Đang tải...
Tìm thấy 263 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  6.602.285,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  6.708.268,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 3. Bông tai trẻ em Jeromy Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 4. Bông tai trẻ em Damilala Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  4.830.861,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.335.706,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 6. Bông tai trẻ em Duku Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 7. Bông tai trẻ em Dasaly Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  9.467.872,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 8. Bông tai trẻ em Extreage Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Dammie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.749.017,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  5.742.528,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 12. Bông tai trẻ em Hexer Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  6.216.746,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 13. Bông tai trẻ em Berlioz Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.982.805,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 14. Bông tai trẻ em Tangkal Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tangkal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  13.397.072,00 ₫
  5.684.130  - 78.892.187  5.684.130 ₫ - 78.892.187 ₫
 15. Bông tai trẻ em Bubbie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.397.544,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 16. Bông tai trẻ em Aviax Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  12.288.579,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 17. Bông tai trẻ em Aliane Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  5.645.468,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 18. Bông tai trẻ em Cabonifere Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.784 crt - AAA

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Cobi Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.318.361,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 21. Bông tai trẻ em Chamika Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.653.773,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 22. Bông tai trẻ em Hege Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  8.565.668,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 23. Bông tai trẻ em Lilyae Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.868.247,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 24. Bông tai trẻ em Elish Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  7.709.965,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 25. Bông tai trẻ em Dejamarie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.901.696,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Alyra Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.447.907,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 28. Bông tai trẻ em Lovely Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  11.933.861,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫
 29. Bông tai trẻ em Copieura Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.506.923,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 30. Bông tai trẻ em Aingeal Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.012.038,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 31. Bông tai trẻ em Omuti Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Omuti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  15.152.814,00 ₫
  6.926.723  - 88.273.815  6.926.723 ₫ - 88.273.815 ₫
 32. Bông tai trẻ em Piedshor Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.367.803,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 33. Bông tai trẻ em Oranguru Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 34. Bông tai trẻ em Stami Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  6.699.616,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 35. Bông tai trẻ em Deylin Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.266.146,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 36. Bông tai trẻ em Berika Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.576.601,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 37. Bông tai trẻ em Dagney Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  10.522.561,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 38. Bông tai trẻ em Acidic Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  5.979.096,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 39. Bông tai trẻ em Berca Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.859.942,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 40. Bông tai trẻ em Troc Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Troc

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  4.783.276,00 ₫
  2.712.290  - 29.253.369  2.712.290 ₫ - 29.253.369 ₫
 41. Bông tai trẻ em Bonneri Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 42. Bông tai trẻ em Balmiris Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.713.675,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 43. Bông tai trẻ em Eagles Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  5.797.411,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 44. Bông tai trẻ em Suzana Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.252.164,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 45. Bông tai trẻ em Convolera Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 46. Bông tai trẻ em Sefate Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sefate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  13.973.487,00 ₫
  6.888.872  - 80.838.806  6.888.872 ₫ - 80.838.806 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Kvetiny Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Kvetiny

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.808.143,00 ₫
  6.326.515  - 68.388.549  6.326.515 ₫ - 68.388.549 ₫
 49. Bông tai trẻ em Dawnica Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dawnica

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  5.586.799,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 50. Bông tai trẻ em Dazalyn Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.978.209,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 51. Bông tai trẻ em Comilla Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.799.380,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 52. Bông tai trẻ em Brynie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.478.653,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 53. Bông tai trẻ em Fila Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 54. Bông tai trẻ em Identifiable Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Identifiable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  9.195.886,00 ₫
  4.521.836  - 53.653.715  4.521.836 ₫ - 53.653.715 ₫
 55. Bông tai trẻ em Coila Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.647.394,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 56. Bông tai trẻ em Lucia Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  16.062.587,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Murna Daughter Tròn

  Bông Tai GLAMIRA Murna Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  7.755.657,00 ₫
  4.232.816  - 44.907.441  4.232.816 ₫ - 44.907.441 ₫
 58. Bông tai trẻ em Miquel Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  5.124.476,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 59. Bông tai trẻ em Dayzie Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dayzie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.02 crt - AAA

  6.637.162,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 60. Bông tai trẻ em Fourmi Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 61. Bông tai trẻ em Yaws Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.768.828,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 62. Bông tai trẻ em Cocona Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  6.314.077,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 63. Bông tai trẻ em Geisa Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  6.535.505,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 64. Bông tai trẻ em Bes Tròn

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  5.610.049,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫

You’ve viewed 60 of 263 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng