Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Vàng Hồng 585 Kim Cương

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  44.809.301,00 ₫
  12.631.617  - 213.349.563  12.631.617 ₫ - 213.349.563 ₫
 2. Đồ trang sức trên cơ thể Bewendr Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bewendr

  Vàng 585
  43.847.076,00 ₫
  16.735.525  - 251.032.882  16.735.525 ₫ - 251.032.882 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Spell Set Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Spell SET

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  2.376 crt - AAA

  45.012.073,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.559.096  - 306.741.364  14.559.096 ₫ - 306.741.364 ₫
 4. Đồ trang sức trên cơ thể Bright Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bright

  Vàng 585 & Đá Swarovski & Ngọc Trai Trắng

  1.68 crt - AAAAA

  333.386.546,00 ₫
  114.522.096  - 533.073.273  114.522.096 ₫ - 533.073.273 ₫
 5. Đồ trang sức trên cơ thể Enfula Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Enfula

  Vàng 585
  80.398.115,00 ₫
  27.617.673  - 108.015.788  27.617.673 ₫ - 108.015.788 ₫
 6. Đồ trang sức trên cơ thể Miksi Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Miksi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  1.6 crt - AAA

  32.379.592,00 ₫
  4.681.404  - 299.928.201  4.681.404 ₫ - 299.928.201 ₫
  Mới

 7. Đồ trang sức trên cơ thể Kintsugi Vàng Trắng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kintsugi

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.504 crt - AAAAA

  48.628.462,00 ₫
  18.560.482  - 305.524.730  18.560.482 ₫ - 305.524.730 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Đồ trang sức trên cơ thể Dây Chuyền Spell Lariat Vàng Trắng 585 Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Spell A

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  23.746.330,00 ₫
  10.236.788  - 143.495.637  10.236.788 ₫ - 143.495.637 ₫
 9. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Vàng 585 Kim Cương Nhân Tạo

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 585 & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  1.025 crt - VS

  50.935.747,00 ₫
  11.755.422  - 303.518.627  11.755.422 ₫ - 303.518.627 ₫
 10. Đồ trang sức trên cơ thể Palanga 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Palanga

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.584 crt - AAA

  29.123.598,00 ₫
  12.263.706  - 183.360.798  12.263.706 ₫ - 183.360.798 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Shaselis Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Shaselis

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.466 crt - AAA

  33.596.498,00 ₫
  10.222.783  - 201.058.816  10.222.783 ₫ - 201.058.816 ₫
 12. Đồ trang sức trên cơ thể Altamente 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Altamente

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.862 crt - AAA

  41.709.578,00 ₫
  14.227.630  - 252.790.249  14.227.630 ₫ - 252.790.249 ₫
 13. Đồ trang sức trên cơ thể Agenda 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Agenda

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AAA

  71.536.126,00 ₫
  26.117.153  - 436.394.382  26.117.153 ₫ - 436.394.382 ₫
 14. Đồ trang sức trên cơ thể Tenedos Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tenedos

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.194 crt - AAA

  46.382.277,00 ₫
  13.702.042  - 248.369.798  13.702.042 ₫ - 248.369.798 ₫
 15. Đồ trang sức trên cơ thể Pelangi Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pelangi

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.576 crt - AAA

  48.328.358,00 ₫
  16.094.222  - 293.277.245  16.094.222 ₫ - 293.277.245 ₫
 16. Đồ trang sức trên cơ thể Kariya 585 Vàng và Rhodium Đen Kim Cương Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Kariya

  585 Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.68 crt - AAA

  44.707.644,00 ₫
  15.630.278  - 271.296.661  15.630.278 ₫ - 271.296.661 ₫
 17. Đồ trang sức trên cơ thể Beskerming 585 Vàng và Rhodium Đen Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Beskerming

  585 Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  2.23 crt - AAA

  72.291.521,00 ₫
  24.143.496  - 499.064.729  24.143.496 ₫ - 499.064.729 ₫
 18. Đồ trang sức trên cơ thể Goldhex Vàng 585 Đá Sapphire Trắng

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Goldhex

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  29.370.981,00 ₫
  11.885.196  - 167.828.390  11.885.196 ₫ - 167.828.390 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Đồ trang sức trên cơ thể Adomati Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Adomati

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  34.425.976,00 ₫
  10.932.217  - 55.725.242  10.932.217 ₫ - 55.725.242 ₫
 21. Đồ trang sức trên cơ thể Ahic Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ahic

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  31.486.309,00 ₫
  10.767.836  - 36.698.924  10.767.836 ₫ - 36.698.924 ₫
 22. Đồ trang sức trên cơ thể Achoh Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Achoh

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.292 crt - AAAAA

  50.966.029,00 ₫
  15.562.146  - 444.340.107  15.562.146 ₫ - 444.340.107 ₫
 23. Đồ trang sức trên cơ thể Atarwyl Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Atarwyl

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
  18.672.196  - 28.390.642  18.672.196 ₫ - 28.390.642 ₫
 24. Đồ trang sức trên cơ thể Baldi Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Baldi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  3.02 crt - AAAAA

  87.410.813,00 ₫
  24.021.292  - 249.212.797  24.021.292 ₫ - 249.212.797 ₫
 25. Đồ trang sức trên cơ thể Bbeald Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bbeald

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.35 crt - AAAAA

  44.413.760,00 ₫
  13.561.453  - 366.365.805  13.561.453 ₫ - 366.365.805 ₫
 26. Đồ trang sức trên cơ thể Arunu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Arunu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  27.732.037,00 ₫
  27.732.037  - 42.331.688  27.732.037 ₫ - 42.331.688 ₫
 27. Đồ trang sức trên cơ thể Befre Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Befre

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.256 crt - AAAAA

  16.504.634,00 ₫
  6.551.457  - 37.671.424  6.551.457 ₫ - 37.671.424 ₫
 28. Đồ trang sức trên cơ thể Bonde Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bonde

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
  5.178.008  - 19.234.227  5.178.008 ₫ - 19.234.227 ₫
 29. Đồ trang sức trên cơ thể Byld Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Byld

  Vàng 585
  15.583.774,00 ₫
  6.185.925  - 23.316.181  6.185.925 ₫ - 23.316.181 ₫
 30. Đồ trang sức trên cơ thể Anog Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Anog

  Vàng 585 & Ngọc Trai Đen
  229.116.919,00 ₫
  69.959.364  - 229.116.919  69.959.364 ₫ - 229.116.919 ₫
 31. Đồ trang sức trên cơ thể Fardin Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Fardin

  Vàng 585
  33.150.939,00 ₫
  10.527.320  - 49.599.879  10.527.320 ₫ - 49.599.879 ₫
 32. Đồ trang sức trên cơ thể Camed Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Camed

  Vàng 585
  15.087.927,00 ₫
  5.989.100  - 22.574.303  5.989.100 ₫ - 22.574.303 ₫
 33. Đồ trang sức trên cơ thể Dellel Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dellel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  60.316.294,00 ₫
  16.575.469  - 78.446.896  16.575.469 ₫ - 78.446.896 ₫
 34. Đồ trang sức trên cơ thể Bongu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bongu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.648 crt - AAAAA

  37.648.984,00 ₫
  11.955.708  - 76.246.134  11.955.708 ₫ - 76.246.134 ₫
 35. Đồ trang sức trên cơ thể Bova Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Bova

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  33.150.939,00 ₫
  10.527.320  - 55.461.368  10.527.320 ₫ - 55.461.368 ₫
 36. Đồ trang sức trên cơ thể Buncour Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Buncour

  Vàng 585
  10.873.225,00 ₫
  8.698.580  - 12.533.259  8.698.580 ₫ - 12.533.259 ₫
 37. Đồ trang sức trên cơ thể Merge Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Merge

  Vàng 585
  134.799.658,00 ₫
  46.305.226  - 134.799.658  46.305.226 ₫ - 134.799.658 ₫
 38. Đồ trang sức trên cơ thể Todere Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Todere

  Vàng 585
  190.688.745,00 ₫
  58.225.571  - 190.688.745  58.225.571 ₫ - 190.688.745 ₫
 39. Đồ trang sức trên cơ thể Cgunc Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cgunc

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAAAA

  48.663.881,00 ₫
  38.931.104  - 66.502.491  38.931.104 ₫ - 66.502.491 ₫
 40. Đồ trang sức trên cơ thể Cnytte Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Cnytte

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.28 crt - AAAAA

  68.604.030,00 ₫
  18.853.016  - 190.494.893  18.853.016 ₫ - 190.494.893 ₫
 41. Đồ trang sức trên cơ thể Dhylast Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dhylast

  Vàng 585
  32.407.169,00 ₫
  11.082.756  - 48.487.061  11.082.756 ₫ - 48.487.061 ₫
 42. Đồ trang sức trên cơ thể Dohtn Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dohtn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.328 crt - AAAAA

  17.283.822,00 ₫
  6.649.653  - 42.487.145  6.649.653 ₫ - 42.487.145 ₫
 43. Đồ trang sức trên cơ thể Dydd Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Dydd

  Vàng 585 & Ngọc Trai Đen
  16.362.963,00 ₫
  6.495.221  - 24.481.991  6.495.221 ₫ - 24.481.991 ₫
 44. Đồ trang sức trên cơ thể Ufard Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Ufard

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.33 crt - AAAAA

  16.681.723,00 ₫
  6.621.752  - 41.586.293  6.621.752 ₫ - 41.586.293 ₫
 45. Đồ trang sức trên cơ thể Foncener Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Foncener

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  9.9 crt - AAAAA

  62.228.848,00 ₫
  17.101.057  - 9.407.683.143  17.101.057 ₫ - 9.407.683.143 ₫
 46. Đồ trang sức trên cơ thể Glit Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Glit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  32.230.080,00 ₫
  11.022.195  - 50.817.598  11.022.195 ₫ - 50.817.598 ₫
 47. Đồ trang sức trên cơ thể Gruworer Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Gruworer

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  6.4 crt - AAAAA

  88.544.179,00 ₫
  24.332.751  - 705.217.218  24.332.751 ₫ - 705.217.218 ₫
 48. Đồ trang sức trên cơ thể Hafost Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hafost

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  2.06 crt - AAAAA

  88.437.927,00 ₫
  24.303.552  - 212.032.082  24.303.552 ₫ - 212.032.082 ₫
 49. Đồ trang sức trên cơ thể Hebolgo Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hebolgo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  11.616.996,00 ₫
  9.293.596  - 18.662.679  9.293.596 ₫ - 18.662.679 ₫
 50. Đồ trang sức trên cơ thể Heorote Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Heorote

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  36.905.213,00 ₫
  11.719.517  - 43.756.233  11.719.517 ₫ - 43.756.233 ₫
 51. Đồ trang sức trên cơ thể Hoofu Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Hoofu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  7.92 crt - AAAAA

  119.251.301,00 ₫
  32.771.349  - 3.304.770.797  32.771.349 ₫ - 3.304.770.797 ₫
 52. Đồ trang sức trên cơ thể Soogica Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Soogica

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  12.006.590,00 ₫
  9.605.272  - 20.733.936  9.605.272 ₫ - 20.733.936 ₫
 53. Đồ trang sức trên cơ thể Tese Vàng 585

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Tese

  Vàng 585
  13.423.297,00 ₫
  5.328.331  - 20.083.711  5.328.331 ₫ - 20.083.711 ₫
 54. Đồ trang sức trên cơ thể Milfing Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Milfing

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  29.892.514,00 ₫
  10.222.783  - 47.157.951  10.222.783 ₫ - 47.157.951 ₫
 55. Đồ trang sức trên cơ thể Rihtige Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Rihtige

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  23.552.750,00 ₫
  18.842.200  - 30.122.591  18.842.200 ₫ - 30.122.591 ₫
 56. Đồ trang sức trên cơ thể Sweeski Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Sweeski

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  42.076.193,00 ₫
  12.847.692  - 129.365.884  12.847.692 ₫ - 129.365.884 ₫
 57. Đồ trang sức trên cơ thể Silito Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Silito

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  19.125.542,00 ₫
  7.358.224  - 40.295.035  7.358.224 ₫ - 40.295.035 ₫
 58. Đồ trang sức trên cơ thể Nylium Vàng 585 Đá Swarovski

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Nylium

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  17.283.822,00 ₫
  6.649.653  - 74.471.195  6.649.653 ₫ - 74.471.195 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng