Đang tải...
Tìm thấy 1196 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Hartwick Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.88 crt - AAA

  16.361.881,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 2. Bông Tai Anatola Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.724 crt - AAA

  7.171.671,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 3. Bông Tai Inna Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  19.448.625,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 4. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Oval Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.72 crt - AAA

  14.945.175,00 ₫
  6.396.810  - 2.367.063.057  6.396.810 ₫ - 2.367.063.057 ₫
 5. Bông Tai Nigella Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  23.306.718,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 6. Bông Tai Denise Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  11.803.275,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  2.5 crt - AAA

  28.663.979,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.6 crt - AAA

  19.389.686,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Mimi Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  24.695.577,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 11. Bông Tai Ecateri Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.504.524,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  12.860.128,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 13. Bông Tai Kanisha Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.33 crt - AAA

  5.999.914,00 ₫
  2.712.290  - 860.622.389  2.712.290 ₫ - 860.622.389 ₫
 14. Bông Tai Peyton Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  10.311.408,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 15. Bông Tai Pascal Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Pascal

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  7.548.829,00 ₫
  3.924.602  - 65.063.069  3.924.602 ₫ - 65.063.069 ₫
 16. Bông Tai Ausce Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Ausce

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  10.973.258,00 ₫
  5.616.810  - 451.331.989  5.616.810 ₫ - 451.331.989 ₫
 17. Bông Tai Elda Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  13.922.658,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 18. Bông Tai Alice Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  18.502.353,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Aggie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  20.872.092,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 21. Bông Tai Nora Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Nora

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1.86 crt - AAA

  25.156.549,00 ₫
  5.126.099  - 603.979.449  5.126.099 ₫ - 603.979.449 ₫
 22. Bông Tai Amalea Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.862 crt - AAA

  16.404.869,00 ₫
  6.945.648  - 1.757.595.211  6.945.648 ₫ - 1.757.595.211 ₫
 23. Bông Tai Lincolnn Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.32 crt - AAA

  8.398.854,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Security Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Security

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.36 crt - AAA

  19.725.208,00 ₫
  6.190.251  - 3.056.328.804  6.190.251 ₫ - 3.056.328.804 ₫
 25. Bông Tai Benian Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  1.86 crt - AAA

  26.077.408,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Luciana Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Luciana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.964.953,00 ₫
  6.596.879  - 115.485.941  6.596.879 ₫ - 115.485.941 ₫
 28. Bông Tai Famisroods Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Famisroods

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  17.322.754,00 ₫
  6.073.454  - 2.026.539.707  6.073.454 ₫ - 2.026.539.707 ₫
 29. Bông Tai Necrolyte Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Necrolyte

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.188 crt - AAA

  20.616.868,00 ₫
  5.662.501  - 719.546.506  5.662.501 ₫ - 719.546.506 ₫
 30. Bông Tai Carola Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carola

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  15.917.674,00 ₫
  7.468.802  - 289.708.444  7.468.802 ₫ - 289.708.444 ₫
 31. Bông Tai Fulvio Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Fulvio

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  21.698.053,00 ₫
  6.184.574  - 2.197.936.912  6.184.574 ₫ - 2.197.936.912 ₫
 32. Bông Tai Goffy Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Goffy

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  4.948 crt - AAA

  47.560.794,00 ₫
  7.456.636  - 1.338.571.711  7.456.636 ₫ - 1.338.571.711 ₫
 33. Bông Tai Laveur Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Laveur

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.58 crt - AAA

  19.429.969,00 ₫
  7.513.953  - 552.380.494  7.513.953 ₫ - 552.380.494 ₫
 34. Bông Tai Ardath Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Ardath

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  16.756.072,00 ₫
  5.761.995  - 2.023.295.342  5.761.995 ₫ - 2.023.295.342 ₫
 35. Bông Tai Galinos Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Galinos

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.48 crt - AAA

  10.649.903,00 ₫
  5.292.373  - 93.316.102  5.292.373 ₫ - 93.316.102 ₫
 36. Bông Tai Sirene Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Sirene

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.62 crt - AAA

  15.319.899,00 ₫
  6.696.372  - 378.347.249  6.696.372 ₫ - 378.347.249 ₫
 37. Bông Tai Melinda Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  16.118.553,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 38. Bông Tai Manteca Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Manteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.008.675,00 ₫
  5.261.281  - 451.534.759  5.261.281 ₫ - 451.534.759 ₫
 39. Bông Tai Bernieceed Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Bernieceed

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  10.725.334,00 ₫
  5.474.868  - 449.912.576  5.474.868 ₫ - 449.912.576 ₫
 40. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  19.731.156,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 41. Bông Tai Caomhan Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Caomhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  14.692.114,00 ₫
  7.229.530  - 472.623.146  7.229.530 ₫ - 472.623.146 ₫
 42. Bông Tai Catmint Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Catmint

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.66 crt - AAA

  29.017.615,00 ₫
  8.971.755  - 2.757.847.045  8.971.755 ₫ - 2.757.847.045 ₫
 43. Chữ viết tắt
  Bông Tai Aundrea R Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Aundrea R

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  9.662.804,00 ₫
  4.671.887  - 443.829.386  4.671.887 ₫ - 443.829.386 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.8 crt - AAA

  17.402.242,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 46. Bông Tai Lilith Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Lilith

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.592 crt - AAA

  21.040.258,00 ₫
  5.312.650  - 3.055.112.166  5.312.650 ₫ - 3.055.112.166 ₫
 47. Bông Tai Aravind Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Aravind

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  14.026.747,00 ₫
  5.089.600  - 838.898.653  5.089.600 ₫ - 838.898.653 ₫
 48. Bông Tai Peso Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Peso

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  1.92 crt - AAA

  24.445.762,00 ₫
  5.637.087  - 2.926.013.398  5.637.087 ₫ - 2.926.013.398 ₫
 49. Bông Tai Finney Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Finney

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  21.626.948,00 ₫
  6.732.060  - 2.639.400.616  6.732.060 ₫ - 2.639.400.616 ₫
 50. Bông Tai Wiles Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Wiles

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.292.017,00 ₫
  5.799.305  - 453.156.941  5.799.305 ₫ - 453.156.941 ₫
 51. Bông Tai Devaney Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Devaney

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.77 crt - AAA

  22.846.830,00 ₫
  9.947.228  - 724.196.763  9.947.228 ₫ - 724.196.763 ₫
 52. Bông Tai Rolie Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  12.145.826,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 53. Bông Tai Betis Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Betis

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.524 crt - AAA

  8.651.644,00 ₫
  5.555.978  - 453.535.455  5.555.978 ₫ - 453.535.455 ₫
 54. Bông Tai Mariya Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  17.532.557,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 55. Bông Tai Carmella Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Carmella

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.82 crt - AAA

  15.040.072,00 ₫
  5.111.770  - 508.838.392  5.111.770 ₫ - 508.838.392 ₫
 56. Bông Tai Candida Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  11.008.675,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 57. Bông Tai Tiberia Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Tiberia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  20.206.455,00 ₫
  8.751.679  - 185.983.327  8.751.679 ₫ - 185.983.327 ₫
 58. Bông Tai Palazzo Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  13.719.072,00 ₫
  5.130.154  - 1.735.912.023  5.130.154 ₫ - 1.735.912.023 ₫
 59. Bông Tai Yamask Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Yamask

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  12.555.698,00 ₫
  4.866.549  - 155.134.803  4.866.549 ₫ - 155.134.803 ₫
 60. Bông Tai Juteux Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Juteux

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.66 crt - AAA

  18.501.540,00 ₫
  8.932.823  - 504.931.632  8.932.823 ₫ - 504.931.632 ₫
 61. Bông Tai Planta Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  10.583.663,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 62. Bông Tai Whitley Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  15.044.938,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 63. Bông Tai Vigoroth Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Vigoroth

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  2.36 crt - AAA

  39.293.336,00 ₫
  11.667.554  - 3.463.753.693  11.667.554 ₫ - 3.463.753.693 ₫
 64. Bông Tai Meleni Đá Aquamarine

  Bông Tai GLAMIRA Meleni

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  11.938.457,00 ₫
  5.075.270  - 1.731.153.622  5.075.270 ₫ - 1.731.153.622 ₫

You’ve viewed 60 of 1196 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng