Đang tải...
Tìm thấy 207 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Jeromy 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 2. Bông tai trẻ em Damilala 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 3. Bông tai trẻ em Duku 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dasaly 0.06 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 5. Bông tai trẻ em Extreage 0.012 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 6. Bông tai trẻ em Dammie 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 7. Bông tai trẻ em Hexer 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 8. Bông tai trẻ em Berlioz 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.982.805,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Bubbie 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 11. Bông tai trẻ em Aliane 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 12. Bông tai trẻ em Cobi 0.112 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.318.361,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 13. Bông tai trẻ em Chamika 0.008 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 14. Bông tai trẻ em Lilyae 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.868.247,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 15. Bông tai trẻ em Elish 0.032 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.709.965,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 16. Bông tai trẻ em Dejamarie 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 17. Bông tai trẻ em Alyra 0.008 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 18. Bông tai trẻ em Copieura 0.04 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.506.923,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Aingeal 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.012.038,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 21. Bông tai trẻ em Piedshor 0.02 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.367.803,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 22. Bông tai trẻ em Stami 0.08 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  6.699.616,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 23. Bông tai trẻ em Deylin 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.266.146,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 24. Bông tai trẻ em Berika 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.576.601,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 25. Bông tai trẻ em Dagney 0.112 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.522.561,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Acidic 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  5.979.096,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 28. Bông tai trẻ em Berca 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.859.942,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 29. Bông tai trẻ em Troc 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.783.276,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 30. Bông tai trẻ em Bonneri 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 31. Bông tai trẻ em Balmiris 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 32. Bông tai trẻ em Eagles 0.012 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.797.411,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 33. Bông tai trẻ em Suzana 0.02 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.252.164,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 34. Bông tai trẻ em Sefate 0.08 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sefate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  13.973.487,00 ₫
  6.888.872  - 80.838.806  6.888.872 ₫ - 80.838.806 ₫
 35. Bông tai trẻ em Kvetiny 0.024 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Kvetiny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.808.143,00 ₫
  6.326.515  - 68.388.549  6.326.515 ₫ - 68.388.549 ₫
 36. Bông tai trẻ em Dawnica 0.024 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dawnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 37. Bông tai trẻ em Dazalyn 0.024 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 38. Bông tai trẻ em Comilla 0.02 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.799.380,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 39. Bông tai trẻ em Brynie 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 40. Bông tai trẻ em Fila 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 41. Bông tai trẻ em Coila 0.09 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.647.394,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 42. Bông tai trẻ em Lucia 0.06 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  16.062.587,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Murna Daughter 0.036 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Murna Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  7.755.657,00 ₫
  4.232.816  - 44.907.441  4.232.816 ₫ - 44.907.441 ₫
 44. Bông tai trẻ em Dayzie 0.02 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 45. Bông tai trẻ em Fourmi 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 46. Bông tai trẻ em Cocona 0.06 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.314.077,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Geisa 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 49. Bông tai trẻ em Bes 0.01 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.610.049,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 50. Bông tai trẻ em Culzean 0.06 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.343.817,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 51. Bông tai trẻ em Alter 0.06 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 52. Bông tai trẻ em Beyt 0.03 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.823.789,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 53. Bông tai trẻ em Bagel 0.008 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bagel

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  4.960.365,00 ₫
  2.592.789  - 28.590.978  2.592.789 ₫ - 28.590.978 ₫
 54. Bông tai trẻ em Charmica 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  10.762.375,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 55. Bông tai trẻ em Cyliss 0.048 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.006.479,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 56. Bông tai trẻ em Darliss 0.08 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Darliss

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  7.046.764,00 ₫
  2.725.268  - 36.228.761  2.725.268 ₫ - 36.228.761 ₫
 57. Bông tai trẻ em Chantis 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.559.990,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 58. Bông tai trẻ em Datalia 0.096 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  6.504.143,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 59. Bông tai trẻ em Dangina 0.016 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dangina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.347.483,00 ₫
  4.258.230  - 47.029.794  4.258.230 ₫ - 47.029.794 ₫
 60. Bông tai trẻ em Davney 0.08 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  8.912.274,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 61. Bông tai trẻ em Chandre 0.008 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.389.239,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 62. Bông tai trẻ em Crisun 0.048 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  6.082.646,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 63. Bông tai trẻ em Calbria 0.008 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 64. Bông tai trẻ em Daramolas 0.032 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  5.199.906,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫

You’ve viewed 60 of 207 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng