Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  27.614.584,00 ₫
  12.973.522  - 186.678.355  12.973.522 ₫ - 186.678.355 ₫
 2. Bông tai nữ Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  45.018.747,00 ₫
  16.298.978  - 342.521.957  16.298.978 ₫ - 342.521.957 ₫
 3. Bông tai nữ Ribera

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  16.727.467,00 ₫
  8.164.489  - 518.488.107  8.164.489 ₫ - 518.488.107 ₫
 4. Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  27.378.264,00 ₫
  13.100.880  - 196.937.738  13.100.880 ₫ - 196.937.738 ₫
 5. Bông tai nữ Mahina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  6.6 crt - AAA

  30.914.285,00 ₫
  14.736.721  - 199.343.390  14.736.721 ₫ - 199.343.390 ₫
 6. Bông tai nữ Matsimela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.296 crt - AAA

  43.321.492,00 ₫
  14.745.212  - 438.762.070  14.745.212 ₫ - 438.762.070 ₫
 7. Bông tai nữ Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  31.491.359,00 ₫
  12.611.260  - 231.932.861  12.611.260 ₫ - 231.932.861 ₫
 8. Bông tai nữ Holde

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.36 crt - AAA

  16.134.261,00 ₫
  7.630.151  - 115.018.315  7.630.151 ₫ - 115.018.315 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  34.568.608,00 ₫
  14.208.610  - 284.871.286  14.208.610 ₫ - 284.871.286 ₫
 11. Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  22.624.420,00 ₫
  11.801.830  - 210.848.053  11.801.830 ₫ - 210.848.053 ₫
 12. Bông tai nữ Kristle

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  20.405.845,00 ₫
  9.840.518  - 136.258.783  9.840.518 ₫ - 136.258.783 ₫
 13. Bông tai nữ Loyce

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  14.801.532,00 ₫
  6.857.514  - 113.079.647  6.857.514 ₫ - 113.079.647 ₫
 14. Bông tai nữ Jabilo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  28 crt - AAA

  36.194.827,00 ₫
  11.583.906  - 278.050.566  11.583.906 ₫ - 278.050.566 ₫
 15. Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  25.781.763,00 ₫
  9.412.030  - 199.244.336  9.412.030 ₫ - 199.244.336 ₫
 16. Bông tai nữ Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  24.945.163,00 ₫
  11.547.114  - 169.952.021  11.547.114 ₫ - 169.952.021 ₫
 17. Bông tai nữ Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  16.097.187,00 ₫
  7.402.606  - 119.051.320  7.402.606 ₫ - 119.051.320 ₫
 18. Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  23.350.926,00 ₫
  11.398.530  - 172.485.030  11.398.530 ₫ - 172.485.030 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  30.786.928,00 ₫
  12.075.791  - 224.277.232  12.075.791 ₫ - 224.277.232 ₫
 21. Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  18.766.608,00 ₫
  9.285.238  - 125.334.307  9.285.238 ₫ - 125.334.307 ₫
 22. Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  32.232.865,00 ₫
  13.494.275  - 235.498.882  13.494.275 ₫ - 235.498.882 ₫
 23. Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  28.710.711,00 ₫
  11.558.435  - 634.539.439  11.558.435 ₫ - 634.539.439 ₫
 24. Bông tai nữ Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  20.434.996,00 ₫
  9.654.293  - 185.150.063  9.654.293 ₫ - 185.150.063 ₫
 25. Bông tai nữ Bressal

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  9.16 crt - AAA

  27.575.811,00 ₫
  12.438.619  - 297.041.041  12.438.619 ₫ - 297.041.041 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Pandita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.26 crt - AAA

  28.652.692,00 ₫
  13.528.236  - 234.621.522  13.528.236 ₫ - 234.621.522 ₫
 28. Bông tai nữ Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  38.900.474,00 ₫
  19.734.811  - 306.974.952  19.734.811 ₫ - 306.974.952 ₫
 29. Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  20.421.976,00 ₫
  9.958.253  - 153.989.831  9.958.253 ₫ - 153.989.831 ₫
 30. Bông tai nữ Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  32.619.749,00 ₫
  15.225.210  - 241.229.986  15.225.210 ₫ - 241.229.986 ₫
 31. Bông tai nữ Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  42.094.894,00 ₫
  17.388.596  - 342.337.996  17.388.596 ₫ - 342.337.996 ₫
 32. Bông tai nữ Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  34.213.987,00 ₫
  14.711.250  - 235.895.103  14.711.250 ₫ - 235.895.103 ₫
 33. Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  36.607.749,00 ₫
  13.494.275  - 279.338.291  13.494.275 ₫ - 279.338.291 ₫
 34. Bông tai nữ Alcestis

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  33.196.822,00 ₫
  13.675.406  - 245.432.793  13.675.406 ₫ - 245.432.793 ₫
 35. Bông tai nữ Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  26.700.721,00 ₫
  12.906.730  - 207.550.899  12.906.730 ₫ - 207.550.899 ₫
 36. Bông tai nữ Almodia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  24.923.089,00 ₫
  12.265.979  - 194.574.547  12.265.979 ₫ - 194.574.547 ₫
 37. Bông tai nữ Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  20.956.031,00 ₫
  10.146.177  - 147.466.277  10.146.177 ₫ - 147.466.277 ₫
 38. Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  34.623.231,00 ₫
  11.637.680  - 347.885.141  11.637.680 ₫ - 347.885.141 ₫
 39. Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  32.158.714,00 ₫
  13.290.502  - 255.055.389  13.290.502 ₫ - 255.055.389 ₫
 40. Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  28.265.808,00 ₫
  11.757.113  - 225.579.114  11.757.113 ₫ - 225.579.114 ₫
 41. Bông tai nữ Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  19.398.868,00 ₫
  9.955.140  - 146.758.730  9.955.140 ₫ - 146.758.730 ₫
 42. Bông tai nữ Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  33.678.801,00 ₫
  14.458.798  - 302.984.408  14.458.798 ₫ - 302.984.408 ₫
 43. Bông tai nữ Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  42.987.814,00 ₫
  14.884.456  - 436.030.949  14.884.456 ₫ - 436.030.949 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  26.851.004,00 ₫
  11.815.415  - 190.442.491  11.815.415 ₫ - 190.442.491 ₫
 46. Bông tai nữ Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  40.426.505,00 ₫
  16.560.769  - 312.805.116  16.560.769 ₫ - 312.805.116 ₫
 47. Bông tai nữ Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  45.871.479,00 ₫
  15.599.925  - 348.168.154  15.599.925 ₫ - 348.168.154 ₫
 48. Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  22.288.760,00 ₫
  11.221.078  - 158.744.523  11.221.078 ₫ - 158.744.523 ₫
 49. Bông tai nữ Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  46.279.308,00 ₫
  15.408.039  - 370.484.091  15.408.039 ₫ - 370.484.091 ₫
 50. Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  30.675.702,00 ₫
  13.118.427  - 243.112.051  13.118.427 ₫ - 243.112.051 ₫
 51. Bông tai nữ Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  20.273.675,00 ₫
  9.636.745  - 216.876.325  9.636.745 ₫ - 216.876.325 ₫
 52. Bông tai nữ Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  21.793.763,00 ₫
  10.378.251  - 169.202.024  10.378.251 ₫ - 169.202.024 ₫
 53. Bông tai nữ Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  53.368.896,00 ₫
  20.114.054  - 548.190.789  20.114.054 ₫ - 548.190.789 ₫
 54. Bông tai nữ Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  37.720.008,00 ₫
  15.217.851  - 343.328.556  15.217.851 ₫ - 343.328.556 ₫
 55. Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  33.715.877,00 ₫
  14.122.573  - 253.159.175  14.122.573 ₫ - 253.159.175 ₫
 56. Bông tai nữ Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  33.233.898,00 ₫
  13.865.027  - 250.399.752  13.865.027 ₫ - 250.399.752 ₫
 57. Bông tai nữ Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  35.643.792,00 ₫
  14.210.875  - 284.659.024  14.210.875 ₫ - 284.659.024 ₫
 58. Bông tai nữ Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  30.601.551,00 ₫
  12.288.620  - 237.310.188  12.288.620 ₫ - 237.310.188 ₫
 59. Bông tai nữ Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  28.525.334,00 ₫
  11.595.227  - 242.234.694  11.595.227 ₫ - 242.234.694 ₫
 60. Bông tai nữ Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  38.382.269,00 ₫
  13.429.180  - 305.290.999  13.429.180 ₫ - 305.290.999 ₫
 61. Bông tai nữ Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  31.899.187,00 ₫
  13.310.879  - 252.805.402  13.310.879 ₫ - 252.805.402 ₫
 62. Bông tai nữ Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  42.201.025,00 ₫
  14.793.325  - 327.154.107  14.793.325 ₫ - 327.154.107 ₫
 63. Bông tai nữ Cedettie

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  25.278.841,00 ₫
  11.725.415  - 207.267.883  11.725.415 ₫ - 207.267.883 ₫
 64. Bông tai nữ Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  31.083.530,00 ₫
  13.337.200  - 248.050.704  13.337.200 ₫ - 248.050.704 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng