18.881.796 ₫ - 312.069.270 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aneomi

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  59.892.451,00 ₫
  20.262.639  - 358.314.335  20.262.639 ₫ - 358.314.335 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Asendg

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  20.422.826,00 ₫
  7.814.679  - 157.329.437  7.814.679 ₫ - 157.329.437 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Aweat

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.7 crt - VS

  60.473.486,00 ₫
  15.833.132  - 465.733.635  15.833.132 ₫ - 465.733.635 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beedleb

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.025 crt - VS

  18.659.628,00 ₫
  7.373.172  - 129.905.043  7.373.172 ₫ - 129.905.043 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befil

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.432 crt - VS

  49.396.463,00 ₫
  16.365.488  - 312.493.800  16.365.488 ₫ - 312.493.800 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Belana

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  33.366.915,00 ₫
  11.246.436  - 236.970.569  11.246.436 ₫ - 236.970.569 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Biddodex

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.48 crt - VS

  23.753.093,00 ₫
  8.387.280  - 193.923.604  8.387.280 ₫ - 193.923.604 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bund

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.245 crt - VS

  46.926.852,00 ₫
  14.587.401  - 326.319.202  14.587.401 ₫ - 326.319.202 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Chtfie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  37.109.539,00 ₫
  12.565.072  - 260.828.944  12.565.072 ₫ - 260.828.944 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Clangt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.478 crt - VS

  25.050.728,00 ₫
  8.886.523  - 180.904.793  8.886.523 ₫ - 180.904.793 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Corin

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.327 crt - VS

  50.158.346,00 ₫
  15.505.737  - 351.366.256  15.505.737 ₫ - 351.366.256 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cweald

  Vàng Hồng 14K
  50.162.875,00 ₫
  15.316.908  - 344.630.438  15.316.908 ₫ - 344.630.438 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cysen

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  85.752.611,00 ₫
  28.961.183  - 515.063.592  28.961.183 ₫ - 515.063.592 ₫
 59. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Defero

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  18.984.532,00 ₫
  7.490.907  - 132.593.710  7.490.907 ₫ - 132.593.710 ₫
 60. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Degati

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.475 crt - VS

  31.187.681,00 ₫
  9.978.518  - 244.017.707  9.978.518 ₫ - 244.017.707 ₫
 61. Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dekipax

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  46.900.249,00 ₫
  16.110.772  - 271.060.034  16.110.772 ₫ - 271.060.034 ₫

You’ve viewed 60 of 80 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng