Đang tải...
Tìm thấy 129 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Meriolsa

  Bông Tai GLAMIRA Meriolsa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.448 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Dersit

  Bông Tai GLAMIRA Dersit

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.992 crt - AAAAA

  18.027.593,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Ejacr

  Bông Tai GLAMIRA Ejacr

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.076 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Elinsd

  Bông Tai GLAMIRA Elinsd

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.032 crt - AAAAA

  15.442.104,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. Bông Tai GLAMIRA Expece

  Bông Tai GLAMIRA Expece

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  11.829.501,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Hacta

  Bông Tai GLAMIRA Hacta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  11.546.160,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Higi

  Bông Tai GLAMIRA Higi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  12.396.184,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Koba

  Bông Tai GLAMIRA Koba

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  12.785.779,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Bông Tai GLAMIRA Kracc

  Bông Tai GLAMIRA Kracc

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAAAA

  8.712.747,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Kynn

  Bông Tai GLAMIRA Kynn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.184 crt - AAAAA

  23.340.245,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Lemeld

  Bông Tai GLAMIRA Lemeld

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.116 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Lindanu

  Bông Tai GLAMIRA Lindanu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.8 crt - AAAAA

  13.104.537,00 ₫
 15. Bảo hành trọn đời
 16. Bông Tai GLAMIRA Mrat

  Bông Tai GLAMIRA Mrat

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  1.392 crt - AAAAA

  27.696.618,00 ₫
 17. Bông Tai GLAMIRA Namom

  Bông Tai GLAMIRA Namom

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.24 crt - AAAAA

  9.350.265,00 ₫
 18. Bông Tai GLAMIRA Angeme

  Bông Tai GLAMIRA Angeme

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  13.671.220,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Baivan

  Bông Tai GLAMIRA Baivan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  11.510.743,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Cwea

  Bông Tai GLAMIRA Cwea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  10.589.882,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Dopert

  Bông Tai GLAMIRA Dopert

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  10.593.938,00 ₫
 22. Bông Tai GLAMIRA Dynn

  Bông Tai GLAMIRA Dynn

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.452 crt - AAAAA

  13.848.308,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Embrumd

  Bông Tai GLAMIRA Embrumd

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Empha

  Bông Tai GLAMIRA Empha

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  17.681.799,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Eodo

  Bông Tai GLAMIRA Eodo

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  9.986.430,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Epieli

  Bông Tai GLAMIRA Epieli

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.9 crt - AAAAA

  9.562.770,00 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Bông Tai GLAMIRA Garmens

  Bông Tai GLAMIRA Garmens

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  14.627.497,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Hishera

  Bông Tai GLAMIRA Hishera

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  11.014.895,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Laniges

  Bông Tai GLAMIRA Laniges

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  15.300.433,00 ₫
 31. Bông Tai GLAMIRA Namela

  Bông Tai GLAMIRA Namela

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.368 crt - AAAAA

  15.123.344,00 ₫
 32. Bông Tai GLAMIRA Nameto

  Bông Tai GLAMIRA Nameto

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  9.704.442,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Alitat

  Bông Tai GLAMIRA Alitat

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.3 crt - AAAAA

  13.494.131,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Amys

  Bông Tai GLAMIRA Amys

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.428 crt - AAAAA

  12.962.867,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Bewe

  Bông Tai GLAMIRA Bewe

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.32 crt - AAAAA

  11.121.148,00 ₫
 36. Bông Tai GLAMIRA Bysea

  Bông Tai GLAMIRA Bysea

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  21.606.400,00 ₫
 37. Bông Tai GLAMIRA Ceis

  Bông Tai GLAMIRA Ceis

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.288 crt - AAAAA

  10.766.971,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Cyaba

  Bông Tai GLAMIRA Cyaba

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.204 crt - AAAAA

  9.314.846,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Full

  Bông Tai GLAMIRA Full

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
 40. Bông Tai GLAMIRA Gofuli

  Bông Tai GLAMIRA Gofuli

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.208 crt - AAAAA

  12.042.007,00 ₫

You’ve viewed 60 of 129 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng