Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  6.302.722,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  5.547.865,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  4.956.850,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sherryl Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sherryl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.34 crt - AAA

  13.046.139,00 ₫
  2.717.157  - 75.025.981  2.717.157 ₫ - 75.025.981 ₫
 5. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.54 crt - AA

  12.655.462,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Đá Sapphire Cam

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.32 crt - AAA

  6.256.219,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng