Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Troc Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.743.913,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  12.420.516,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Calisson Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Bạch Kim 950
  7.883.811,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Bạch Kim 950 & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  11.003.808,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 5. Bông tai trẻ em Aliane Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.320.136,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  11.111.954,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 7. Bông tai trẻ em Tristessa Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tristessa

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.088 crt - AAA

  14.526.650,00 ₫
  4.035.180  - 42.514.718  4.035.180 ₫ - 42.514.718 ₫
 8. Bông tai trẻ em Cobi Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  16.308.348,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Chantis Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  17.241.105,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 11. Bông tai trẻ em Cedella Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  13.753.411,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 12. Bông tai trẻ em Duku Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.600.621,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 13. Bông tai trẻ em Bubbie Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  10.809.148,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dareliz Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dareliz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  19.409.422,00 ₫
  3.917.572  - 57.438.805  3.917.572 ₫ - 57.438.805 ₫
 15. Bông tai trẻ em Copistelle Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copistelle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  13.182.942,00 ₫
  3.452.005  - 49.930.801  3.452.005 ₫ - 49.930.801 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  10.619.892,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 17. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  11.152.508,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 18. Bông tai trẻ em Buffy Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  14.791.608,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Calbria Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  10.809.148,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 21. Bông tai trẻ em Berika Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  13.153.202,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 22. Bông tai trẻ em Winkle Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Winkle

  Bạch Kim 950
  10.949.736,00 ₫
  3.447.139  - 30.415.935  3.447.139 ₫ - 30.415.935 ₫
 23. Bông tai trẻ em Cocona Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.349.875,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 24. Bông tai trẻ em Cyliss Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  13.207.274,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 25. Bông tai trẻ em Bunny Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bunny

  Bạch Kim 950
  13.504.676,00 ₫
  4.101.420  - 37.512.990  4.101.420 ₫ - 37.512.990 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Deylin Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  10.452.265,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 28. Bông tai trẻ em Damilala Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  9.641.176,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 29. Bông tai trẻ em Crucita Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crucita

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  12.963.947,00 ₫
  3.122.702  - 36.593.751  3.122.702 ₫ - 36.593.751 ₫
 30. Bông tai trẻ em Canele Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canele

  Bạch Kim 950
  17.081.590,00 ₫
  5.187.742  - 47.448.862  5.187.742 ₫ - 47.448.862 ₫
 31. Bông tai trẻ em Marmelade Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Marmelade

  Bạch Kim 950
  11.971.713,00 ₫
  3.768.872  - 33.254.760  3.768.872 ₫ - 33.254.760 ₫
 32. Bông tai trẻ em Annona Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Annona

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  19.212.056,00 ₫
  4.882.771  - 53.721.302  4.882.771 ₫ - 53.721.302 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dazalyn Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  9.600.621,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 34. Bông tai trẻ em Dasaly Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  18.825.437,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 35. Bông tai trẻ em Dagney Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  18.790.288,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 36. Bông tai trẻ em Cuchula Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cuchula

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  12.720.619,00 ₫
  3.122.702  - 37.837.425  3.122.702 ₫ - 37.837.425 ₫
 37. Bông tai trẻ em Lucia Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  26.622.730,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 38. Bông tai trẻ em Bunuelos Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bunuelos

  Bạch Kim 950
  15.037.639,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 39. Bông tai trẻ em Elish Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  15.489.145,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 40. Bông tai trẻ em Dayzie Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  13.364.085,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 41. Bông tai trẻ em Colbie Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colbie

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  11.247.136,00 ₫
  2.838.820  - 31.821.827  2.838.820 ₫ - 31.821.827 ₫
 42. Bông tai trẻ em Lovely Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  20.953.200,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 43. Bông tai trẻ em Ochlodes Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ochlodes

  Bạch Kim 950
  14.015.664,00 ₫
  4.256.609  - 38.932.402  4.256.609 ₫ - 38.932.402 ₫
 44. Bông tai trẻ em Savarin Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Savarin

  Bạch Kim 950
  18.541.556,00 ₫
  5.287.777  - 51.504.322  5.287.777 ₫ - 51.504.322 ₫
 45. Bông tai trẻ em Deleon Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deleon

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  15.797.360,00 ₫
  3.387.659  - 46.137.593  3.387.659 ₫ - 46.137.593 ₫
 46. Bông tai trẻ em Datalia Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  12.028.488,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Becky Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  23.894.760,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 49. Bông tai trẻ em Aglais Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aglais

  Bạch Kim 950
  14.526.650,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 50. Bông tai trẻ em Alfajores Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alfajores

  Bạch Kim 950
  12.993.687,00 ₫
  3.946.231  - 36.093.577  3.946.231 ₫ - 36.093.577 ₫
 51. Bông tai trẻ em Alfero Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alfero

  Bạch Kim 950
  15.037.639,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 52. Bông tai trẻ em Aloft Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aloft

  Bạch Kim 950
  15.548.627,00 ₫
  4.722.175  - 43.190.632  4.722.175 ₫ - 43.190.632 ₫
 53. Bông tai trẻ em Ambrosia Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ambrosia

  Bạch Kim 950
  14.526.650,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 54. Bông tai trẻ em Aphantopus Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aphantopus

  Bạch Kim 950
  14.526.650,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 55. Bông tai trẻ em Arbequina Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arbequina

  Bạch Kim 950
  17.592.579,00 ₫
  5.342.931  - 48.868.275  5.342.931 ₫ - 48.868.275 ₫
 56. Bông tai trẻ em Arequipe Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arequipe

  Bạch Kim 950
  15.037.639,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 57. Bông tai trẻ em Arroz Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arroz

  Bạch Kim 950
  14.526.650,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 58. Bông tai trẻ em Balaton Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balaton

  Bạch Kim 950
  11.971.713,00 ₫
  3.635.853  - 33.254.760  3.635.853 ₫ - 33.254.760 ₫
 59. Bông tai trẻ em Balbasar Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balbasar

  Bạch Kim 950
  10.949.736,00 ₫
  3.447.139  - 30.415.935  3.447.139 ₫ - 30.415.935 ₫
 60. Bông tai trẻ em Baymax Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Baymax

  Bạch Kim 950
  14.526.650,00 ₫
  4.411.797  - 40.351.807  4.411.797 ₫ - 40.351.807 ₫
 61. Bông tai trẻ em Biscochitos Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Biscochitos

  Bạch Kim 950
  21.096.493,00 ₫
  5.860.137  - 58.601.370  5.860.137 ₫ - 58.601.370 ₫
 62. Bông tai trẻ em Blubell Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Blubell

  Bạch Kim 950
  15.037.639,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 63. Bông tai trẻ em Bombo Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bombo

  Bạch Kim 950
  17.081.590,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 64. Bông tai trẻ em Brevas Platin trắng

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brevas

  Bạch Kim 950
  16.570.602,00 ₫
  5.032.553  - 46.029.450  5.032.553 ₫ - 46.029.450 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng