Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Loyce Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Loyce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  13.578.755,00 ₫
  6.077.779  - 102.954.569  6.077.779 ₫ - 102.954.569 ₫
 2. Bông Tai Lunette Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Lunette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  20.414.366,00 ₫
  9.730.396  - 152.633.942  9.730.396 ₫ - 152.633.942 ₫
 3. Bông Tai Lacrasha Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  6 crt - AAA

  17.646.650,00 ₫
  7.489.079  - 117.689.404  7.489.079 ₫ - 117.689.404 ₫
 4. Bông Tai Alberga Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  32.355.799,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 5. Bông Tai Tziyona Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Tziyona

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.234 crt - AAA

  47.590.264,00 ₫
  17.170.810  - 437.110.844  17.170.810 ₫ - 437.110.844 ₫
 6. Bông Tai Ferdinande Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  19.281.000,00 ₫
  8.873.342  - 137.655.776  8.873.342 ₫ - 137.655.776 ₫
 7. Bông Tai Fuensanta Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Fuensanta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.59 crt - AAA

  24.396.016,00 ₫
  11.114.659  - 178.413.143  11.114.659 ₫ - 178.413.143 ₫
 8. Bông Tai Carilynne Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carilynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  17.241.646,00 ₫
  8.121.731  - 184.847.803  8.121.731 ₫ - 184.847.803 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Alorna Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  16.604.128,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 11. Bông Tai Amadita Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  39.479.618,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 12. Bông Tai Alurea Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  31.897.261,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 13. Bông Tai Kristle Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  18.406.914,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 14. Bông Tai Adairyn Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.051.571,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 15. Bông Tai Korbenis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Korbenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.262 crt - AAA

  54.355.040,00 ₫
  20.785.576  - 474.542.730  20.785.576 ₫ - 474.542.730 ₫
 16. Bông Tai Lachelle Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Lachelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.8 crt - AAA

  23.233.450,00 ₫
  10.538.783  - 342.253.665  10.538.783 ₫ - 342.253.665 ₫
 17. Bông Tai Dorbeta Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  13.735.296,00 ₫
  6.248.109  - 115.404.831  6.248.109 ₫ - 115.404.831 ₫
 18. Bông Tai Kennedy Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Kennedy

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  16.684.695,00 ₫
  6.834.798  - 150.106.037  6.834.798 ₫ - 150.106.037 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Abbisha Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  20.895.884,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 21. Bông Tai Alcestis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  29.628.639,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 22. Bông Tai Alyeska Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  17.262.193,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 23. Bông Tai Arunika Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  19.543.794,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 24. Bông Tai Keohi Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Keohi

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.2 crt - AAA

  20.747.995,00 ₫
  9.995.352  - 125.894.948  9.995.352 ₫ - 125.894.948 ₫
 25. Bông Tai Carmesha Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  27.503.577,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Loirane Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Loirane

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  15.161.735,00 ₫
  6.496.843  - 107.375.020  6.496.843 ₫ - 107.375.020 ₫
 28. Bông Tai Caitryn Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  22.100.085,00 ₫
  9.933.169  - 150.592.694  9.933.169 ₫ - 150.592.694 ₫
 29. Bông Tai Didrika Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Didrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAA

  16.427.040,00 ₫
  7.476.102  - 147.172.592  7.476.102 ₫ - 147.172.592 ₫
 30. Bông Tai Kostenka Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.2 crt - AAA

  13.841.549,00 ₫
  6.304.885  - 86.354.228  6.304.885 ₫ - 86.354.228 ₫
 31. Bông Tai Masselin Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  3.4 crt - AAA

  11.170.354,00 ₫
  4.790.847  - 72.295.307  4.790.847 ₫ - 72.295.307 ₫
 32. Bông Tai Lacresia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Lacresia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.42 crt - AAA

  19.630.040,00 ₫
  8.318.556  - 187.281.074  8.318.556 ₫ - 187.281.074 ₫
 33. Bông Tai Abanelis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  33.660.575,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 34. Bông Tai Abdely Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  18.381.229,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 35. Bông Tai Acakina Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  28.829.442,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 36. Bông Tai Achima Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  37.208.019,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 37. Bông Tai Adareli Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  29.750.302,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 38. Bông Tai Alhanis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  23.333.486,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 39. Bông Tai Alizya Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  20.272.695,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 40. Bông Tai Almodia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  21.901.908,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 41. Bông Tai Alriya Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  18.466.394,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 42. Bông Tai Alvertia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  28.778.614,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 43. Bông Tai Alviss Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  25.555.606,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Amadis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  30.336.992,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 46. Bông Tai Amarilla Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  30.762.003,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 47. Bông Tai Arelinn Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  23.318.615,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 48. Bông Tai Argelia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  35.720.478,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 49. Bông Tai Arletha Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  41.473.822,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 50. Bông Tai Arvinda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  42.430.100,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 51. Bông Tai Asodelis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  27.538.996,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 52. Bông Tai Balendu Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  18.239.558,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 53. Bông Tai Barindra Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  19.550.013,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 54. Bông Tai Bazilla Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  48.334.035,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 55. Bông Tai Brettnie Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  33.453.747,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 56. Bông Tai Cambaria Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  30.018.233,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 57. Bông Tai Cameshia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  29.593.220,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 58. Bông Tai Candias Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  32.072.458,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 59. Bông Tai Carialis Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  28.672.361,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 60. Bông Tai Carlicia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  27.361.908,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 61. Bông Tai Carlonda Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  25.874.365,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 62. Bông Tai Carniela Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  25.732.695,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 63. Bông Tai Casiphia Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  35.311.147,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 64. Bông Tai Cauline Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  28.814.032,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng