Đang tải...
Tìm thấy 56 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai trẻ em Stami Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Stami

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  5.190.986,00 ₫
  3.698.578  - 43.420.441  3.698.578 ₫ - 43.420.441 ₫
 2. Bông tai trẻ em Brynie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Brynie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.271.749,00 ₫
  2.725.268  - 30.605.192  2.725.268 ₫ - 30.605.192 ₫
 3. Bông tai trẻ em Berca Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berca

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.326.168,00 ₫
  3.463.361  - 38.513.334  3.463.361 ₫ - 38.513.334 ₫
 4. Bông tai trẻ em Chamika Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chamika

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.622.876,00 ₫
  2.327.833  - 25.752.161  2.327.833 ₫ - 25.752.161 ₫
 5. Bông tai trẻ em Coila Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coila

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  8.029.807,00 ₫
  3.652.616  - 46.434.997  3.652.616 ₫ - 46.434.997 ₫
 6. Bông tai trẻ em Anysia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Anysia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  4.244.713,00 ₫
  2.725.268  - 29.902.246  2.725.268 ₫ - 29.902.246 ₫
 7. Bông tai trẻ em Cobi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cobi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  7.759.443,00 ₫
  3.520.137  - 47.557.006  3.520.137 ₫ - 47.557.006 ₫
 8. Bông tai trẻ em Comilla Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comilla

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.299.131,00 ₫
  3.387.659  - 38.026.676  3.387.659 ₫ - 38.026.676 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Bông tai trẻ em Berika Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berika

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.109.877,00 ₫
  3.311.957  - 36.891.152  3.311.957 ₫ - 36.891.152 ₫
 11. Bông tai trẻ em Bubbie Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bubbie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.190.640,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 12. Bông tai trẻ em Cozner Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cozner

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.893.932,00 ₫
  3.917.572  - 44.461.337  3.917.572 ₫ - 44.461.337 ₫
 13. Bông tai trẻ em Catessa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Catessa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  8.056.844,00 ₫
  5.090.952  - 55.329.972  5.090.952 ₫ - 55.329.972 ₫
 14. Bông tai trẻ em Chandre Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandre

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.947.659,00 ₫
  3.255.181  - 35.688.033  3.255.181 ₫ - 35.688.033 ₫
 15. Bông tai trẻ em Aingeal Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Aingeal

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  6.975.387,00 ₫
  4.598.889  - 51.761.162  4.598.889 ₫ - 51.761.162 ₫
 16. Bông tai trẻ em Comorin Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Comorin

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.596.185,00 ₫
  3.122.702  - 34.863.422  3.122.702 ₫ - 34.863.422 ₫
 17. Bông tai trẻ em Elmir Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Elmir

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.893.932,00 ₫
  3.917.572  - 42.785.081  3.917.572 ₫ - 42.785.081 ₫
 18. Bông tai trẻ em Amapola Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amapola

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.036 crt - VS

  6.407.624,00 ₫
  3.785.094  - 41.554.931  3.785.094 ₫ - 41.554.931 ₫
 19. Bông tai trẻ em Cheisa Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cheisa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  4.569.149,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 20. Bông tai trẻ em Berlioz Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Berlioz

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  3.893.239,00 ₫
  2.460.311  - 27.766.367  2.460.311 ₫ - 27.766.367 ₫
 21. Bông tai trẻ em Bambi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bambi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  5.866.896,00 ₫
  3.785.094  - 42.284.914  3.785.094 ₫ - 42.284.914 ₫
 22. Bông tai trẻ em Calbria Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calbria

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.190.640,00 ₫
  2.725.268  - 30.010.391  2.725.268 ₫ - 30.010.391 ₫
 23. Bông tai trẻ em Canele Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Canele

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.187.742  - 47.448.862  5.187.742 ₫ - 47.448.862 ₫
 24. Bông tai trẻ em Trudi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Trudi

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Bông tai trẻ em Creamery Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Creamery

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.244.713,00 ₫
  3.608.006  - 31.835.347  3.608.006 ₫ - 31.835.347 ₫
 27. Bông tai trẻ em Nachos Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Nachos

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.515.770,00 ₫
  5.212.616  - 48.868.275  5.212.616 ₫ - 48.868.275 ₫
 28. Bông tai trẻ em Olaf Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Olaf

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  6.326.515,00 ₫
  5.061.212  - 47.448.862  5.061.212 ₫ - 47.448.862 ₫
 29. Bông tai trẻ em Polygonia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Polygonia

  Vàng Hồng-Trắng 9K
  4.433.968,00 ₫
  3.635.853  - 33.254.760  3.635.853 ₫ - 33.254.760 ₫
 30. Bông tai trẻ em Dijana Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Dijana

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  5.136.913,00 ₫
  3.520.137  - 38.526.851  3.520.137 ₫ - 38.526.851 ₫
 31. Bông tai trẻ em Bashful Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bashful

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  9.733.100,00 ₫
  4.182.529  - 54.545.915  4.182.529 ₫ - 54.545.915 ₫
 32. Bông tai trẻ em Baloo Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Baloo

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  8.949.044,00 ₫
  4.958.473  - 57.993.055  4.958.473 ₫ - 57.993.055 ₫
 33. Bông tai trẻ em Bagel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bagel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  3.812.130,00 ₫
  2.592.789  - 28.590.978  2.592.789 ₫ - 28.590.978 ₫
 34. Bông tai trẻ em Amalures Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Amalures

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  5.515.423,00 ₫
  3.652.616  - 40.541.064  3.652.616 ₫ - 40.541.064 ₫
 35. Bông tai trẻ em Agaperose Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Agaperose

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.461.697,00 ₫
  3.785.094  - 47.043.318  3.785.094 ₫ - 47.043.318 ₫
 36. Bông tai trẻ em Cocomi Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocomi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.056 crt - VS

  7.732.407,00 ₫
  4.428.560  - 50.341.755  4.428.560 ₫ - 50.341.755 ₫
 37. Bông tai trẻ em Coady Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Coady

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  5.407.277,00 ₫
  3.520.137  - 40.149.035  3.520.137 ₫ - 40.149.035 ₫
 38. Bông tai trẻ em Cocona Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cocona

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  5.190.986,00 ₫
  2.536.013  - 32.524.775  2.536.013 ₫ - 32.524.775 ₫
 39. Bông tai trẻ em Crisun Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Crisun

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  2.990.224  - 36.255.793  2.990.224 ₫ - 36.255.793 ₫
 40. Bông tai trẻ em Enola Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Enola

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  5.812.823,00 ₫
  3.785.094  - 43.041.932  3.785.094 ₫ - 43.041.932 ₫
 41. Bông tai trẻ em Culzean Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Culzean

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  5.136.913,00 ₫
  2.725.268  - 34.173.995  2.725.268 ₫ - 34.173.995 ₫
 42. Bông tai trẻ em Faline Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Faline

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  5.812.823,00 ₫
  3.917.572  - 44.407.265  3.917.572 ₫ - 44.407.265 ₫
 43. Bông tai trẻ em Damilya Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Damilya

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.704.331,00 ₫
  3.028.075  - 33.849.557  3.028.075 ₫ - 33.849.557 ₫
 44. Bông tai trẻ em Chandris Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Chandris

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  5.542.459,00 ₫
  3.520.137  - 40.960.126  3.520.137 ₫ - 40.960.126 ₫
 45. Bông tai trẻ em Castalia Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Castalia

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.024 crt - VS

  8.273.134,00 ₫
  5.355.908  - 59.872.082  5.355.908 ₫ - 59.872.082 ₫
 46. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 47. Bông tai trẻ em Cassiel Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cassiel

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  4.488.040,00 ₫
  2.990.224  - 32.849.208  2.990.224 ₫ - 32.849.208 ₫
 48. Bông tai trẻ em Carmelita Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Carmelita

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  4.082.494,00 ₫
  2.706.342  - 30.402.414  2.706.342 ₫ - 30.402.414 ₫
 49. Bông tai trẻ em Calus Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Calus

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.894.972,00 ₫
  5.961.524  - 65.279.364  5.961.524 ₫ - 65.279.364 ₫
 50. Bông tai trẻ em Cailet Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Cailet

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  5.893.932,00 ₫
  3.860.796  - 42.771.564  3.860.796 ₫ - 42.771.564 ₫
 51. Bông tai trẻ em Bumika Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bumika

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.650.258,00 ₫
  2.990.224  - 33.444.009  2.990.224 ₫ - 33.444.009 ₫
 52. Bông tai trẻ em Bulela Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Bulela

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  5.272.096,00 ₫
  3.539.063  - 39.324.429  3.539.063 ₫ - 39.324.429 ₫
 53. Bông tai trẻ em Lilyae Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Lilyae

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  4.569.149,00 ₫
  3.184.886  - 39.850.013  3.184.886 ₫ - 39.850.013 ₫
 54. Bông tai trẻ em Hexer Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Hexer

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  4.758.404,00 ₫
  3.575.292  - 36.093.581  3.575.292 ₫ - 36.093.581 ₫
 55. Bông tai trẻ em Constitution Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Constitution

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  9.435.700,00 ₫
  6.326.515  - 70.118.878  6.326.515 ₫ - 70.118.878 ₫
 56. Bông tai trẻ em Formulation Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Formulation

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  9.895.317,00 ₫
  5.625.731  - 72.389.928  5.625.731 ₫ - 72.389.928 ₫
 57. Bông tai trẻ em Poznan Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông tai trẻ em GLAMIRA Poznan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  10.436.045,00 ₫
  5.596.532  - 75.377.450  5.596.532 ₫ - 75.377.450 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aloevera Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Aloevera Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  12.950.430,00 ₫
  7.299.825  - 98.425.976  7.299.825 ₫ - 98.425.976 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Echeveria Daughter Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Bông Tai GLAMIRA Echeveria Daughter

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.232 crt - VS

  12.544.884,00 ₫
  6.852.102  - 95.168.090  6.852.102 ₫ - 95.168.090 ₫

You’ve viewed 56 of 56 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng