Đang tải...
Tìm thấy 121 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Aliane Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  5.888.795,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 2. Bông tai trẻ em Arve Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arve

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  7.118.951,00 ₫
  4.075.735  - 81.535.261  4.075.735 ₫ - 81.535.261 ₫
 3. Bông tai trẻ em Jeromy Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 4. Bông tai trẻ em Knotts Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 5. Bông tai trẻ em Fila Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 6. Bông tai trẻ em Camilita Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  12.768.745,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 7. Bông tai trẻ em Cocomi Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  10.072.135,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  22.308.265,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  20.962.393,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 11. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.3 crt - VS1

  45.982.139,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 12. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.34 crt - VS1

  52.600.378,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 13. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.54 crt - VS1

  70.783.703,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  31.291.917,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  30.583.563,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 16. Bông tai trẻ em Geisa Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  7.022.160,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 17. Bông tai trẻ em Miquel Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  29.186.864,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 18. Bông tai trẻ em Bosphore Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  8.464.823,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Cabonifere Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.784 crt - VS1

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 21. Bông tai trẻ em Convolera Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.35 crt - VS1

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 22. Bông tai trẻ em Gleb Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Gleb

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.843.915,00 ₫
  3.390.363  - 45.889.673  3.390.363 ₫ - 45.889.673 ₫
 23. Bông tai trẻ em Hege Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  7.862.722,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 24. Bông tai trẻ em Jobard Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jobard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.336 crt - VS1

  12.148.261,00 ₫
  6.955.111  - 246.375.600  6.955.111 ₫ - 246.375.600 ₫
 25. Bông tai trẻ em Oranguru Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Pedrina Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Pedrina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.496 crt - VS1

  19.692.225,00 ₫
  10.823.207  - 373.768.367  10.823.207 ₫ - 373.768.367 ₫
 28. Bông tai trẻ em Speights Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Speights

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  7.225.204,00 ₫
  4.136.567  - 62.612.490  4.136.567 ₫ - 62.612.490 ₫
 29. Bông tai trẻ em Tyrese Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.11 crt - VS1

  6.481.433,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 30. Bông tai trẻ em Yaws Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  5.525.155,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 31. Bông tai trẻ em Alter Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 32. Bông tai trẻ em Amory Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS1

  5.808.498,00 ₫
  3.369.815  - 82.983.334  3.369.815 ₫ - 82.983.334 ₫
 33. Bông tai trẻ em Beyt Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.012.698,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 34. Bông tai trẻ em Bonneri Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 35. Bông tai trẻ em Clasian Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Clasian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.914.750,00 ₫
  3.431.458  - 46.295.220  3.431.458 ₫ - 46.295.220 ₫
 36. Bông tai trẻ em Copieura Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  6.587.686,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 37. Bông tai trẻ em Copinera Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copinera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 52.566.849  3.719.125 ₫ - 52.566.849 ₫
 38. Bông tai trẻ em Copistelle Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copistelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  5.950.168,00 ₫
  3.452.005  - 49.930.801  3.452.005 ₫ - 49.930.801 ₫
 39. Bông tai trẻ em Cotys Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  5.773.079,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 40. Bông tai trẻ em Digue Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Digue

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  6.623.104,00 ₫
  3.842.411  - 64.692.134  3.842.411 ₫ - 64.692.134 ₫
 41. Bông tai trẻ em Ethic Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  5.170.980,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 42. Bông tai trẻ em Fidones Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fidones

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  7.225.204,00 ₫
  4.191.721  - 91.886.953  4.191.721 ₫ - 91.886.953 ₫
 43. Bông tai trẻ em Fourmi Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  4.639.714,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 44. Bông tai trẻ em Impend Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Impend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  8.500.240,00 ₫
  4.866.549  - 162.724.459  4.866.549 ₫ - 162.724.459 ₫
 45. Bông tai trẻ em Lilyae Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.489.738,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 46. Bông tai trẻ em Ojire Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ojire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  6.091.839,00 ₫
  3.534.196  - 43.297.155  3.534.196 ₫ - 43.297.155 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Piedshor Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  4.745.967,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 49. Bông tai trẻ em Tanneres Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tanneres

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 48.120.173  3.616.387 ₫ - 48.120.173 ₫
 50. Bông tai trẻ em Aviax Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.224 crt - VS1

  14.018.908,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 51. Bông tai trẻ em Bes Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  5.853.376,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 52. Bông tai trẻ em Eagles Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  5.959.629,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 53. Bông tai trẻ em Extreage Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  5.782.541,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 54. Bông tai trẻ em Fugue Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fugue

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  7.975.734,00 ₫
  4.055.458  - 43.690.806  4.055.458 ₫ - 43.690.806 ₫
 55. Bông tai trẻ em Giraffese Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Giraffese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  6.632.566,00 ₫
  3.534.196  - 36.282.834  3.534.196 ₫ - 36.282.834 ₫
 56. Bông tai trẻ em Hexer Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  6.703.401,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 57. Bông tai trẻ em Astru Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Astru

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  5.322.111,00 ₫
  2.773.933  - 28.185.431  2.773.933 ₫ - 28.185.431 ₫
 58. Bông tai trẻ em Acidic Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.01 crt - VS1

  6.384.642,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 59. Bông tai trẻ em Aurg Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aurg

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  10.922.430,00 ₫
  4.643.499  - 53.356.313  4.643.499 ₫ - 53.356.313 ₫
 60. Bông tai trẻ em Stami Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  9.186.964,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 61. Bông tai trẻ em Suzana Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.02 crt - VS1

  7.117.329,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 62. Bông tai trẻ em Torixe Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Torixe

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  10.906.749,00 ₫
  4.278.508  - 53.491.495  4.278.508 ₫ - 53.491.495 ₫
 63. Bông tai trẻ em Wiges Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Wiges

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  10.660.177,00 ₫
  5.251.818  - 57.492.882  5.251.818 ₫ - 57.492.882 ₫
 64. Bông tai trẻ em Ligure Kim Cương Nâu

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ligure

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  7.674.008,00 ₫
  3.369.815  - 36.499.126  3.369.815 ₫ - 36.499.126 ₫

You’ve viewed 60 of 121 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng