Đang tải...
Tìm thấy 10649 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Levis black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Levis

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.22 crt - AAA

  7.369.846,00 ₫
  3.883.506  - 57.952.496  3.883.506 ₫ - 57.952.496 ₫
 2. Bông Tai Hilaria black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Hilaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.14 crt - AAA

  35.774.010,00 ₫
  11.365.017  - 296.535.133  11.365.017 ₫ - 296.535.133 ₫
 3. Conch Ear Cuff Brzina black-onyx

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Brzina

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.166 crt - AAA

  7.182.486,00 ₫
  3.821.863  - 47.719.224  3.821.863 ₫ - 47.719.224 ₫
 4. Bông Tai Afflatus black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.41 crt - AAA

  14.037.022,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 5. Bông Tai Vendor black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Vendor

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  19.777.118,00 ₫
  9.368.108  - 117.473.110  9.368.108 ₫ - 117.473.110 ₫
 6. Bông Tai Blama black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.188 crt - AAA

  8.342.888,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 7. Bông Tai Benedetta black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Benedetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.408 crt - AAA

  11.216.586,00 ₫
  5.991.264  - 66.360.819  5.991.264 ₫ - 66.360.819 ₫
 8. Bông Tai Mutrino black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Mutrino

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  11.474.513,00 ₫
  6.053.988  - 78.743.483  6.053.988 ₫ - 78.743.483 ₫
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Crewel black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Crewel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  7.616.690,00 ₫
  4.356.102  - 45.475.202  4.356.102 ₫ - 45.475.202 ₫
 11. Bông Tai Meartist black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Meartist

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  0.17 crt - AAA

  9.068.003,00 ₫
  4.866.549  - 64.508.821  4.866.549 ₫ - 64.508.821 ₫
 12. Bông Tai Sanford black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Sanford

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  10.187.310,00 ₫
  5.677.641  - 63.805.878  5.677.641 ₫ - 63.805.878 ₫
  Mới

 13. Bông Tai Shalev black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Shalev

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  7.599.117,00 ₫
  4.047.888  - 57.844.357  4.047.888 ₫ - 57.844.357 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aureli - B black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Aureli - B

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.144 crt - AAA

  9.872.337,00 ₫
  5.373.482  - 66.387.852  5.373.482 ₫ - 66.387.852 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aureli - A black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Aureli - A

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.112 crt - AAA

  8.914.167,00 ₫
  4.886.827  - 58.709.521  4.886.827 ₫ - 58.709.521 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Aureli - SET black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Aureli - SET

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.128 crt - AAA

  9.393.251,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  5.130.154  - 62.548.683  5.130.154 ₫ - 62.548.683 ₫
 17. Bông Tai Alastore black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Alastore

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.426 crt - AAA

  22.135.502,00 ₫
  7.455.554  - 3.256.790.121  7.455.554 ₫ - 3.256.790.121 ₫
 18. Bông Tai Ethelen black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Ethelen

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1 crt - AAA

  12.662.762,00 ₫
  5.190.987  - 103.387.157  5.190.987 ₫ - 103.387.157 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai SYLVIE Kreise black-onyx

  Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.76 crt - AAA

  26.744.936,00 ₫
  8.119.027  - 1.830.066.257  8.119.027 ₫ - 1.830.066.257 ₫
 21. Bông Tai SYLVIE Berdea black-onyx

  Bông Tai SYLVIE Berdea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.42 crt - AAA

  55.289.417,00 ₫
  18.452.336  - 3.271.281.627  18.452.336 ₫ - 3.271.281.627 ₫
 22. Bông Tai Extralove black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Extralove

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.089 crt - AAA

  6.917.799,00 ₫
  3.636.935  - 41.189.938  3.636.935 ₫ - 41.189.938 ₫
 23. Bông Tai Pranay black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Pranay

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.304 crt - AAA

  14.415.261,00 ₫
  6.949.433  - 103.360.116  6.949.433 ₫ - 103.360.116 ₫
 24. Bông Tai Ampharos black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Ampharos

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  8.519.976,00 ₫
  4.521.836  - 63.116.452  4.521.836 ₫ - 63.116.452 ₫
 25. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Heart black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Heart

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  19.513.784,00 ₫
  7.494.487  - 1.570.652.085  7.494.487 ₫ - 1.570.652.085 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Laconic black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.268 crt - AAA

  7.215.200,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 28. Bông Tai Bizbustan black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Bizbustan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  12.685.472,00 ₫
  6.488.733  - 88.463.069  6.488.733 ₫ - 88.463.069 ₫
 29. Bông Tai Anorthite black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Anorthite

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  7.776.204,00 ₫
  4.096.012  - 58.858.215  4.096.012 ₫ - 58.858.215 ₫
 30. Bông Tai Peso black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Peso

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.92 crt - AAA

  20.958.067,00 ₫
  5.637.087  - 2.926.013.398  5.637.087 ₫ - 2.926.013.398 ₫
 31. Bông Tai Tansy black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.14 crt - AAA

  10.695.323,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  15.956.064,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 33. Bông Tai Defasen black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Defasen

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.13 crt - AAA

  15.920.378,00 ₫
  8.232.581  - 99.020.780  8.232.581 ₫ - 99.020.780 ₫
  Mới

 34. Bông Tai Chiotta black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Chiotta

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  6.784.510,00 ₫
  3.575.292  - 53.180.580  3.575.292 ₫ - 53.180.580 ₫
  Mới

 35. Bông Tai Galoto black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Galoto

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  7.908.414,00 ₫
  4.481.281  - 46.543.144  4.481.281 ₫ - 46.543.144 ₫
  Mới

 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1 crt - AAA

  11.129.799,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Umbrete black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Umbrete

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  11.707.296,00 ₫
  4.907.104  - 83.569.479  4.907.104 ₫ - 83.569.479 ₫
 38. Bông Tai Butited black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Butited

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  6.854.264,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 39. Bông Tai Sirene black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.319.899,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 40. Bông Tai Stanislav black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Stanislav

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.11 crt - AAA

  14.007.822,00 ₫
  7.416.622  - 86.178.488  7.416.622 ₫ - 86.178.488 ₫
 41. Bông Tai Herb black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Herb

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.06 crt - AAA

  12.799.836,00 ₫
  7.253.322  - 76.932.042  7.253.322 ₫ - 76.932.042 ₫
 42. Bông Tai Vespero black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Vespero

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  11.867.892,00 ₫
  6.151.319  - 82.623.206  6.151.319 ₫ - 82.623.206 ₫
 43. Bông Tai Insouciance black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Insouciance

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  5.937.189,00 ₫
  3.287.624  - 39.473.126  3.287.624 ₫ - 39.473.126 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Cosmogyral black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Cosmogyral

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.236 crt - AAA

  7.682.118,00 ₫
  3.986.244  - 63.941.057  3.986.244 ₫ - 63.941.057 ₫
 46. Bông Tai Gofer black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Gofer

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.79 crt - AAA

  20.081.547,00 ₫
  7.494.487  - 185.199.269  7.494.487 ₫ - 185.199.269 ₫
 47. Bông Tai Nikalina black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Nikalina

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  3.56 crt - AAA

  36.120.346,00 ₫
  9.725.530  - 2.028.202.447  9.725.530 ₫ - 2.028.202.447 ₫
 48. Bông Tai Samnia black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Samnia

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  15.157.410,00 ₫
  5.535.700  - 1.545.711.015  5.535.700 ₫ - 1.545.711.015 ₫
 49. Bông Tai Kaylee black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Kaylee

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.304 crt - AAA

  19.232.064,00 ₫
  11.117.363  - 130.937.234  11.117.363 ₫ - 130.937.234 ₫
 50. Bông Tai Defiere black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Defiere

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.28 crt - AAA

  21.048.640,00 ₫
  9.589.537  - 138.169.474  9.589.537 ₫ - 138.169.474 ₫
 51. Bông Tai Lyfiy black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Lyfiy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.26 crt - AAA

  12.349.951,00 ₫
  6.015.055  - 182.860.623  6.015.055 ₫ - 182.860.623 ₫
 52. Bông Tai Manatua black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.104 crt - AAA

  6.551.457,00 ₫
  3.534.196  - 40.067.929  3.534.196 ₫ - 40.067.929 ₫
 53. Bông Tai Praslin black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Praslin

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  8.414.535,00 ₫
  4.409.635  - 51.463.768  4.409.635 ₫ - 51.463.768 ₫
 54. Bông Tai Hazelip black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Hazelip

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  4.020.850,00 ₫
  2.301.337  - 23.521.653  2.301.337 ₫ - 23.521.653 ₫
 55. Bông Tai Najarro black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Najarro

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  6.101.301,00 ₫
  3.225.981  - 45.894.270  3.225.981 ₫ - 45.894.270 ₫
 56. Bông Tai Olavo black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Olavo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  13.896.974,00 ₫
  7.522.875  - 363.436.682  7.522.875 ₫ - 363.436.682 ₫
 57. Bông Tai Samedi black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Samedi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.312 crt - AAA

  9.837.188,00 ₫
  4.828.698  - 73.146.947  4.828.698 ₫ - 73.146.947 ₫
 58. Bông Tai Aesop black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Aesop

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.05 crt - AAA

  7.466.637,00 ₫
  4.197.399  - 46.353.885  4.197.399 ₫ - 46.353.885 ₫
 59. Bông Tai Bozelle black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Bozelle

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.156 crt - AAA

  4.903.588,00 ₫
  2.609.551  - 125.543.475  2.609.551 ₫ - 125.543.475 ₫
 60. Bông Tai Bernette black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Bernette

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  7.550.721,00 ₫
  3.862.959  - 49.530.663  3.862.959 ₫ - 49.530.663 ₫
 61. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Pear black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.66 crt - AAA

  18.495.863,00 ₫
  7.210.604  - 1.744.969.215  7.210.604 ₫ - 1.744.969.215 ₫
 62. Bông Tai Inna black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  19.448.625,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 63. Bông Tai Anatolese black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Anatolese

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.496 crt - AAA

  9.733.638,00 ₫
  4.972.532  - 66.022.861  4.972.532 ₫ - 66.022.861 ₫
 64. Bông Tai Elba black-onyx

  Bông Tai GLAMIRA Elba

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - AAA

  10.416.849,00 ₫
  5.111.770  - 88.314.368  5.111.770 ₫ - 88.314.368 ₫

You’ve viewed 60 of 10649 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng