Đang tải...
Tìm thấy 19 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Huriela Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Huriela

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.672 crt - AAA

  45.711.775,00 ₫
  8.502.944  - 11.735.672.669  8.502.944 ₫ - 11.735.672.669 ₫
 2. Bông Tai Akulina Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  13.28 crt - AAA

  106.047.537,00 ₫
  16.027.172  - 11.168.678.994  16.027.172 ₫ - 11.168.678.994 ₫
 3. Bông Tai Raymond Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Raymond

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11.326 crt - AAA

  75.040.311,00 ₫
  15.621.626  - 5.247.804.019  15.621.626 ₫ - 5.247.804.019 ₫
 4. Bông Tai Vertie Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Vertie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  34.56 crt - AAA

  218.642.480,00 ₫
  25.744.051  - 29.872.382.649  25.744.051 ₫ - 29.872.382.649 ₫
 5. Bông Tai Lanie Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Lanie

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11.38 crt - AAA

  86.762.480,00 ₫
  13.139.685  - 4.951.498.693  13.139.685 ₫ - 4.951.498.693 ₫
 6. Bông Tai Sharita Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.986 crt - AAA

  74.358.995,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 7. Bông Tai Naida Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Naida

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  11.89 crt - AAA

  89.295.789,00 ₫
  14.751.054  - 398.462.320  14.751.054 ₫ - 398.462.320 ₫
 8. Bông Tai Talisha Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Talisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  15.482 crt - AAA

  119.466.510,00 ₫
  19.830.111  - 525.087.261  19.830.111 ₫ - 525.087.261 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Howland Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Howland

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  13.708 crt - AAA

  118.624.595,00 ₫
  11.735.685  - 14.720.436.148  11.735.685 ₫ - 14.720.436.148 ₫
 11. Bông Tai Gisila Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Gisila

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.848 crt - AAA

  59.850.727,00 ₫
  10.918.105  - 13.029.418.043  10.918.105 ₫ - 13.029.418.043 ₫
 12. Bông Tai Ollie Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Ollie

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  13.76 crt - AAA

  93.310.694,00 ₫
  7.556.671  - 19.385.930.389  7.556.671 ₫ - 19.385.930.389 ₫
 13. Bông Tai Jenella Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Jenella

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  24.94 crt - AAA

  166.081.844,00 ₫
  17.438.472  - 14.497.561.661  17.438.472 ₫ - 14.497.561.661 ₫
 14. Bông Tai Joshua Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Joshua

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  6.6 crt - AAA

  48.523.561,00 ₫
  8.942.286  - 11.751.299.703  8.942.286 ₫ - 11.751.299.703 ₫
 15. Bông Tai Ramen Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Ramen

  Vàng Hồng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  8.08 crt - AAA

  71.253.595,00 ₫
  15.959.851  - 11.886.481.657  15.959.851 ₫ - 11.886.481.657 ₫
 16. Bông Tai Sherilyn Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Sherilyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  10.64 crt - AAA

  100.820.862,00 ₫
  16.169.924  - 14.469.011.230  16.169.924 ₫ - 14.469.011.230 ₫
 17. Bông Tai Hamrick Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Hamrick

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.784 crt - AAA

  76.740.631,00 ₫
  16.617.647  - 9.744.104.527  16.617.647 ₫ - 9.744.104.527 ₫
 18. Bông Tai Tyrell Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Tyrell

  Vàng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  19.32 crt - AAA

  117.233.572,00 ₫
  16.786.354  - 25.580.400.117  16.786.354 ₫ - 25.580.400.117 ₫
 19. Bông Tai Riorda Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Riorda

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  25.48 crt - AAA

  159.519.029,00 ₫
  14.171.394  - 13.973.461.219  14.171.394 ₫ - 13.973.461.219 ₫
 20. Bông Tai Ingomar Đá Kunzite

  Bông Tai GLAMIRA Ingomar

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Moissanite

  7.572 crt - AAA

  57.656.724,00 ₫
  11.514.258  - 11.825.447.005  11.514.258 ₫ - 11.825.447.005 ₫

You’ve viewed 19 of 19 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng