Đang tải...
Tìm thấy 31 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang 0.2 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie 0.2 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.335.706,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 3. Bông tai trẻ em Aviax 0.224 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  12.288.579,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 4. Bông tai trẻ em Tangkal 0.224 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  12.072.289,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 5. Bông tai trẻ em Omuti 0.16 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Omuti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  14.206.540,00 ₫
  6.926.723  - 88.273.815  6.926.723 ₫ - 88.273.815 ₫
 6. Bông tai trẻ em Jokoa 0.16 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jokoa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.550.214,00 ₫
  5.664.664  - 73.065.840  5.664.664 ₫ - 73.065.840 ₫
 7. Bông tai trẻ em Miquel 0.2 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  5.124.476,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter 0.224 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  10.478.493,00 ₫
  5.075.270  - 69.767.402  5.075.270 ₫ - 69.767.402 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Fuga 0.128 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fuga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  8.296.385,00 ₫
  4.232.816  - 53.018.358  4.232.816 ₫ - 53.018.358 ₫
 11. Bông tai trẻ em Malarkae 0.15 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Malarkae

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  7.223.581,00 ₫
  3.657.482  - 49.233.262  3.657.482 ₫ - 49.233.262 ₫
 12. Bông tai trẻ em Cedella 0.112 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.078.743,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 13. Bông tai trẻ em Peli 0.208 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Peli

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  9.343.235,00 ₫
  4.420.449  - 62.481.097  4.420.449 ₫ - 62.481.097 ₫
 14. Bông tai trẻ em Dareliz 0.176 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dareliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  11.630.242,00 ₫
  3.917.572  - 57.438.805  3.917.572 ₫ - 57.438.805 ₫
 15. Bông tai trẻ em Maillet 0.12 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Maillet

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  7.331.456,00 ₫
  4.197.399  - 52.680.400  4.197.399 ₫ - 52.680.400 ₫
 16. Bông tai trẻ em Eshaun 0.14 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  14.794.852,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 17. Bông tai trẻ em Becky 0.18 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Becky

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  12.094.458,00 ₫
  6.367.069  - 79.730.311  6.367.069 ₫ - 79.730.311 ₫
 18. Bông tai trẻ em Daritza 0.224 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daritza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  16.534.915,00 ₫
  7.910.847  - 104.441.574  7.910.847 ₫ - 104.441.574 ₫
 19. Bông tai trẻ em Dandria 0.16 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dandria

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  7.011.076,00 ₫
  3.255.181  - 48.719.574  3.255.181 ₫ - 48.719.574 ₫
 20. Bông tai trẻ em Beel 0.1 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beel

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  7.335.512,00 ₫
  3.255.181  - 42.987.859  3.255.181 ₫ - 42.987.859 ₫
 21. Bông tai trẻ em Torixe 0.12 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Torixe

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  7.473.128,00 ₫
  4.278.508  - 53.491.495  4.278.508 ₫ - 53.491.495 ₫
 22. Bông tai trẻ em Constituency 0.136 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Constituency

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  14.420.939,00 ₫
  6.983.499  - 81.555.271  6.983.499 ₫ - 81.555.271 ₫
 23. Bông tai trẻ em Disestablish 0.136 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Disestablish

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.347.907,00 ₫
  5.150.432  - 58.236.383  5.150.432 ₫ - 58.236.383 ₫
 24. Bông tai trẻ em Permainani 0.128 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Permainani

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  13.573.618,00 ₫
  6.718.542  - 83.231.523  6.718.542 ₫ - 83.231.523 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Bông tai trẻ em Sugan 0.128 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sugan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  11.129.799,00 ₫
  5.567.333  - 69.240.190  5.567.333 ₫ - 69.240.190 ₫
 27. Bông tai trẻ em Mafarki 0.208 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mafarki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  9.839.082,00 ₫
  4.704.331  - 65.319.915  4.704.331 ₫ - 65.319.915 ₫
 28. Bông tai trẻ em Revo 0.16 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Revo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  11.585.633,00 ₫
  5.684.130  - 73.268.618  5.684.130 ₫ - 73.268.618 ₫
 29. Bông tai trẻ em Geles 0.15 Carat

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geles

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.482.007,00 ₫
  5.255.874  - 67.888.372  5.255.874 ₫ - 67.888.372 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aloevera Daughter 0.216 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Aloevera Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.390.464,00 ₫
  7.299.825  - 98.425.976  7.299.825 ₫ - 98.425.976 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Bucurie Daughter 0.156 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Bucurie Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  13.564.426,00 ₫
  6.637.974  - 76.796.865  6.637.974 ₫ - 76.796.865 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Gwyrth Daughter 0.168 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Gwyrth Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  13.947.532,00 ₫
  6.774.238  - 87.976.415  6.774.238 ₫ - 87.976.415 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Merekara Daughter 0.224 Carat

  Bông Tai GLAMIRA Merekara Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.224 crt - AAA

  14.764.031,00 ₫
  7.163.561  - 94.302.924  7.163.561 ₫ - 94.302.924 ₫

You’ve viewed 31 of 31 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng