Đang tải...
Tìm thấy 174 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Lunette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.7 crt - AAA

  23.483.094,00 ₫
  11.315.040  - 171.876.535  11.315.040 ₫ - 171.876.535 ₫
 2. Bông tai nữ Nachiket

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  27.954.205,00 ₫
  12.973.522  - 186.678.355  12.973.522 ₫ - 186.678.355 ₫
 3. Bông tai nữ Masselin

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  3.4 crt - AAA

  9.963.630,00 ₫
  5.391.483  - 79.711.879  5.391.483 ₫ - 79.711.879 ₫
 4. Bông tai nữ Charela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  26.121.384,00 ₫
  9.412.030  - 199.244.336  9.412.030 ₫ - 199.244.336 ₫
 5. Bông tai nữ Tarkus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  13.017.955,00 ₫
  6.091.952  - 65.334.594  6.091.952 ₫ - 65.334.594 ₫
 6. Bông tai nữ Ferdinande

  Vàng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.63 crt - AAA

  32.491.260,00 ₫
  10.212.404  - 154.287.002  10.212.404 ₫ - 154.287.002 ₫
 7. Bông tai nữ Alvertia

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  14.36 crt - AAA

  24.743.655,00 ₫
  13.290.502  - 255.055.389  13.290.502 ₫ - 255.055.389 ₫
 8. Bông tai nữ Kristy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.894 crt - AAA

  19.426.887,00 ₫
  8.416.940  - 932.769.158  8.416.940 ₫ - 932.769.158 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Kennedy

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.936 crt - AAA

  18.466.609,00 ₫
  7.651.378  - 162.862.432  7.651.378 ₫ - 162.862.432 ₫
 11. Bông tai nữ Rillia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  3.76 crt - AAA

  22.868.380,00 ₫
  10.770.514  - 189.480.226  10.770.514 ₫ - 189.480.226 ₫
 12. Bông tai nữ Abbisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  6.87 crt - AAA

  19.813.207,00 ₫
  11.398.530  - 172.485.030  11.398.530 ₫ - 172.485.030 ₫
 13. Bông tai nữ Caitryn

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  6.706 crt - AAA

  24.945.163,00 ₫
  11.547.114  - 169.952.021  11.547.114 ₫ - 169.952.021 ₫
 14. Bông tai nữ Alurea

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  24.16 crt - AAA

  20.868.579,00 ₫
  11.637.680  - 347.885.141  11.637.680 ₫ - 347.885.141 ₫
 15. Bông tai nữ Mieszany

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - AAA

  17.466.991,00 ₫
  8.293.545  - 90.806.169  8.293.545 ₫ - 90.806.169 ₫
 16. Bông tai nữ Claireta

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  28.23 crt - AAA

  45.528.178,00 ₫
  16.298.978  - 342.521.957  16.298.978 ₫ - 342.521.957 ₫
 17. Bông tai nữ Ribera

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.7 crt - AAA

  14.972.758,00 ₫
  8.164.489  - 518.488.107  8.164.489 ₫ - 518.488.107 ₫
 18. Bông tai nữ Livorno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.258 crt - AAA

  18.235.100,00 ₫
  8.171.281  - 104.645.723  8.171.281 ₫ - 104.645.723 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Unelina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.27 crt - AAA

  48.075.054,00 ₫
  17.043.314  - 455.601.611  17.043.314 ₫ - 455.601.611 ₫
 21. Bông tai nữ Loyce

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  3.544 crt - AAA

  13.329.841,00 ₫
  6.857.514  - 113.079.647  6.857.514 ₫ - 113.079.647 ₫
 22. Bông tai nữ Mahina

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  6.6 crt - AAA

  28.282.222,00 ₫
  14.736.721  - 199.343.390  14.736.721 ₫ - 199.343.390 ₫
 23. Bông tai nữ Kristle

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.07 crt - AAA

  21.085.087,00 ₫
  9.840.518  - 136.258.783  9.840.518 ₫ - 136.258.783 ₫
 24. Bông tai nữ Dorbeta

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.652 crt - AAA

  15.046.341,00 ₫
  7.154.682  - 127.386.180  7.154.682 ₫ - 127.386.180 ₫
 25. Bông tai nữ Arunika

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  3.38 crt - AAA

  20.279.335,00 ₫
  11.221.078  - 158.744.523  11.221.078 ₫ - 158.744.523 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Carmesha

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  31.918.998,00 ₫
  12.075.791  - 224.277.232  12.075.791 ₫ - 224.277.232 ₫
 28. Bông tai nữ Alviss

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.2 crt - AAA

  37.605.386,00 ₫
  11.757.113  - 225.579.114  11.757.113 ₫ - 225.579.114 ₫
 29. Bông tai nữ Casiphia

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  28.16 crt - AAA

  23.325.737,00 ₫
  13.429.180  - 305.290.999  13.429.180 ₫ - 305.290.999 ₫
 30. Bông tai nữ Cambaria

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.16 crt - AAA

  34.055.498,00 ₫
  14.122.573  - 253.159.175  14.122.573 ₫ - 253.159.175 ₫
 31. Bông tai nữ Adairyn

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  5.98 crt - AAA

  24.066.959,00 ₫
  13.100.880  - 196.937.738  13.100.880 ₫ - 196.937.738 ₫
 32. Bông tai nữ Loirane

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  5.66 crt - AAA

  21.812.442,00 ₫
  7.434.869  - 119.192.825  7.434.869 ₫ - 119.192.825 ₫
 33. Bông tai nữ Zavia

  Vàng 14K & Đá Garnet

  6.6 crt - AAA

  21.634.708,00 ₫
  11.804.660  - 167.928.447  11.804.660 ₫ - 167.928.447 ₫
 34. Bông tai nữ Meklorka

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  24.208 crt - AAA

  42.065.742,00 ₫
  15.342.379  - 384.465.151  15.342.379 ₫ - 384.465.151 ₫
 35. Bông tai nữ Abdely

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  6.76 crt - AAA

  16.629.542,00 ₫
  9.958.253  - 153.989.831  9.958.253 ₫ - 153.989.831 ₫
 36. Bông tai nữ Kostenka

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng

  3.2 crt - AAA

  13.335.501,00 ₫
  7.253.738  - 97.400.476  7.253.738 ₫ - 97.400.476 ₫
 37. Bông tai nữ Melisandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.24 crt - AAA

  19.960.942,00 ₫
  9.432.973  - 201.466.022  9.432.973 ₫ - 201.466.022 ₫
 38. Bông tai nữ Carialis

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  14.102 crt - AAA

  32.232.865,00 ₫
  13.494.275  - 235.498.882  13.494.275 ₫ - 235.498.882 ₫
 39. Bông tai nữ Eisner

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  9.784 crt - AAA

  16.360.392,00 ₫
  8.938.824  - 1.743.656.823  8.938.824 ₫ - 1.743.656.823 ₫
 40. Bông tai nữ Lacrasha

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  20.162.450,00 ₫
  8.651.845  - 131.900.315  8.651.845 ₫ - 131.900.315 ₫
 41. Bông tai nữ Lidoine

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.2 crt - AAA

  18.864.248,00 ₫
  8.937.693  - 235.272.464  8.937.693 ₫ - 235.272.464 ₫
 42. Bông tai nữ Boriska

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.92 crt - AAA

  20.718.013,00 ₫
  9.654.293  - 185.150.063  9.654.293 ₫ - 185.150.063 ₫
 43. Bông tai nữ Alberga

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  14.28 crt - AAA

  36.947.370,00 ₫
  13.494.275  - 279.338.291  13.494.275 ₫ - 279.338.291 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Amarilla

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.358 crt - AAA

  36.662.938,00 ₫
  14.208.610  - 284.871.286  14.208.610 ₫ - 284.871.286 ₫
 46. Bông tai nữ Jabilo

  Vàng 14K & Đá Garnet

  28 crt - AAA

  20.798.673,00 ₫
  11.583.906  - 278.050.566  11.583.906 ₫ - 278.050.566 ₫
 47. Bông tai nữ Didrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.64 crt - AAA

  18.530.570,00 ₫
  8.518.826  - 161.702.056  8.518.826 ₫ - 161.702.056 ₫
 48. Bông tai nữ Holde

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.36 crt - AAA

  31.020.983,00 ₫
  7.630.151  - 115.018.315  7.630.151 ₫ - 115.018.315 ₫
 49. Bông tai nữ Segss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.256 crt - AAA

  15.306.718,00 ₫
  7.726.377  - 79.075.089  7.726.377 ₫ - 79.075.089 ₫
 50. Bông tai nữ Alorna

  Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.272 crt - AAA

  33.653.330,00 ₫
  9.285.238  - 125.334.307  9.285.238 ₫ - 125.334.307 ₫
 51. Bông tai nữ Korbenis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  30.262 crt - AAA

  61.533.386,00 ₫
  24.234.789  - 523.285.251  24.234.789 ₫ - 523.285.251 ₫
 52. Bông tai nữ Ynes

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.41 crt - AAA

  16.380.204,00 ₫
  7.402.606  - 119.051.320  7.402.606 ₫ - 119.051.320 ₫
 53. Bông tai nữ Asodelis

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.24 crt - AAA

  22.807.815,00 ₫
  13.118.427  - 243.112.051  13.118.427 ₫ - 243.112.051 ₫
 54. Bông tai nữ Alizya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.976 crt - AAA

  22.624.420,00 ₫
  11.801.830  - 210.848.053  11.801.830 ₫ - 210.848.053 ₫
 55. Bông tai nữ Lucita

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.704 crt - AAA

  26.078.365,00 ₫
  12.348.620  - 175.216.144  12.348.620 ₫ - 175.216.144 ₫
 56. Bông tai nữ Matsimela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.296 crt - AAA

  43.774.320,00 ₫
  14.745.212  - 438.762.070  14.745.212 ₫ - 438.762.070 ₫
 57. Bông tai nữ Tziyona

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Swarovsky Crystal

  30.234 crt - AAA

  53.302.671,00 ₫
  19.836.697  - 477.521.316  19.836.697 ₫ - 477.521.316 ₫
 58. Bông tai nữ Chalise

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.07 crt - AAA

  33.585.689,00 ₫
  12.611.260  - 231.932.861  12.611.260 ₫ - 231.932.861 ₫
 59. Bông tai nữ Carilynne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  4.16 crt - AAA

  19.791.131,00 ₫
  9.432.973  - 203.475.447  9.432.973 ₫ - 203.475.447 ₫
 60. Bông tai nữ Francisca

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  3.536 crt - AAA

  15.548.981,00 ₫
  7.075.437  - 106.499.487  7.075.437 ₫ - 106.499.487 ₫
 61. Bông tai nữ Carlonda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.66 crt - AAA

  29.842.781,00 ₫
  11.558.435  - 634.539.439  11.558.435 ₫ - 634.539.439 ₫
 62. Bông tai nữ Jonita

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  7.402 crt - AAA

  20.928.861,00 ₫
  10.338.629  - 1.097.669.321  10.338.629 ₫ - 1.097.669.321 ₫
 63. Bông tai nữ Chamisa

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  14.87 crt - AAA

  24.420.449,00 ₫
  13.132.578  - 287.489.201  13.132.578 ₫ - 287.489.201 ₫
 64. Bông tai nữ Asthore

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo)

  3.2 crt - AAA

  26.859.494,00 ₫
  7.947.132  - 104.829.691  7.947.132 ₫ - 104.829.691 ₫

You’ve viewed 60 of 174 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng