Đang tải...
Tìm thấy 1212 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Stacy Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.564 crt - AAA

  14.646.422,00 ₫
  6.121.038  - 728.373.883  6.121.038 ₫ - 728.373.883 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.6 crt - AAA

  11.008.405,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 3. Bông Tai Nicky Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Nicky

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  16.290.505,00 ₫
  7.224.123  - 369.668.567  7.224.123 ₫ - 369.668.567 ₫
 4. Bông Tai Faiga Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Faiga

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.06 crt - AAA

  10.717.223,00 ₫
  5.515.423  - 142.049.190  5.515.423 ₫ - 142.049.190 ₫
 5. Bông Tai Rolie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  11.767.317,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 6. Bông Tai Louisa Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  8.080.094,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 7. Bông Tai Anna Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  9.807.179,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 8. Bông Tai Nigella Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  16.547.621,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Peyton Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  10.284.371,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 11. Bông Tai Planta Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  10.205.154,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.67 crt Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  3.34 crt - AAA

  19.160.959,00 ₫
  7.191.139  - 982.272.632  7.191.139 ₫ - 982.272.632 ₫
 13. Bông Tai Anatola Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.724 crt - AAA

  6.117.252,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 14. Bông Tai Bailee Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Bailee

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  19.910.677,00 ₫
  9.400.011  - 1.789.971.288  9.400.011 ₫ - 1.789.971.288 ₫
 15. Bông Tai Adimu Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Adimu

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.696 crt - AAA

  21.560.979,00 ₫
  8.927.415  - 3.079.796.390  8.927.415 ₫ - 3.079.796.390 ₫
 16. Bông Tai Kadabra Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Kadabra

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.87 crt - AAA

  19.819.565,00 ₫
  8.734.105  - 511.704.249  8.734.105 ₫ - 511.704.249 ₫
 17. Bông Tai Busheled Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Busheled

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.928 crt - AAA

  14.904.079,00 ₫
  6.735.305  - 1.519.829.081  6.735.305 ₫ - 1.519.829.081 ₫
 18. Bông Tai Oak Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.88 crt - AAA

  10.916.752,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Caomhan Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Caomhan

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  14.313.605,00 ₫
  7.229.530  - 472.623.146  7.229.530 ₫ - 472.623.146 ₫
 21. Bông Tai Fortuin Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Fortuin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.878 crt - AAA

  15.995.268,00 ₫
  7.608.040  - 1.761.745.300  7.608.040 ₫ - 1.761.745.300 ₫
 22. Bông Tai Mova Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Mova

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  10.910.263,00 ₫
  4.428.560  - 126.827.705  4.428.560 ₫ - 126.827.705 ₫
 23. Bông Tai Hartwick Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.88 crt - AAA

  8.791.691,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  9.453.543,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 25. Bông Tai Magali Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  10.167.033,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Gladys Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Gladys

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.6 crt - AAA

  17.596.093,00 ₫
  7.650.216  - 3.372.722.166  7.650.216 ₫ - 3.372.722.166 ₫
 28. Bông Tai Selena Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Selena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.512 crt - AAA

  10.914.049,00 ₫
  4.931.437  - 448.047.068  4.931.437 ₫ - 448.047.068 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  9.723.907,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 30. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Oval Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Oval

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.72 crt - AAA

  12.430.791,00 ₫
  6.396.810  - 2.367.063.057  6.396.810 ₫ - 2.367.063.057 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Aveira Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Aveira

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  4 crt - AAA

  26.833.616,00 ₫
  6.813.169  - 1.495.139.446  6.813.169 ₫ - 1.495.139.446 ₫
 32. Bông Tai Abetter Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Abetter

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.72 crt - AAA

  8.889.023,00 ₫
  4.825.995  - 2.346.785.764  4.825.995 ₫ - 2.346.785.764 ₫
 33. Bông Tai Berceste Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  14.406.069,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 34. Bông Tai Norma Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Norma

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.578 crt - AAA

  16.897.743,00 ₫
  6.488.733  - 351.067.532  6.488.733 ₫ - 351.067.532 ₫
 35. Bông Tai Denise Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  10.072.946,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 36. Bông Tai Kanisha Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Kanisha

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.33 crt - AAA

  5.134.749,00 ₫
  2.712.290  - 860.622.389  2.712.290 ₫ - 860.622.389 ₫
 37. Bông Tai Meleni Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Meleni

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  10.208.128,00 ₫
  5.075.270  - 1.731.153.622  5.075.270 ₫ - 1.731.153.622 ₫
 38. Bông Tai Polly Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Polly

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.502 crt - AAA

  19.463.495,00 ₫
  7.908.144  - 558.436.649  7.908.144 ₫ - 558.436.649 ₫
 39. Bông Tai Palazzo Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Palazzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.9 crt - AAA

  11.988.743,00 ₫
  5.130.154  - 1.735.912.023  5.130.154 ₫ - 1.735.912.023 ₫
 40. Bông Tai Terlan Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Terlan

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  11.400.973,00 ₫
  6.062.910  - 124.164.618  6.062.910 ₫ - 124.164.618 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Adie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  2.5 crt - AAA

  17.038.331,00 ₫
  4.461.003  - 6.371.936.595  4.461.003 ₫ - 6.371.936.595 ₫
 42. Bông Tai Madalina Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Madalina

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.96 crt - AAA

  13.348.405,00 ₫
  5.904.747  - 110.308.467  5.904.747 ₫ - 110.308.467 ₫
 43. Bông Tai Deneb Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Deneb

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.996 crt - AAA

  24.025.076,00 ₫
  10.579.339  - 560.815.853  10.579.339 ₫ - 560.815.853 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  21.486.629,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 46. Bông Tai Aggie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  15.194.450,00 ₫
  6.894.279  - 319.786.428  6.894.279 ₫ - 319.786.428 ₫
 47. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  19.892.835,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 48. Bông Tai Ecateri Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  11.126.015,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 49. Bông Tai Alice Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  16.772.024,00 ₫
  8.327.208  - 287.815.894  8.327.208 ₫ - 287.815.894 ₫
 50. Bông Tai Elda Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  10.516.073,00 ₫
  4.671.888  - 199.041.906  4.671.888 ₫ - 199.041.906 ₫
 51. Bông Tai Sharita Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Sharita

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  8.986 crt - AAA

  56.650.159,00 ₫
  12.052.822  - 4.789.050.540  12.052.822 ₫ - 4.789.050.540 ₫
 52. Bông Tai Mayburn Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Mayburn

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.861.480,00 ₫
  6.637.974  - 464.309.456  6.637.974 ₫ - 464.309.456 ₫
 53. Bông Tai Valerie Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  6.814 crt - AAA

  33.645.975,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 54. Bông Tai Mimi Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  22.181.193,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 55. Bông Tai Candida Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  10.630.166,00 ₫
  5.862.570  - 110.011.069  5.862.570 ₫ - 110.011.069 ₫
 56. Bông Tai Lucille Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Lucille

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  19.169.610,00 ₫
  8.932.823  - 250.019.020  8.932.823 ₫ - 250.019.020 ₫
 57. Bông Tai Melinda Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  12.711.968,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 58. Bông Tai Nathalio Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Nathalio

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  4.252 crt - AAA

  31.952.686,00 ₫
  10.673.966  - 1.087.214.382  10.673.966 ₫ - 1.087.214.382 ₫
 59. Bông Tai Marzia Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  12.117.709,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 60. Bông Tai Dehan Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  12.168.536,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 61. Bông Tai Pikipek Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Pikipek

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.46 crt - AAA

  32.364.991,00 ₫
  10.884.039  - 2.848.810.981  10.884.039 ₫ - 2.848.810.981 ₫
 62. Bông Tai Milstead Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Milstead

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.86 crt - AAA

  19.710.609,00 ₫
  7.786.480  - 4.870.011.016  7.786.480 ₫ - 4.870.011.016 ₫
 63. Bông Tai Cohueya Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Cohueya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.7 crt - AAA

  12.511.358,00 ₫
  5.761.995  - 473.082.761  5.761.995 ₫ - 473.082.761 ₫
 64. Bông Tai Marleny Đá Peridot

  Bông Tai GLAMIRA Marleny

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  13.916.169,00 ₫
  6.073.454  - 2.026.539.707  6.073.454 ₫ - 2.026.539.707 ₫

You’ve viewed 60 of 1212 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng