Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.109.530,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  5.596.532,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 3. Bông tai trẻ em Nadenje Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Nadenje

  Vàng Trắng 9K
  8.029.808,00 ₫
  5.781.461  - 60.223.560  5.781.461 ₫ - 60.223.560 ₫
 4. Bông tai trẻ em Dagney Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dagney

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  8.678.680,00 ₫
  4.163.603  - 54.451.283  4.163.603 ₫ - 54.451.283 ₫
 5. Bông tai trẻ em Duku Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  3.947.312,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 6. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.542.113,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  5.434.314,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 8. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  4.812.476,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.271.749,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 11. Bông tai trẻ em Whitneyed Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Whitneyed

  Vàng Trắng 9K
  4.082.495,00 ₫
  3.102.696  - 30.618.712  3.102.696 ₫ - 30.618.712 ₫
 12. Bông tai trẻ em Cabonifere Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cabonifere

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.784 crt - AAA

  9.489.773,00 ₫
  6.832.636  - 425.786.925  6.832.636 ₫ - 425.786.925 ₫
 13. Bông tai trẻ em Derivation Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Derivation

  Vàng Trắng 9K
  5.109.877,00 ₫
  3.883.506  - 38.324.077  3.883.506 ₫ - 38.324.077 ₫
 14. Bông tai trẻ em Malarkae Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Malarkae

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  6.867.242,00 ₫
  3.657.482  - 49.233.262  3.657.482 ₫ - 49.233.262 ₫
 15. Bông tai trẻ em Aliane Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aliane

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.379.895,00 ₫
  3.102.696  - 31.429.803  3.102.696 ₫ - 31.429.803 ₫
 16. Bông tai trẻ em Comilla Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.299.131,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 17. Bông tai trẻ em Charmica Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Charmica

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  8.273.135,00 ₫
  5.620.865  - 61.845.743  5.620.865 ₫ - 61.845.743 ₫
 18. Bông tai trẻ em Hege Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hege

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  6.705.024,00 ₫
  4.561.579  - 53.435.798  4.561.579 ₫ - 53.435.798 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Fila Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fila

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  3.947.313,00 ₫
  2.999.957  - 38.025.060  2.999.957 ₫ - 38.025.060 ₫
 21. Bông tai trẻ em Calisson Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calisson

  Vàng Trắng 9K
  2.919.930,00 ₫
  2.481.940  - 21.899.475  2.481.940 ₫ - 21.899.475 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 9K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  4.569.149,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  5.380.241,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 24. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  3.758.058,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 25. Bông tai trẻ em Elish Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  5.975.041,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Kalanchoe Daughter Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Kalanchoe Daughter

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  9.733.100,00 ₫
  5.075.270  - 69.767.402  5.075.270 ₫ - 69.767.402 ₫
 28. Bông tai trẻ em Tasuta Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tasuta

  Vàng Trắng 9K
  6.407.624,00 ₫
  4.805.718  - 48.057.180  4.805.718 ₫ - 48.057.180 ₫
 29. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  7.380.934,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 30. Bông tai trẻ em Eagles Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eagles

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  4.515.076,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 31. Bông tai trẻ em Cassiel Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cassiel

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.488.040,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 32. Bông tai trẻ em Daramolas Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daramolas

  Vàng Trắng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  4.001.384,00 ₫
  2.706.342  - 31.808.306  2.706.342 ₫ - 31.808.306 ₫
 33. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  4.244.712,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 34. Bông tai trẻ em Delbin Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Delbin

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  5.326.168,00 ₫
  3.293.032  - 38.094.274  3.293.032 ₫ - 38.094.274 ₫
 35. Bông tai trẻ em Convolera Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Convolera

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  7.218.716,00 ₫
  5.414.037  - 272.304.307  5.414.037 ₫ - 272.304.307 ₫
 36. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  5.407.277,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 37. Bông tai trẻ em Crisun Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 38. Bông tai trẻ em Dareliz Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dareliz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  9.895.318,00 ₫
  3.917.572  - 57.438.805  3.917.572 ₫ - 57.438.805 ₫
 39. Bông tai trẻ em Berika Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.109.877,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 40. Bông tai trẻ em Cerabella Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.082.494,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 41. Bông tai trẻ em Lucia Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  13.707.448,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 42. Bông tai trẻ em Balmiris Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.272.095,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 43. Bông tai trẻ em Brynie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.271.749,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 44. Bông tai trẻ em Knotts Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Knotts

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.09 crt - AAA

  3.974.349,00 ₫
  3.020.505  - 67.104.047  3.020.505 ₫ - 67.104.047 ₫
 45. Bông tai trẻ em Child Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Child

  Vàng Trắng 9K
  3.406.585,00 ₫
  2.589.004  - 25.549.387  2.589.004 ₫ - 25.549.387 ₫
 46. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.190.640,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Mischief Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mischief

  Vàng Trắng 9K
  4.623.222,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 49. Bông tai trẻ em Coila Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.029.807,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 50. Bông tai trẻ em Datalia Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Datalia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  5.272.095,00 ₫
  2.782.044  - 38.242.970  2.782.044 ₫ - 38.242.970 ₫
 51. Bông tai trẻ em Tyrese Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tyrese

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.11 crt - VS

  74.500.667,00 ₫
  3.760.220  - 106.660.450  3.760.220 ₫ - 106.660.450 ₫
 52. Bông tai trẻ em Bongo Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bongo

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Trai Hồng
  4.325.822,00 ₫
  3.287.624  - 32.443.665  3.287.624 ₫ - 32.443.665 ₫
 53. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  7.759.443,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 54. Bông tai trẻ em Canele Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canele

  Vàng Trắng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.187.742  - 47.448.862  5.187.742 ₫ - 47.448.862 ₫
 55. Bông tai trẻ em Dejamarie Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dejamarie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  3.812.130,00 ₫
  2.460.311  - 27.171.566  2.460.311 ₫ - 27.171.566 ₫
 56. Bông tai trẻ em Chamika Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.622.876,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 57. Bông tai trẻ em Damborg Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damborg

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  4.136.566,00 ₫
  2.460.311  - 28.847.822  2.460.311 ₫ - 28.847.822 ₫
 58. Bông tai trẻ em Dellish Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  4.406.930,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 59. Bông tai trẻ em Empanadas Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Empanadas

  Vàng Trắng 9K
  4.433.968,00 ₫
  3.768.872  - 33.254.760  3.768.872 ₫ - 33.254.760 ₫
 60. Bông tai trẻ em Sophiel Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sophiel

  Vàng Trắng 9K
  4.623.222,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 61. Bông tai trẻ em Diorama Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Diorama

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  8.192.026,00 ₫
  5.526.238  - 60.615.587  5.526.238 ₫ - 60.615.587 ₫
 62. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  3.947.312,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 63. Bông tai trẻ em Daritza Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Daritza

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  14.356.323,00 ₫
  7.910.847  - 104.441.574  7.910.847 ₫ - 104.441.574 ₫
 64. Bông tai trẻ em Lovely Vàng Trắng 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lovely

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.98 crt - AAA

  9.922.354,00 ₫
  5.190.986  - 142.157.336  5.190.986 ₫ - 142.157.336 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng