Đang tải...
Tìm thấy 148 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ferdinande Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  29.338.538,00 ₫
  8.873.342  - 137.655.776  8.873.342 ₫ - 137.655.776 ₫
 2. Bông Tai Arunika Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  28.952.458,00 ₫
  9.609.813  - 140.089.055  9.609.813 ₫ - 140.089.055 ₫
 3. Bông Tai Kristle Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Kristle

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  29.708.125,00 ₫
  8.473.204  - 120.230.822  8.473.204 ₫ - 120.230.822 ₫
 4. Bông Tai Carlonda Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  66.483.024,00 ₫
  10.009.952  - 595.422.430  10.009.952 ₫ - 595.422.430 ₫
 5. Bông Tai Abbisha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  40.308.013,00 ₫
  9.895.318  - 154.837.409  9.895.318 ₫ - 154.837.409 ₫
 6. Bông Tai Asodelis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  70.310.567,00 ₫
  11.351.498  - 220.278.992  11.351.498 ₫ - 220.278.992 ₫
 7. Bông Tai Boriska Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  27.642.004,00 ₫
  8.413.723  - 167.950.052  8.413.723 ₫ - 167.950.052 ₫
 8. Bông Tai Acakina Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Acakina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.11 crt - AAA

  48.241.571,00 ₫
  13.165.639  - 215.236.702  13.165.639 ₫ - 215.236.702 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Almodia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Almodia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.736 crt - AAA

  31.959.446,00 ₫
  10.525.265  - 173.100.487  10.525.265 ₫ - 173.100.487 ₫
 11. Bông Tai Amarilla Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  73.533.574,00 ₫
  12.231.262  - 257.332.361  12.231.262 ₫ - 257.332.361 ₫
 12. Bông Tai Kennedy Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Kennedy

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  33.663.549,00 ₫
  6.834.798  - 150.106.037  6.834.798 ₫ - 150.106.037 ₫
 13. Bông Tai Caitryn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  41.512.214,00 ₫
  9.933.169  - 150.592.694  9.933.169 ₫ - 150.592.694 ₫
 14. Bông Tai Dorbeta Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  23.143.960,00 ₫
  6.248.109  - 115.404.831  6.248.109 ₫ - 115.404.831 ₫
 15. Bông Tai Balendu Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Balendu

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.44 crt - AAA

  37.651.687,00 ₫
  8.374.520  - 198.866.166  8.374.520 ₫ - 198.866.166 ₫
 16. Bông Tai Asthore Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Asthore

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  24.348.161,00 ₫
  6.891.574  - 92.640.188  6.891.574 ₫ - 92.640.188 ₫
 17. Bông Tai Abanelis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Abanelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.2 crt - AAA

  43.718.113,00 ₫
  16.808.523  - 271.350.733  16.808.523 ₫ - 271.350.733 ₫
 18. Bông Tai Abdely Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  37.793.358,00 ₫
  8.659.484  - 138.791.309  8.659.484 ₫ - 138.791.309 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Achima Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Achima

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.496 crt - AAA

  79.979.590,00 ₫
  14.959.233  - 307.971.521  14.959.233 ₫ - 307.971.521 ₫
 21. Bông Tai Adairyn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  41.030.425,00 ₫
  11.247.137  - 174.546.932  11.247.137 ₫ - 174.546.932 ₫
 22. Bông Tai Adareli Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Adareli

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.744 crt - AAA

  49.162.431,00 ₫
  12.511.359  - 206.693.201  12.511.359 ₫ - 206.693.201 ₫
 23. Bông Tai Alberga Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  72.964.458,00 ₫
  11.544.538  - 250.019.022  11.544.538 ₫ - 250.019.022 ₫
 24. Bông Tai Alcestis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alcestis

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  70.237.298,00 ₫
  11.777.051  - 220.671.020  11.777.051 ₫ - 220.671.020 ₫
 25. Bông Tai Alhanis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alhanis

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.572 crt - AAA

  32.742.150,00 ₫
  11.061.127  - 184.280.038  11.061.127 ₫ - 184.280.038 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Alizya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  30.330.233,00 ₫
  10.321.141  - 191.890.778  10.321.141 ₫ - 191.890.778 ₫
 28. Bông Tai Alorna Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alorna

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  26.012.792,00 ₫
  7.994.119  - 110.605.874  7.994.119 ₫ - 110.605.874 ₫
 29. Bông Tai Alriya Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alriya

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.58 crt - AAA

  28.523.932,00 ₫
  8.689.494  - 130.126.143  8.689.494 ₫ - 130.126.143 ₫
 30. Bông Tai Alurea Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alurea

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  174.433.114,00 ₫
  10.227.865  - 322.800.981  10.227.865 ₫ - 322.800.981 ₫
 31. Bông Tai Alvertia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alvertia

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  71.550.185,00 ₫
  11.485.057  - 230.674.480  11.485.057 ₫ - 230.674.480 ₫
 32. Bông Tai Alviss Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alviss

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  68.327.177,00 ₫
  10.231.110  - 205.354.904  10.231.110 ₫ - 205.354.904 ₫
 33. Bông Tai Alyeska Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Alyeska

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.604 crt - AAA

  27.319.731,00 ₫
  8.597.571  - 131.072.418  8.597.571 ₫ - 131.072.418 ₫
 34. Bông Tai Amadis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Amadis

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.568 crt - AAA

  73.108.563,00 ₫
  12.624.912  - 277.068.933  12.624.912 ₫ - 277.068.933 ₫
 35. Bông Tai Amadita Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Amadita

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.496 crt - AAA

  242.090.331,00 ₫
  13.109.404  - 404.978.098  13.109.404 ₫ - 404.978.098 ₫
 36. Bông Tai Arelinn Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Arelinn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  33.376.153,00 ₫
  10.029.959  - 166.719.901  10.029.959 ₫ - 166.719.901 ₫
 37. Bông Tai Argelia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Argelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.42 crt - AAA

  78.492.049,00 ₫
  14.221.140  - 280.367.368  14.221.140 ₫ - 280.367.368 ₫
 38. Bông Tai Arletha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Arletha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  123.502.232,00 ₫
  13.518.194  - 316.379.841  13.518.194 ₫ - 316.379.841 ₫
 39. Bông Tai Arvinda Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Arvinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.56 crt - AAA

  124.458.510,00 ₫
  13.646.347  - 340.942.405  13.646.347 ₫ - 340.942.405 ₫
 40. Bông Tai Barindra Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Barindra

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.78 crt - AAA

  38.962.142,00 ₫
  9.013.931  - 152.512.278  9.013.931 ₫ - 152.512.278 ₫
 41. Bông Tai Bazilla Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Bazilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  30.712 crt - AAA

  250.944.748,00 ₫
  17.568.245  - 506.040.121  17.568.245 ₫ - 506.040.121 ₫
 42. Bông Tai Brettnie Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Brettnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.88 crt - AAA

  76.225.318,00 ₫
  13.096.426  - 311.351.073  13.096.426 ₫ - 311.351.073 ₫
 43. Bông Tai Cambaria Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  72.789.804,00 ₫
  12.147.449  - 227.443.634  12.147.449 ₫ - 227.443.634 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Cameshia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cameshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  72.364.791,00 ₫
  11.920.343  - 225.010.356  11.920.343 ₫ - 225.010.356 ₫
 46. Bông Tai Candias Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Candias

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.63 crt - AAA

  72.681.117,00 ₫
  12.415.650  - 258.751.776  12.415.650 ₫ - 258.751.776 ₫
 47. Bông Tai Carialis Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  69.281.020,00 ₫
  11.547.782  - 210.978.469  11.547.782 ₫ - 210.978.469 ₫
 48. Bông Tai Carlicia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Carlicia

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.22 crt - AAA

  67.970.567,00 ₫
  10.565.821  - 214.128.213  10.565.821 ₫ - 214.128.213 ₫
 49. Bông Tai Carmesha Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  68.112.236,00 ₫
  10.377.647  - 201.475.178  10.377.647 ₫ - 201.475.178 ₫
 50. Bông Tai Carniela Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Carniela

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  66.341.354,00 ₫
  10.050.507  - 220.860.274  10.050.507 ₫ - 220.860.274 ₫
 51. Bông Tai Casiphia Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  117.339.557,00 ₫
  11.774.347  - 281.097.351  11.774.347 ₫ - 281.097.351 ₫
 52. Bông Tai Cauline Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cauline

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.49 crt - AAA

  69.422.691,00 ₫
  11.625.647  - 230.147.275  11.625.647 ₫ - 230.147.275 ₫
 53. Bông Tai Caurie Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Caurie

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  120.456.312,00 ₫
  12.863.913  - 298.941.366  12.863.913 ₫ - 298.941.366 ₫
 54. Bông Tai Cedettie Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cedettie

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  41.937.226,00 ₫
  10.160.274  - 186.848.495  10.160.274 ₫ - 186.848.495 ₫
 55. Bông Tai Celinka Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Celinka

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.32 crt - AAA

  68.537.249,00 ₫
  11.544.538  - 224.996.840  11.544.538 ₫ - 224.996.840 ₫
 56. Bông Tai Chalise Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  70.841.832,00 ₫
  10.834.021  - 208.180.208  10.834.021 ₫ - 208.180.208 ₫
 57. Bông Tai Chamisa Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Chamisa

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  72.010.614,00 ₫
  11.295.532  - 232.120.925  11.295.532 ₫ - 232.120.925 ₫
 58. Bông Tai Charalin Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Charalin

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.18 crt - AAA

  175.708.150,00 ₫
  11.390.429  - 330.641.534  11.390.429 ₫ - 330.641.534 ₫
 59. Bông Tai Charela Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  66.166.699,00 ₫
  8.206.084  - 181.414.178  8.206.084 ₫ - 181.414.178 ₫
 60. Bông Tai Cholena Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Cholena

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  24.67 crt - AAA

  179.852.018,00 ₫
  13.579.296  - 910.234.164  13.579.296 ₫ - 910.234.164 ₫
 61. Bông Tai Claireta Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  123.041.802,00 ₫
  14.245.473  - 313.013.810  14.245.473 ₫ - 313.013.810 ₫
 62. Bông Tai Donnika Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Donnika

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  28.92 crt - AAA

  128.814.883,00 ₫
  15.302.596  - 434.393.689  15.302.596 ₫ - 434.393.689 ₫
 63. Bông Tai Francess Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Francess

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.56 crt - AAA

  27.146.157,00 ₫
  8.156.337  - 138.182.989  8.156.337 ₫ - 138.182.989 ₫
 64. Bông Tai Francisca Đá Cabochon Hồng Ngọc

  Bông Tai GLAMIRA Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  23.955.052,00 ₫
  6.248.109  - 96.263.066  6.248.109 ₫ - 96.263.066 ₫

You’ve viewed 60 of 148 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng