Đang tải...
Tìm thấy 529 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Yang Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yang

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  8.557.557,00 ₫
  3.082.148  - 48.719.572  3.082.148 ₫ - 48.719.572 ₫
 2. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Collette Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Collette

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.3 crt - AAA

  7.975.733,00 ₫
  2.534.661  - 307.606.530  2.534.661 ₫ - 307.606.530 ₫
 3. Bông tai trẻ em Aviax Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aviax

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  14.624.524,00 ₫
  3.945.150  - 58.614.894  3.945.150 ₫ - 58.614.894 ₫
 4. Bông tai trẻ em Elish Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elish

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.032 crt - AAA

  10.228.405,00 ₫
  3.917.572  - 44.785.774  3.917.572 ₫ - 44.785.774 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Allie Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Allie

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  7.722.673,00 ₫
  2.311.611  - 41.014.200  2.311.611 ₫ - 41.014.200 ₫
 6. Bông tai trẻ em Acidic Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acidic

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.01 crt - VS

  7.986.548,00 ₫
  3.390.363  - 34.268.621  3.390.363 ₫ - 34.268.621 ₫
 7. Bông tai trẻ em Cocona Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  7.944.371,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 8. Bông tai trẻ em Geisa Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Geisa

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  8.761.951,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tiffanie Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tiffanie

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.32 crt - AAA

  8.062.250,00 ₫
  2.433.274  - 50.666.189  2.433.274 ₫ - 50.666.189 ₫
 11. Bông tai trẻ em Damilala Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilala

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.388.158,00 ₫
  2.422.460  - 27.360.827  2.422.460 ₫ - 27.360.827 ₫
 12. Bông tai trẻ em Duku Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Duku

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  6.474.673,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai trẻ em Tifany Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tifany

  Vàng Trắng 18K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  7.445.820,00 ₫
  2.838.820  - 54.721.649  2.838.820 ₫ - 54.721.649 ₫
 14. Bông tai trẻ em Extreage Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Extreage

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương

  0.012 crt - VS1

  7.853.528,00 ₫
  3.041.052  - 31.416.279  3.041.052 ₫ - 31.416.279 ₫
 15. Bông tai trẻ em Astru Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Astru

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.721.245,00 ₫
  2.773.933  - 28.185.431  2.773.933 ₫ - 28.185.431 ₫
 16. Bông tai trẻ em Bongo Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bongo

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Trai Hồng
  7.613.446,00 ₫
  3.287.624  - 32.443.665  3.287.624 ₫ - 32.443.665 ₫
 17. Bông tai trẻ em Balbasar Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balbasar

  Vàng Trắng 18K
  7.137.606,00 ₫
  3.447.139  - 30.415.935  3.447.139 ₫ - 30.415.935 ₫
 18. Bông tai trẻ em Brunkager Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brunkager

  Vàng Trắng 18K
  6.471.430,00 ₫
  3.125.406  - 27.577.117  3.125.406 ₫ - 27.577.117 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai trẻ em Berika Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.705.716,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 21. Bông tai trẻ em Piedshor Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Piedshor

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  6.998.097,00 ₫
  2.753.385  - 39.817.571  2.753.385 ₫ - 39.817.571 ₫
 22. Bông tai trẻ em Davney Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Davney

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.128 crt - VS

  10.664.232,00 ₫
  2.725.268  - 40.338.292  2.725.268 ₫ - 40.338.292 ₫
 23. Bông tai trẻ em Cochise Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cochise

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.374.792,00 ₫
  2.857.746  - 37.918.537  2.857.746 ₫ - 37.918.537 ₫
 24. Bông tai trẻ em Dazalyn Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dazalyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  6.474.673,00 ₫
  2.327.833  - 27.428.417  2.327.833 ₫ - 27.428.417 ₫
 25. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  7.149.502,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Bông tai trẻ em Comilla Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.977.160,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 28. Bông tai trẻ em Yaws Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Yaws

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.666.782,00 ₫
  3.205.433  - 56.496.857  3.205.433 ₫ - 56.496.857 ₫
 29. Bông tai trẻ em Dasaly Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dasaly

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  12.497.300,00 ₫
  4.712.442  - 55.681.444  4.712.442 ₫ - 55.681.444 ₫
 30. Kiểu Đá
  Bông tai trẻ em Sunlit Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Sunlit

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AA

  19.483.504,00 ₫
  2.818.543  - 1.635.498.872  2.818.543 ₫ - 1.635.498.872 ₫
 31. Bông tai trẻ em Cerabella Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cerabella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.897.522,00 ₫
  2.592.789  - 29.185.779  2.592.789 ₫ - 29.185.779 ₫
 32. Bông tai trẻ em Cedella Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cedella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  9.915.866,00 ₫
  2.857.746  - 40.459.958  2.857.746 ₫ - 40.459.958 ₫
 33. Bông tai trẻ em Dammie Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dammie

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  7.500.975,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 34. Bông tai trẻ em Jeromy Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Jeromy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  7.230.611,00 ₫
  2.958.862  - 37.619.513  2.958.862 ₫ - 37.619.513 ₫
 35. Bông tai trẻ em Acerola Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Acerola

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.3 crt - AAA

  15.835.754,00 ₫
  5.620.865  - 77.770.177  5.620.865 ₫ - 77.770.177 ₫
 36. Bông tai trẻ em Lucia Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lucia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  19.481.339,00 ₫
  5.697.918  - 66.874.505  5.697.918 ₫ - 66.874.505 ₫
 37. Bông tai trẻ em Mischief Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Mischief

  Vàng Trắng 18K
  8.136.870,00 ₫
  3.791.042  - 34.674.165  3.791.042 ₫ - 34.674.165 ₫
 38. Bông tai trẻ em Beagle Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Beagle

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  29.760.577,00 ₫
  2.857.746  - 53.194.098  2.857.746 ₫ - 53.194.098 ₫
 39. Bông tai trẻ em Coila Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  11.995.504,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 40. Bông tai trẻ em Colias Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Colias

  Vàng Trắng 18K
  7.803.783,00 ₫
  3.724.533  - 33.254.760  3.724.533 ₫ - 33.254.760 ₫
 41. Bông tai trẻ em Deylin Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deylin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.945.105,00 ₫
  2.611.714  - 29.388.549  2.611.714 ₫ - 29.388.549 ₫
 42. Bông tai trẻ em Balaton Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balaton

  Vàng Trắng 18K
  7.803.783,00 ₫
  3.635.853  - 33.254.760  3.635.853 ₫ - 33.254.760 ₫
 43. Bông tai trẻ em Velni Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Velni

  Vàng Trắng 18K
  9.136.137,00 ₫
  4.256.609  - 38.932.402  4.256.609 ₫ - 38.932.402 ₫
 44. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  11.581.306,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 45. Bông tai trẻ em Cattibrie Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cattibrie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.014.666,00 ₫
  2.725.268  - 33.416.976  2.725.268 ₫ - 33.416.976 ₫
 46. Bông tai trẻ em Buffy Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Buffy

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  9.886.666,00 ₫
  3.652.616  - 40.135.518  3.652.616 ₫ - 40.135.518 ₫
 47. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 48. Bông tai trẻ em Alyra Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Alyra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  8.625.687,00 ₫
  3.387.659  - 37.107.438  3.387.659 ₫ - 37.107.438 ₫
 49. Bông tai trẻ em Polyommatus Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Polyommatus

  Vàng Trắng 18K
  11.134.666,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 50. Bông tai trẻ em Eshaun Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Eshaun

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.982.442,00 ₫
  4.958.473  - 66.482.482  4.958.473 ₫ - 66.482.482 ₫
 51. Bông tai trẻ em Dopey Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dopey

  Vàng Trắng 18K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  6.960.247,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 52. Bông tai trẻ em Chantis Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chantis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.370.423,00 ₫
  4.371.784  - 48.246.437  4.371.784 ₫ - 48.246.437 ₫
 53. Bông tai trẻ em Balmiris Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Balmiris

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.806.291,00 ₫
  3.255.181  - 37.364.289  3.255.181 ₫ - 37.364.289 ₫
 54. Bông tai trẻ em Atemoija Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Atemoija

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  11.435.310,00 ₫
  4.182.529  - 47.246.090  4.182.529 ₫ - 47.246.090 ₫
 55. Bông tai trẻ em Dawnica Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dawnica

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  7.338.757,00 ₫
  2.725.268  - 31.632.575  2.725.268 ₫ - 31.632.575 ₫
 56. Bông tai trẻ em Berlioz Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  6.564.433,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 57. Bông tai trẻ em Cyliss Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cyliss

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  9.013.931,00 ₫
  3.122.702  - 37.675.206  3.122.702 ₫ - 37.675.206 ₫
 58. Bông tai trẻ em Faster Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faster

  Vàng Trắng 18K
  10.468.488,00 ₫
  4.877.364  - 44.610.037  4.877.364 ₫ - 44.610.037 ₫
 59. Bông tai trẻ em Tortat Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Tortat

  Vàng Trắng 18K
  9.802.312,00 ₫
  4.566.986  - 41.771.220  4.566.986 ₫ - 41.771.220 ₫
 60. Bông tai trẻ em Canele Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canele

  Vàng Trắng 18K
  11.134.666,00 ₫
  5.187.742  - 47.448.862  5.187.742 ₫ - 47.448.862 ₫
 61. Bông tai trẻ em Dellish Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dellish

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  7.078.124,00 ₫
  2.460.311  - 28.631.531  2.460.311 ₫ - 28.631.531 ₫
 62. Bông tai trẻ em Fambiola Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Fambiola

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  9.261.584,00 ₫
  3.425.510  - 40.919.571  3.425.510 ₫ - 40.919.571 ₫
 63. Bông tai trẻ em Deatta Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Deatta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.149.502,00 ₫
  2.725.268  - 31.686.647  2.725.268 ₫ - 31.686.647 ₫
 64. Bông tai trẻ em Dalexi Vàng Trắng 18K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dalexi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  7.681.577,00 ₫
  2.592.789  - 31.997.563  2.592.789 ₫ - 31.997.563 ₫

You’ve viewed 60 of 529 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng