Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nachiket Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  20.799.905,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 2. Bông Tai Abbisha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  17.435.226,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 3. Bông Tai Linka Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Linka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.42 crt - AAA

  15.900.911,00 ₫
  8.329.911  - 117.054.051  8.329.911 ₫ - 117.054.051 ₫
 4. Bông Tai Abanelis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  31.768.028,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 5. Bông Tai Jabilo Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Jabilo

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  28 crt - AAA

  19.949.340,00 ₫
  10.271.124  - 257.102.555  10.271.124 ₫ - 257.102.555 ₫
 6. Bông Tai Krystil Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Krystil

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  5.6 crt - AAA

  13.908.328,00 ₫
  7.329.564  - 110.943.822  7.329.564 ₫ - 110.943.822 ₫
 7. Bông Tai Zavia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Zavia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  6.6 crt - AAA

  19.029.021,00 ₫
  10.141.349  - 148.254.044  10.141.349 ₫ - 148.254.044 ₫
 8. Bông Tai Casiphia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  21.684.806,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Carmesha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  20.744.480,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 11. Bông Tai Donnika Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Donnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.92 crt - AAA

  33.160.132,00 ₫
  15.302.596  - 434.393.689  15.302.596 ₫ - 434.393.689 ₫
 12. Bông Tai Abdely Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  14.920.571,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 13. Bông Tai Acakina Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  25.368.784,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 14. Bông Tai Achima Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  30.611.140,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 15. Bông Tai Adairyn Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  21.239.787,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 16. Bông Tai Adareli Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  26.289.644,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 17. Bông Tai Alberga Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  25.596.702,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 18. Bông Tai Alcestis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  22.869.542,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Alhanis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  21.603.157,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 21. Bông Tai Alizya Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  18.380.148,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 22. Bông Tai Almodia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  20.009.361,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 23. Bông Tai Alorna Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  14.873.799,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 24. Bông Tai Alriya Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  16.573.847,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 25. Bông Tai Alurea Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  20.109.395,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Alvertia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  22.181.735,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 28. Bông Tai Alviss Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  18.958.727,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 29. Bông Tai Alyeska Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  15.369.646,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 30. Bông Tai Amadis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  23.740.113,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 31. Bông Tai Amadita Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  25.042.185,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 32. Bông Tai Amarilla Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  24.165.124,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 33. Bông Tai Arelinn Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  21.426.068,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 34. Bông Tai Argelia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  29.123.599,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 35. Bông Tai Arletha Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  27.847.481,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 36. Bông Tai Arunika Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  17.813.465,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 37. Bông Tai Arvinda Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  28.803.759,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 38. Bông Tai Asodelis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  20.942.117,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 39. Bông Tai Balendu Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  14.778.900,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 40. Bông Tai Barindra Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  16.089.355,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 41. Bông Tai Bazilla Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  33.896.602,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 42. Bông Tai Brettnie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  26.856.868,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 43. Bông Tai Cambaria Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  23.421.354,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Cameshia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  22.996.341,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 46. Bông Tai Candias Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  25.313.361,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 47. Bông Tai Carialis Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  21.913.264,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 48. Bông Tai Carlicia Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  20.602.811,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 49. Bông Tai Carlonda Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  19.115.268,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 50. Bông Tai Carniela Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  18.973.598,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 51. Bông Tai Cauline Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  22.054.935,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫
 52. Bông Tai Caurie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  24.801.561,00 ₫
  12.863.913  - 298.941.366  12.863.913 ₫ - 298.941.366 ₫
 53. Bông Tai Cedettie Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cedettie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  19.064.439,00 ₫
  10.160.274  - 186.848.495  10.160.274 ₫ - 186.848.495 ₫
 54. Bông Tai Celinka Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  21.169.493,00 ₫
  11.544.538  - 224.996.840  11.544.538 ₫ - 224.996.840 ₫
 55. Bông Tai Chalise Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  21.473.382,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 56. Bông Tai Chamisa Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  22.642.164,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 57. Bông Tai Charalin Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  21.384.431,00 ₫
  11.390.429  - 330.641.534  11.390.429 ₫ - 330.641.534 ₫
 58. Bông Tai Charela Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  16.798.249,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 59. Bông Tai Cholena Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  25.528.299,00 ₫
  13.579.296  - 910.234.164  13.579.296 ₫ - 910.234.164 ₫
 60. Bông Tai Claireta Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  27.387.051,00 ₫
  14.245.473  - 313.013.810  14.245.473 ₫ - 313.013.810 ₫
 61. Bông Tai Ferdinande Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  17.388.453,00 ₫
  8.873.342  - 137.655.776  8.873.342 ₫ - 137.655.776 ₫
 62. Bông Tai Francess Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Francess

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  16.007.164,00 ₫
  8.156.337  - 138.182.989  8.156.337 ₫ - 138.182.989 ₫
 63. Bông Tai Francisca Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  12.004.967,00 ₫
  6.248.109  - 96.263.066  6.248.109 ₫ - 96.263.066 ₫
 64. Bông Tai Frederine Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  Bông Tai GLAMIRA Frederine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  3.32 crt - AAA

  17.282.200,00 ₫
  9.068.004  - 125.692.176  9.068.004 ₫ - 125.692.176 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng