Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Loirane Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Loirane

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  12.025.514,00 ₫
  6.496.843  - 107.375.020  6.496.843 ₫ - 107.375.020 ₫
 2. Bông Tai Casiphia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  20.441.132,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 3. Bông Tai Nachiket Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  20.583.614,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 4. Bông Tai Unelina Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Unelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  30.27 crt - AAA

  27.319.730,00 ₫
  14.805.126  - 419.415.525  14.805.126 ₫ - 419.415.525 ₫
 5. Bông Tai Loyce Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Loyce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  11.578.062,00 ₫
  6.077.779  - 102.954.569  6.077.779 ₫ - 102.954.569 ₫
 6. Bông Tai Asodelis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  20.131.025,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 7. Bông Tai Didrika Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Didrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAA

  14.480.420,00 ₫
  7.476.102  - 147.172.592  7.476.102 ₫ - 147.172.592 ₫
 8. Bông Tai Dorbeta Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  11.788.676,00 ₫
  6.248.109  - 115.404.831  6.248.109 ₫ - 115.404.831 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Masselin Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.4 crt - AAA

  9.169.661,00 ₫
  4.790.847  - 72.295.307  4.790.847 ₫ - 72.295.307 ₫
 11. Bông Tai Alvertia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  21.370.643,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 12. Bông Tai Boriska Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  16.286.720,00 ₫
  8.413.723  - 167.950.052  8.413.723 ₫ - 167.950.052 ₫
 13. Bông Tai Kristy Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Kristy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.894 crt - AAA

  13.712.586,00 ₫
  7.416.081  - 884.373.860  7.416.081 ₫ - 884.373.860 ₫
 14. Bông Tai Hlinka Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hlinka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  22.751.933,00 ₫
  11.918.721  - 242.313.652  11.918.721 ₫ - 242.313.652 ₫
 15. Bông Tai Abdely Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  14.704.280,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 16. Bông Tai Caitryn Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  18.423.136,00 ₫
  9.933.169  - 150.592.694  9.933.169 ₫ - 150.592.694 ₫
 17. Bông Tai Kostenka Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.2 crt - AAA

  11.894.929,00 ₫
  6.304.885  - 86.354.228  6.304.885 ₫ - 86.354.228 ₫
 18. Bông Tai Zavia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Zavia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  6.6 crt - AAA

  18.812.730,00 ₫
  10.141.349  - 148.254.044  10.141.349 ₫ - 148.254.044 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Kristle Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  15.811.420,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 21. Bông Tai Amarilla Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  23.354.032,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 22. Bông Tai Arunika Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  17.597.174,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 23. Bông Tai Brishen Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Brishen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.29 crt - AAA

  16.215.886,00 ₫
  8.613.793  - 115.769.823  8.613.793 ₫ - 115.769.823 ₫
 24. Bông Tai Abbisha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  17.218.935,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 25. Bông Tai Alorna Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  14.657.508,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Carlonda Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  18.304.176,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 28. Bông Tai Carmesha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  19.933.388,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 29. Bông Tai Charela Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  15.987.157,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 30. Bông Tai Gustella Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Gustella

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  17.228.127,00 ₫
  9.230.223  - 132.343.128  9.230.223 ₫ - 132.343.128 ₫
 31. Bông Tai Linka Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Linka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.42 crt - AAA

  15.684.620,00 ₫
  8.329.911  - 117.054.051  8.329.911 ₫ - 117.054.051 ₫
 32. Bông Tai Lucania Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lucania

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.424 crt - AAA

  16.888.821,00 ₫
  8.973.377  - 134.627.703  8.973.377 ₫ - 134.627.703 ₫
 33. Bông Tai Claireta Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  26.143.377,00 ₫
  14.245.473  - 313.013.810  14.245.473 ₫ - 313.013.810 ₫
 34. Bông Tai Carella Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Carella

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9 crt - AAA

  20.799.905,00 ₫
  11.087.623  - 227.308.452  11.087.623 ₫ - 227.308.452 ₫
 35. Bông Tai Earlina Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Earlina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.42 crt - AAA

  11.030.035,00 ₫
  5.918.265  - 126.976.408  5.918.265 ₫ - 126.976.408 ₫
 36. Bông Tai Abanelis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  31.659.882,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 37. Bông Tai Acakina Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  25.152.493,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 38. Bông Tai Achima Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  29.800.048,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 39. Bông Tai Adairyn Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  20.915.350,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 40. Bông Tai Adareli Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  26.073.353,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 41. Bông Tai Alberga Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  24.785.610,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 42. Bông Tai Alcestis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  22.058.450,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 43. Bông Tai Alhanis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  21.386.866,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Alizya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  18.272.002,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 46. Bông Tai Almodia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  19.901.215,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 47. Bông Tai Alriya Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  16.465.701,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 48. Bông Tai Alurea Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  19.027.939,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 49. Bông Tai Alviss Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  18.147.635,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 50. Bông Tai Alyeska Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  15.261.500,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 51. Bông Tai Amadis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  22.929.021,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 52. Bông Tai Amadita Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  23.636.293,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 53. Bông Tai Arelinn Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  21.317.922,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 54. Bông Tai Argelia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  28.312.507,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 55. Bông Tai Arletha Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  26.603.807,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 56. Bông Tai Arvinda Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  27.560.085,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 57. Bông Tai Balendu Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  14.562.609,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 58. Bông Tai Barindra Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  15.873.064,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 59. Bông Tai Bazilla Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  32.490.710,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 60. Bông Tai Brettnie Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  26.045.776,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 61. Bông Tai Cambaria Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  22.610.262,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 62. Bông Tai Cameshia Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  22.185.249,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 63. Bông Tai Candias Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  24.502.269,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 64. Bông Tai Carialis Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  21.102.172,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng