Đang tải...
Tìm thấy 97 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Fashion

  Bông tai trẻ em Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  7.096.663,00 ₫
  2.653.289  - 54.098.799  2.653.289 ₫ - 54.098.799 ₫
 2. Bông tai trẻ em Tangkal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  15.099.267,00 ₫
  6.541.100  - 88.740.140  6.541.100 ₫ - 88.740.140 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Fashion

  Bông tai trẻ em Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  7.244.680,00 ₫
  3.353.757  - 52.273.330  3.353.757 ₫ - 52.273.330 ₫
 4. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Fashion

  Bông tai trẻ em Allie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.780.531,00 ₫
  2.504.704  - 43.782.805  2.504.704 ₫ - 43.782.805 ₫
 5. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Fashion

  Bông tai trẻ em Collette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  6.979.493,00 ₫
  2.780.646  - 323.276.764  2.780.646 ₫ - 323.276.764 ₫
 6. Bông tai trẻ em Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  7.569.302,00 ₫
  4.194.319  - 48.636.555  4.194.319 ₫ - 48.636.555 ₫
 7. Bông tai trẻ em Consistently

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  16.670.580,00 ₫
  8.182.036  - 96.494.818  8.182.036 ₫ - 96.494.818 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Fashion

  Bông tai trẻ em Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  6.307.893,00 ₫
  3.141.494  - 58.980.849  3.141.494 ₫ - 58.980.849 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Fashion

  Bông tai trẻ em Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AA

  18.884.626,00 ₫
  3.099.041  - 1.713.529.607  3.099.041 ₫ - 1.713.529.607 ₫
 11. Bông tai trẻ em Duku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.470.727,00 ₫
  2.575.458  - 30.197.963  2.575.458 ₫ - 30.197.963 ₫
 12. Bông tai trẻ em Amory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS

  9.017.786,00 ₫
  3.721.114  - 88.777.501  3.721.114 ₫ - 88.777.501 ₫
 13. Bông tai trẻ em Cattibrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.926.569,00 ₫
  3.050.928  - 37.103.590  3.050.928 ₫ - 37.103.590 ₫
 14. Bông tai trẻ em Crumble

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  13.849.744,00 ₫
  7.052.796  - 78.509.054  7.052.796 ₫ - 78.509.054 ₫
 15. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Fashion

  Bông tai trẻ em Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  18.699.250,00 ₫
  2.992.910  - 80.023.204  2.992.910 ₫ - 80.023.204 ₫
 16. Bông tai trẻ em Identifiable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  10.330.705,00 ₫
  5.136.768  - 60.197.826  5.136.768 ₫ - 60.197.826 ₫
 17. Bông tai trẻ em Knotts

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  5.820.821,00 ₫
  3.376.965  - 72.367.296  3.376.965 ₫ - 72.367.296 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cedella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.864.673,00 ₫
  3.209.418  - 44.688.459  3.209.418 ₫ - 44.688.459 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.427.708,00 ₫
  2.733.948  - 30.141.359  2.733.948 ₫ - 30.141.359 ₫
 21. Bông tai trẻ em Davney

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  9.700.140,00 ₫
  3.050.928  - 44.348.838  3.050.928 ₫ - 44.348.838 ₫
 22. Bông tai trẻ em Beagle

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.638.159,00 ₫
  3.209.418  - 58.018.585  3.209.418 ₫ - 58.018.585 ₫
 23. Bông tai trẻ em Catessa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  11.991.169,00 ₫
  5.923.556  - 64.372.336  5.923.556 ₫ - 64.372.336 ₫
 24. Bông tai trẻ em Deleon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  10.088.158,00 ₫
  3.863.188  - 51.693.144  3.863.188 ₫ - 51.693.144 ₫
 25. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Val Fashion

  Bông tai trẻ em Val

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  5.867.801,00 ₫
  3.035.362  - 65.136.479  3.035.362 ₫ - 65.136.479 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Dareliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  12.916.069,00 ₫
  4.497.147  - 64.372.329  4.497.147 ₫ - 64.372.329 ₫
 28. Bông tai trẻ em Dellish

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  6.050.346,00 ₫
  2.733.948  - 32.122.482  2.733.948 ₫ - 32.122.482 ₫
 29. Bông tai trẻ em Deatta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  6.020.913,00 ₫
  3.050.928  - 35.292.278  3.050.928 ₫ - 35.292.278 ₫
 30. Bông tai trẻ em Camilita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  13.033.239,00 ₫
  6.359.403  - 75.494.920  6.359.403 ₫ - 75.494.920 ₫
 31. Bông tai trẻ em Accariyam

  Vàng 14K
  10.529.383,00 ₫
  6.028.272  - 60.282.727  6.028.272 ₫ - 60.282.727 ₫
 32. Bông tai trẻ em Reuwas

  Vàng 14K
  9.602.500,00 ₫
  5.497.614  - 54.976.147  5.497.614 ₫ - 54.976.147 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dawnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  6.219.025,00 ₫
  3.050.928  - 35.235.674  3.050.928 ₫ - 35.235.674 ₫
 34. Bông tai trẻ em Dumbo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  6.783.928,00 ₫
  3.367.907  - 41.688.474  3.367.907 ₫ - 41.688.474 ₫
 35. Bông tai trẻ em Eilonwy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  14.368.516,00 ₫
  5.923.556  - 71.957.205  5.923.556 ₫ - 71.957.205 ₫
 36. Bông tai trẻ em Charmica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  12.563.712,00 ₫
  6.577.326  - 72.169.462  6.577.326 ₫ - 72.169.462 ₫
 37. Bông tai trẻ em Cerabella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.809.216,00 ₫
  2.892.438  - 32.462.103  2.892.438 ₫ - 32.462.103 ₫
 38. Bông tai trẻ em Anysia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  6.077.516,00 ₫
  3.050.928  - 33.509.267  3.050.928 ₫ - 33.509.267 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cuchula

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.05 crt - VS

  7.306.944,00 ₫
  3.526.397  - 42.367.715  3.526.397 ₫ - 42.367.715 ₫
 40. Bông tai trẻ em Damborg

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  5.767.329,00 ₫
  2.733.948  - 31.896.068  2.733.948 ₫ - 31.896.068 ₫
 41. Bông tai trẻ em Castalia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  12.366.732,00 ₫
  6.260.347  - 69.678.908  6.260.347 ₫ - 69.678.908 ₫
 42. Bông tai trẻ em Sopapilla

  Vàng Trắng 14K
  10.232.780,00 ₫
  6.249.026  - 58.584.622  6.249.026 ₫ - 58.584.622 ₫
 43. Bông tai trẻ em Barta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  5.639.406,00 ₫
  2.892.438  - 32.462.103  2.892.438 ₫ - 32.462.103 ₫
 44. Bông tai trẻ em Dalesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  5.879.404,00 ₫
  3.050.928  - 37.103.590  3.050.928 ₫ - 37.103.590 ₫
 45. Bông tai trẻ em Candiss

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  11.497.302,00 ₫
  6.022.612  - 65.999.681  6.022.612 ₫ - 65.999.681 ₫
 46. Bông tai trẻ em Bulela

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  7.752.698,00 ₫
  4.021.678  - 44.561.103  4.021.678 ₫ - 44.561.103 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Deambra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.972.051,00 ₫
  2.535.836  - 28.641.371  2.535.836 ₫ - 28.641.371 ₫
 49. Bông tai trẻ em Dandria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  9.358.255,00 ₫
  3.684.887  - 53.971.434  3.684.887 ₫ - 53.971.434 ₫
 50. Bông tai trẻ em Chebelita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  7.052.229,00 ₫
  3.526.397  - 40.726.214  3.526.397 ₫ - 40.726.214 ₫
 51. Bông tai trẻ em Crimpuff

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  5.894.121,00 ₫
  2.892.438  - 32.631.913  2.892.438 ₫ - 32.631.913 ₫
 52. Bông tai trẻ em Beel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  8.367.694,00 ₫
  3.684.887  - 47.971.462  3.684.887 ₫ - 47.971.462 ₫
 53. Bông tai trẻ em Dalexi

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  6.629.967,00 ₫
  2.892.438  - 35.405.485  2.892.438 ₫ - 35.405.485 ₫
 54. Bông tai trẻ em Dandyish

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  6.798.644,00 ₫
  3.209.418  - 37.330.004  3.209.418 ₫ - 37.330.004 ₫
 55. Bông tai trẻ em Creflo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.279.774,00 ₫
  3.209.418  - 35.660.200  3.209.418 ₫ - 35.660.200 ₫
 56. Bông tai trẻ em Delaini

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.096 crt - AAA

  6.135.252,00 ₫
  2.733.948  - 38.122.453  2.733.948 ₫ - 38.122.453 ₫
 57. Bông tai trẻ em Agaperose

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  9.223.256,00 ₫
  4.338.658  - 53.278.042  4.338.658 ₫ - 53.278.042 ₫
 58. Bông tai trẻ em Crespinu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.418.354,00 ₫
  3.863.188  - 43.910.162  3.863.188 ₫ - 43.910.162 ₫
 59. Bông tai trẻ em Doobie

  Vàng Trắng 14K
  5.450.067,00 ₫
  3.536.303  - 31.202.677  3.536.303 ₫ - 31.202.677 ₫
 60. Bông tai trẻ em Torta

  Vàng Trắng 14K
  7.859.962,00 ₫
  4.919.976  - 44.999.782  4.919.976 ₫ - 44.999.782 ₫
 61. Bông tai trẻ em Crucita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  7.561.660,00 ₫
  3.526.397  - 41.065.835  3.526.397 ₫ - 41.065.835 ₫
 62. Bông tai trẻ em Cheramie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.396.832,00 ₫
  5.923.556  - 66.070.441  5.923.556 ₫ - 66.070.441 ₫
 63. Bông tai trẻ em Danikka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.02 crt - VS

  11.340.228,00 ₫
  5.923.556  - 65.277.992  5.923.556 ₫ - 65.277.992 ₫
 64. Bông tai trẻ em Celita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  8.254.487,00 ₫
  3.684.887  - 48.311.083  3.684.887 ₫ - 48.311.083 ₫

You’ve viewed 60 of 97 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng