Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Xodenno Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Xodenno

  Bạc 925
  3.893.240,00 ₫
  3.893.240  - 38.932.402  3.893.240 ₫ - 38.932.402 ₫
 2. Bông tai trẻ em Cobi Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  6.250.812,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 3. Bông tai trẻ em Suzana Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  3.649.911,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dejamarie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  2.757.711,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  4.785.440,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  4.406.931,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 7. Bông tai trẻ em Duku Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  2.949.669,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 8. Bông tai trẻ em Yaws Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  4.449.106,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Zodabwitsa Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Zodabwitsa

  Bạc 925
  9.032.317,00 ₫
  9.032.317  - 94.086.637  9.032.317 ₫ - 94.086.637 ₫
 11. Bông tai trẻ em Bongo Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bongo

  Bạc 925 & Ngọc Trai Hồng
  3.287.624,00 ₫
  3.287.624  - 32.443.665  3.287.624 ₫ - 32.443.665 ₫
 12. Bông tai trẻ em Fourmi Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  2.691.742,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  4.609.704,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 14. Bông tai trẻ em Mattheth Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mattheth

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  2.773.933,00 ₫
  2.773.933  - 27.374.340  2.773.933 ₫ - 27.374.340 ₫
 15. Bông tai trẻ em Deylin Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  2.990.223,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  3.622.875,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 17. Bông tai trẻ em Oranguru Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  3.616.387,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 18. Bông tai trẻ em Tyrese Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  73.313.228,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Faster Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faster

  Bạc 925
  4.877.364,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 21. Bông tai trẻ em Calisson Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Bạc 925
  2.481.940,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 22. Bông tai trẻ em Bonneri Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.156.032,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 23. Bông tai trẻ em Ducca Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ducca

  Bạc 925
  2.938.314,00 ₫
  2.938.314  - 28.996.522  2.938.314 ₫ - 28.996.522 ₫
 24. Bông tai trẻ em Extreage Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  3.852.143,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 25. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  4.562.390,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Deatta Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deatta

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  3.022.668,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 28. Bông tai trẻ em Bubbie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  3.022.668,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 29. Bông tai trẻ em Deljin Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deljin

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  4.285.266,00 ₫
  3.122.702  - 40.378.846  3.122.702 ₫ - 40.378.846 ₫
 30. Bông tai trẻ em Camilita Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  6.531.991,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 31. Bông tai trẻ em Brynie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.103.777,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 32. Bông tai trẻ em Damilala Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  2.719.860,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dayzie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  3.685.059,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 34. Bông tai trẻ em Berika Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.690.466,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 35. Bông tai trẻ em Chamika Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  2.625.233,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 36. Bông tai trẻ em Tristessa Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.088 crt - AAA

  4.035.180,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 37. Bông tai trẻ em Fila Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  2.999.957,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 38. Bông tai trẻ em Chebelita Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chebelita

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  3.555.284,00 ₫
  3.122.702  - 36.269.314  3.122.702 ₫ - 36.269.314 ₫
 39. Bông tai trẻ em Jeromy Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.337.371,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 40. Bông tai trẻ em Aliane Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  3.400.096,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 41. Bông tai trẻ em Datalia Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  4.079.790,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 42. Bông tai trẻ em Cocona Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  4.104.123,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 43. Bông tai trẻ em Crisun Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  3.476.879,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 44. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  15.586.479,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 45. Bông tai trẻ em Geisa Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  3.517.433,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 46. Bông tai trẻ em Deleon Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  6.118.334,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Daramolas Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Bạc 925 & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  2.841.523,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 49. Bông tai trẻ em Berlioz Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  2.838.820,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 50. Bông tai trẻ em Cyliss Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  4.285.266,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 51. Bông tai trẻ em Quetzal Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Quetzal

  Bạc 925
  4.411.797,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 52. Bông tai trẻ em Balmiris Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.877.017,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dagney Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  6.894.278,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 54. Bông tai trẻ em Elmir Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elmir

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.214.972,00 ₫
  3.917.572  - 42.785.081  3.917.572 ₫ - 42.785.081 ₫
 55. Bông tai trẻ em Comilla Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  3.847.277,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 56. Bông tai trẻ em Alyra Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.495.804,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 57. Bông tai trẻ em Atemoija Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Atemoija

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.101.766,00 ₫
  4.182.529  - 47.246.090  4.182.529 ₫ - 47.246.090 ₫
 58. Bông tai trẻ em Damborg Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damborg

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.082.147,00 ₫
  2.460.311  - 28.847.822  2.460.311 ₫ - 28.847.822 ₫
 59. Bông tai trẻ em Cochise Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  4.047.347,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 60. Bông tai trẻ em Becky Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  7.340.379,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 61. Bông tai trẻ em Elish Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  4.296.081,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 62. Bông tai trẻ em Cedella Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  5.588.421,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 63. Bông tai trẻ em Calbria Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.022.668,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 64. Bông tai trẻ em Dammie Bạc

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  3.374.141,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng