Đang tải...
Tìm thấy 121 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Kvetiny Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Kvetiny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  12.592.198,00 ₫
  6.326.515  - 68.388.549  6.326.515 ₫ - 68.388.549 ₫
 2. Bông tai trẻ em Jeromy Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  5.911.235,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 3. Bông tai trẻ em Oranguru Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Oranguru

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 64.842.992  3.616.387 ₫ - 64.842.992 ₫
 4. Bông tai trẻ em Extreage Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.052.905,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 5. Bông tai trẻ em Hege Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  8.673.813,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 6. Bông tai trẻ em Fila Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  5.982.071,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  23.281.575,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.32 crt - VS1

  27.771.779,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Astru Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Astru

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  5.484.330,00 ₫
  2.773.933  - 28.185.431  2.773.933 ₫ - 28.185.431 ₫
 11. Bông tai trẻ em Bonneri Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bonneri

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  7.173.294,00 ₫
  3.534.196  - 47.309.085  3.534.196 ₫ - 47.309.085 ₫
 12. Bông tai trẻ em Geisa Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  7.292.524,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 13. Bông tai trẻ em Convolera Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.35 crt - VS1

  9.456.517,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 14. Bông tai trẻ em Lilyae Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  6.300.829,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 15. Bông tai trẻ em Piedshor Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  6.151.859,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 16. Bông tai trẻ em Camilita Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Camilita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  14.255.746,00 ₫
  5.450.536  - 65.428.061  5.450.536 ₫ - 65.428.061 ₫
 17. Bông tai trẻ em Cocomi Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.056 crt - VS1

  10.937.300,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  21.935.703,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.3 crt - VS1

  286.687.127,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 21. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.34 crt - VS1

  44.273.170,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 22. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.54 crt - VS1

  53.210.049,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.32 crt - VS1

  28.480.133,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 24. Bông tai trẻ em Miquel Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Miquel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.2 crt - VS1

  194.487.358,00 ₫
  2.536.013  - 216.912.961  2.536.013 ₫ - 216.912.961 ₫
 25. Bông tai trẻ em Arve Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Arve

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  12.472.156,00 ₫
  4.075.735  - 81.535.261  4.075.735 ₫ - 81.535.261 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Bosphore Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bosphore

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  12.682.499,00 ₫
  4.846.272  - 86.400.731  4.846.272 ₫ - 86.400.731 ₫
 28. Bông tai trẻ em Cabonifere Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.784 crt - VS1

  12.431.602,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 29. Bông tai trẻ em Gleb Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Gleb

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  6.925.370,00 ₫
  3.390.363  - 45.889.673  3.390.363 ₫ - 45.889.673 ₫
 30. Bông tai trẻ em Jobard Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jobard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.336 crt - VS1

  29.181.187,00 ₫
  6.955.111  - 246.375.600  6.955.111 ₫ - 246.375.600 ₫
 31. Bông tai trẻ em Knotts Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.09 crt - VS1

  8.450.763,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 32. Bông tai trẻ em Pedrina Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Pedrina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.496 crt - VS1

  44.836.068,00 ₫
  10.823.207  - 373.768.367  10.823.207 ₫ - 373.768.367 ₫
 33. Bông tai trẻ em Speights Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Speights

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.05 crt - VS1

  9.334.042,00 ₫
  4.136.567  - 62.612.490  4.136.567 ₫ - 62.612.490 ₫
 34. Bông tai trẻ em Tyrese Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.11 crt - VS1

  14.213.840,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 35. Bông tai trẻ em Yaws Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  7.688.066,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 36. Bông tai trẻ em Alter Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alter

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  8.711.664,00 ₫
  3.328.720  - 59.622.809  3.328.720 ₫ - 59.622.809 ₫
 37. Bông tai trẻ em Amory Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amory

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Trai Hồng

  0.12 crt - VS1

  10.134.320,00 ₫
  3.369.815  - 82.983.334  3.369.815 ₫ - 82.983.334 ₫
 38. Bông tai trẻ em Beyt Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beyt

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  8.094.153,00 ₫
  4.014.903  - 52.581.180  4.014.903 ₫ - 52.581.180 ₫
 39. Bông tai trẻ em Clasian Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Clasian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  6.996.205,00 ₫
  3.431.458  - 46.295.220  3.431.458 ₫ - 46.295.220 ₫
 40. Bông tai trẻ em Copieura Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copieura

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.04 crt - VS1

  8.696.524,00 ₫
  3.821.863  - 54.616.748  3.821.863 ₫ - 54.616.748 ₫
 41. Bông tai trẻ em Copinera Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copinera

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  8.140.926,00 ₫
  3.719.125  - 52.566.849  3.719.125 ₫ - 52.566.849 ₫
 42. Bông tai trẻ em Copistelle Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Copistelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  7.680.497,00 ₫
  3.452.005  - 49.930.801  3.452.005 ₫ - 49.930.801 ₫
 43. Bông tai trẻ em Cotys Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cotys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.008 crt - VS1

  6.178.624,00 ₫
  3.349.267  - 37.262.088  3.349.267 ₫ - 37.262.088 ₫
 44. Bông tai trẻ em Digue Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Digue

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  9.597.106,00 ₫
  3.842.411  - 64.692.134  3.842.411 ₫ - 64.692.134 ₫
 45. Bông tai trẻ em Ethic Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ethic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.024 crt - VS1

  6.793.163,00 ₫
  2.999.957  - 46.288.463  2.999.957 ₫ - 46.288.463 ₫
 46. Bông tai trẻ em Fidones Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fidones

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.096 crt - VS1

  12.091.754,00 ₫
  4.191.721  - 91.886.953  4.191.721 ₫ - 91.886.953 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Fourmi Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fourmi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  5.721.169,00 ₫
  2.691.742  - 38.995.395  2.691.742 ₫ - 38.995.395 ₫
 49. Bông tai trẻ em Impend Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Impend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.24 crt - VS1

  19.531.087,00 ₫
  4.866.549  - 162.724.459  4.866.549 ₫ - 162.724.459 ₫
 50. Bông tai trẻ em Ojire Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Ojire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  6.902.930,00 ₫
  3.534.196  - 43.297.155  3.534.196 ₫ - 43.297.155 ₫
 51. Bông tai trẻ em Tanneres Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tanneres

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  7.314.964,00 ₫
  3.616.387  - 48.120.173  3.616.387 ₫ - 48.120.173 ₫
 52. Bông tai trẻ em Aliane Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  6.051.014,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 53. Bông tai trẻ em Aviax Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.224 crt - VS1

  18.155.476,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 54. Bông tai trẻ em Bes Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  6.015.595,00 ₫
  3.082.148  - 31.227.026  3.082.148 ₫ - 31.227.026 ₫
 55. Bông tai trẻ em Eagles Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  6.229.993,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 56. Bông tai trẻ em Fugue Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fugue

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.036 crt - VS1

  8.813.863,00 ₫
  4.055.458  - 43.690.806  4.055.458 ₫ - 43.690.806 ₫
 57. Bông tai trẻ em Giraffese Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Giraffese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.016 crt - VS1

  6.902.930,00 ₫
  3.534.196  - 36.282.834  3.534.196 ₫ - 36.282.834 ₫
 58. Bông tai trẻ em Hexer Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  6.865.620,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 59. Bông tai trẻ em Acidic Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.01 crt - VS1

  6.546.861,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 60. Bông tai trẻ em Aurg Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aurg

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  13.463.851,00 ₫
  4.643.499  - 53.356.313  4.643.499 ₫ - 53.356.313 ₫
 61. Bông tai trẻ em Stami Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.08 crt - VS1

  11.728.385,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 62. Bông tai trẻ em Suzana Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Suzana

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.02 crt - VS1

  7.603.984,00 ₫
  3.595.839  - 37.107.443  3.595.839 ₫ - 37.107.443 ₫
 63. Bông tai trẻ em Torixe Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Torixe

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.12 crt - VS1

  13.421.133,00 ₫
  4.278.508  - 53.491.495  4.278.508 ₫ - 53.491.495 ₫
 64. Bông tai trẻ em Wiges Kim Cương Xanh Dương

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Wiges

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.06 crt - VS1

  11.336.087,00 ₫
  5.251.818  - 57.492.882  5.251.818 ₫ - 57.492.882 ₫

You’ve viewed 60 of 121 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng