Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lidoine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  16.486.901,00 ₫
  8.937.693  - 235.272.464  8.937.693 ₫ - 235.272.464 ₫
 2. Bông tai nữ Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  3.2 crt - AAA

  13.335.501,00 ₫
  7.253.738  - 97.400.476  7.253.738 ₫ - 97.400.476 ₫
 3. Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  22.211.497,00 ₫
  12.075.791  - 224.277.232  12.075.791 ₫ - 224.277.232 ₫
 4. Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  16.374.826,00 ₫
  9.958.253  - 153.989.831  9.958.253 ₫ - 153.989.831 ₫
 5. Bông tai nữ Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  24.420.449,00 ₫
  13.132.578  - 287.489.201  13.132.578 ₫ - 287.489.201 ₫
 6. Bông tai nữ Didrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAA

  16.153.223,00 ₫
  8.518.826  - 161.702.056  8.518.826 ₫ - 161.702.056 ₫
 7. Bông tai nữ Zavia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  6.6 crt - AAA

  21.379.992,00 ₫
  11.804.660  - 167.928.447  11.804.660 ₫ - 167.928.447 ₫
 8. Bông tai nữ Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  24.828.277,00 ₫
  13.865.027  - 250.399.752  13.865.027 ₫ - 250.399.752 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Lakendria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  24.07 crt - AAA

  30.289.383,00 ₫
  17.125.389  - 398.191.503  17.125.389 ₫ - 398.191.503 ₫
 11. Bông tai nữ Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  36.777.842,00 ₫
  19.734.811  - 306.974.952  19.734.811 ₫ - 306.974.952 ₫
 12. Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  19.303.776,00 ₫
  11.398.530  - 172.485.030  11.398.530 ₫ - 172.485.030 ₫
 13. Bông tai nữ Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  28.572.599,00 ₫
  15.225.210  - 241.229.986  15.225.210 ₫ - 241.229.986 ₫
 14. Bông tai nữ Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  33.689.273,00 ₫
  17.388.596  - 342.337.996  17.388.596 ₫ - 342.337.996 ₫
 15. Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.066.959,00 ₫
  13.100.880  - 196.937.738  13.100.880 ₫ - 196.937.738 ₫
 16. Bông tai nữ Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  30.166.837,00 ₫
  14.711.250  - 235.895.103  14.711.250 ₫ - 235.895.103 ₫
 17. Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  28.032.318,00 ₫
  13.494.275  - 279.338.291  13.494.275 ₫ - 279.338.291 ₫
 18. Bông tai nữ Alcestis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  24.621.391,00 ₫
  13.675.406  - 245.432.793  13.675.406 ₫ - 245.432.793 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  24.606.391,00 ₫
  12.906.730  - 207.550.899  12.906.730 ₫ - 207.550.899 ₫
 21. Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  20.501.788,00 ₫
  11.801.830  - 210.848.053  11.801.830 ₫ - 210.848.053 ₫
 22. Bông tai nữ Almodia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  22.800.457,00 ₫
  12.265.979  - 194.574.547  12.265.979 ₫ - 194.574.547 ₫
 23. Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  16.672.278,00 ₫
  9.285.238  - 125.334.307  9.285.238 ₫ - 125.334.307 ₫
 24. Bông tai nữ Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  18.833.399,00 ₫
  10.146.177  - 147.466.277  10.146.177 ₫ - 147.466.277 ₫
 25. Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  20.019.526,00 ₫
  11.637.680  - 347.885.141  11.637.680 ₫ - 347.885.141 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  23.753.093,00 ₫
  13.290.502  - 255.055.389  13.290.502 ₫ - 255.055.389 ₫
 28. Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  19.860.187,00 ₫
  11.757.113  - 225.579.114  11.757.113 ₫ - 225.579.114 ₫
 29. Bông tai nữ Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  17.276.236,00 ₫
  9.955.140  - 146.758.730  9.955.140 ₫ - 146.758.730 ₫
 30. Bông tai nữ Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  25.273.180,00 ₫
  14.458.798  - 302.984.408  14.458.798 ₫ - 302.984.408 ₫
 31. Bông tai nữ Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  24.733.183,00 ₫
  14.884.456  - 436.030.949  14.884.456 ₫ - 436.030.949 ₫
 32. Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  26.162.987,00 ₫
  14.208.610  - 284.871.286  14.208.610 ₫ - 284.871.286 ₫
 33. Bông tai nữ Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  24.728.372,00 ₫
  11.815.415  - 190.442.491  11.815.415 ₫ - 190.442.491 ₫
 34. Bông tai nữ Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  32.020.884,00 ₫
  16.560.769  - 312.805.116  16.560.769 ₫ - 312.805.116 ₫
 35. Bông tai nữ Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  28.805.522,00 ₫
  15.599.925  - 348.168.154  15.599.925 ₫ - 348.168.154 ₫
 36. Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  20.194.430,00 ₫
  11.221.078  - 158.744.523  11.221.078 ₫ - 158.744.523 ₫
 37. Bông tai nữ Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  29.213.351,00 ₫
  15.408.039  - 370.484.091  15.408.039 ₫ - 370.484.091 ₫
 38. Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  22.270.081,00 ₫
  13.118.427  - 243.112.051  13.118.427 ₫ - 243.112.051 ₫
 39. Bông tai nữ Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  16.226.525,00 ₫
  9.636.745  - 216.876.325  9.636.745 ₫ - 216.876.325 ₫
 40. Bông tai nữ Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  17.746.613,00 ₫
  10.378.251  - 169.202.024  10.378.251 ₫ - 169.202.024 ₫
 41. Bông tai nữ Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  35.114.265,00 ₫
  20.114.054  - 548.190.789  20.114.054 ₫ - 548.190.789 ₫
 42. Bông tai nữ Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  29.314.387,00 ₫
  15.217.851  - 343.328.556  15.217.851 ₫ - 343.328.556 ₫
 43. Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  25.310.256,00 ₫
  14.122.573  - 253.159.175  14.122.573 ₫ - 253.159.175 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  27.068.361,00 ₫
  14.210.875  - 284.659.024  14.210.875 ₫ - 284.659.024 ₫
 46. Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  23.657.434,00 ₫
  13.494.275  - 235.498.882  13.494.275 ₫ - 235.498.882 ₫
 47. Bông tai nữ Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  22.026.120,00 ₫
  12.288.620  - 237.310.188  12.288.620 ₫ - 237.310.188 ₫
 48. Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  20.135.280,00 ₫
  11.558.435  - 634.539.439  11.558.435 ₫ - 634.539.439 ₫
 49. Bông tai nữ Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  19.949.903,00 ₫
  11.595.227  - 242.234.694  11.595.227 ₫ - 242.234.694 ₫
 50. Bông tai nữ Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  21.316.312,00 ₫
  13.429.180  - 305.290.999  13.429.180 ₫ - 305.290.999 ₫
 51. Bông tai nữ Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  23.323.756,00 ₫
  13.310.879  - 252.805.402  13.310.879 ₫ - 252.805.402 ₫
 52. Bông tai nữ Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  25.135.068,00 ₫
  14.793.325  - 327.154.107  14.793.325 ₫ - 327.154.107 ₫
 53. Bông tai nữ Cedettie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  21.231.691,00 ₫
  11.725.415  - 207.267.883  11.725.415 ₫ - 207.267.883 ₫
 54. Bông tai nữ Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  22.508.099,00 ₫
  13.337.200  - 248.050.704  13.337.200 ₫ - 248.050.704 ₫
 55. Bông tai nữ Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  23.085.738,00 ₫
  12.611.260  - 231.932.861  12.611.260 ₫ - 231.932.861 ₫
 56. Bông tai nữ Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  21.465.462,00 ₫
  12.970.692  - 356.729.436  12.970.692 ₫ - 356.729.436 ₫
 57. Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  17.376.142,00 ₫
  9.412.030  - 199.244.336  9.412.030 ₫ - 199.244.336 ₫
 58. Bông tai nữ Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  26.693.079,00 ₫
  15.743.698  - 968.542.573  15.743.698 ₫ - 968.542.573 ₫
 59. Bông tai nữ Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  27.952.790,00 ₫
  16.298.978  - 342.521.957  16.298.978 ₫ - 342.521.957 ₫
 60. Bông tai nữ Donnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  28.92 crt - AAA

  34.403.892,00 ₫
  17.394.256  - 471.917.570  17.394.256 ₫ - 471.917.570 ₫
 61. Bông tai nữ Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  19.500.755,00 ₫
  10.212.404  - 154.287.002  10.212.404 ₫ - 154.287.002 ₫
 62. Bông tai nữ Francess

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  17.710.386,00 ₫
  9.327.125  - 153.353.042  9.327.125 ₫ - 153.353.042 ₫
 63. Bông tai nữ Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  13.086.728,00 ₫
  7.075.437  - 106.499.487  7.075.437 ₫ - 106.499.487 ₫
 64. Bông tai nữ Frederine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  3.32 crt - AAA

  19.415.850,00 ₫
  10.502.780  - 142.400.266  10.502.780 ₫ - 142.400.266 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng