Đang tải...
Tìm thấy 10921 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Kuarahy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.224 crt - AAA

  17.230.672,00 ₫
  8.599.204  - 110.178.717  8.599.204 ₫ - 110.178.717 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Avalia Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Avalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.5 crt - AAA

  49.189.011,00 ₫
  5.136.768  - 710.289.085  5.136.768 ₫ - 710.289.085 ₫
 3. Bông tai nữ Happiny

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  13.743.613,00 ₫
  6.744.873  - 103.881.582  6.744.873 ₫ - 103.881.582 ₫
 4. Bông tai nữ Fiestamol

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  8.812.599,00 ₫
  4.258.847  - 60.763.862  4.258.847 ₫ - 60.763.862 ₫
 5. Bông tai nữ Ronai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  16.024.735,00 ₫
  6.176.857  - 136.711.616  6.176.857 ₫ - 136.711.616 ₫
 6. Bông tai nữ Staciness

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  16.449.825,00 ₫
  8.578.260  - 98.136.320  8.578.260 ₫ - 98.136.320 ₫
 7. Bông tai nữ Booze

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.2 crt - AAA

  9.665.330,00 ₫
  4.753.562  - 65.645.912  4.753.562 ₫ - 65.645.912 ₫
 8. Bông tai nữ Madame

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  8.250.526,00 ₫
  3.803.755  - 54.735.585  3.803.755 ₫ - 54.735.585 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Xem thêm kích cỡ
  Bông tai nữ Gianara 32 mm Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Gianara 32 mm

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.328 crt - AAA

  38.960.474,00 ₫
  11.759.378  - 298.541.034  11.759.378 ₫ - 298.541.034 ₫
 11. Bông tai nữ Dectent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.154 crt - AAA

  20.496.977,00 ₫
  9.805.142  - 129.664.477  9.805.142 ₫ - 129.664.477 ₫
 12. Bông tai nữ Lunafe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  9.625.990,00 ₫
  5.349.030  - 56.433.689  5.349.030 ₫ - 56.433.689 ₫
 13. Bông tai nữ Meshell

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.196 crt - AAA

  8.895.523,00 ₫
  4.323.375  - 52.570.503  4.323.375 ₫ - 52.570.503 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  11.031.172,00 ₫
  5.289.596  - 71.391.163  5.289.596 ₫ - 71.391.163 ₫
 15. Bông tai nữ Halden

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  9.200.615,00 ₫
  5.073.088  - 56.334.632  5.073.088 ₫ - 56.334.632 ₫
 16. Bông tai nữ Vagab

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  7.050.249,00 ₫
  3.893.188  - 44.023.374  3.893.188 ₫ - 44.023.374 ₫
 17. Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  16.028.695,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.845.245  - 108.211.745  7.845.245 ₫ - 108.211.745 ₫
 18. Bông tai nữ Poros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  9.100.145,00 ₫
  5.033.183  - 54.084.648  5.033.183 ₫ - 54.084.648 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Ecnerruccol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  10.552.873,00 ₫
  5.879.688  - 61.740.269  5.879.688 ₫ - 61.740.269 ₫
 21. Bông tai nữ Aftercast

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  16.843.220,00 ₫
  8.380.148  - 112.202.295  8.380.148 ₫ - 112.202.295 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - AAA

  22.377.061,00 ₫
  9.628.255  - 146.291.752  9.628.255 ₫ - 146.291.752 ₫
 23. Bông tai nữ Onop

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  9.507.972,00 ₫
  5.200.446  - 56.419.540  5.200.446 ₫ - 56.419.540 ₫
 24. Bông tai nữ Ametsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.624 crt - AAA

  20.545.373,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 25. Bông tai nữ Yldrod

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - AAA

  20.559.524,00 ₫
  9.639.576  - 125.942.796  9.639.576 ₫ - 125.942.796 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Chữ viết tắt
  Bông tai nữ Elmolt - S Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Elmolt - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.47 crt - AAA

  29.179.388,00 ₫
  12.343.809  - 183.466.110  12.343.809 ₫ - 183.466.110 ₫
 28. Bông tai nữ Erdmann

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  9.177.408,00 ₫
  4.667.524  - 59.306.320  4.667.524 ₫ - 59.306.320 ₫
 29. Bông tai nữ Leonin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.3 crt - AAA

  12.137.205,00 ₫
  5.054.692  - 345.352.129  5.054.692 ₫ - 345.352.129 ₫
 30. Bông tai nữ Emporia

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  1.364 crt - AAA

  33.600.687,00 ₫
  8.578.260  - 3.586.383.939  8.578.260 ₫ - 3.586.383.939 ₫
 31. Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  6.285.535,00 ₫
  2.989.796  - 43.485.637  2.989.796 ₫ - 43.485.637 ₫
 32. Bông tai nữ Carisa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Moissanite

  0.21 crt - AAA

  18.843.305,00 ₫
  9.509.388  - 116.235.294  9.509.388 ₫ - 116.235.294 ₫
 33. Bông tai nữ Chassepot

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  9.103.257,00 ₫
  4.624.505  - 59.617.635  4.624.505 ₫ - 59.617.635 ₫
 34. Bông tai nữ Atlohunaj

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - AAA

  15.873.319,00 ₫
  8.043.357  - 95.008.978  8.043.357 ₫ - 95.008.978 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Candace Ø10 mm Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Candace Ø10 mm

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.094 crt - AAA

  14.639.080,00 ₫
  7.429.209  - 82.428.852  7.429.209 ₫ - 82.428.852 ₫
 36. Bông tai nữ Agistri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.032 crt - AAA

  9.032.786,00 ₫
  5.076.201  - 53.037.479  5.076.201 ₫ - 53.037.479 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  16.696.051,00 ₫
  8.212.036  - 112.032.485  8.212.036 ₫ - 112.032.485 ₫
 38. Bông tai nữ Parili

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  11.852.772,00 ₫
  5.943.367  - 81.509.042  5.943.367 ₫ - 81.509.042 ₫
 39. Bông tai nữ Ixabiso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.668 crt - AAA

  36.174.731,00 ₫
  9.469.765  - 176.291.610  9.469.765 ₫ - 176.291.610 ₫
 40. Bông tai nữ Erekle

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.036 crt - AAA

  9.989.952,00 ₫
  5.476.389  - 59.178.963  5.476.389 ₫ - 59.178.963 ₫
 41. Bông tai nữ Achlys

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.096 crt - AAA

  6.102.989,00 ₫
  3.097.343  - 39.396.036  3.097.343 ₫ - 39.396.036 ₫
 42. Bông tai nữ Samedi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.312 crt - AAA

  16.448.693,00 ₫
  5.355.823  - 79.542.072  5.355.823 ₫ - 79.542.072 ₫
 43. Bông tai nữ Matteo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  15.549.265,00 ₫
  8.375.054  - 92.447.672  8.375.054 ₫ - 92.447.672 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Brazeaus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.115 crt - AAA

  5.782.895,00 ₫
  3.075.834  - 91.655.221  3.075.834 ₫ - 91.655.221 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nella Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Nella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.003.225,00 ₫
  7.825.434  - 101.504.233  7.825.434 ₫ - 101.504.233 ₫
 47. Bông tai nữ Artie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  13.224.559,00 ₫
  6.728.741  - 100.909.894  6.728.741 ₫ - 100.909.894 ₫
 48. Bông tai nữ Carlita

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.16 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  6.198.083  - 67.782.696  6.198.083 ₫ - 67.782.696 ₫
 49. Bông tai nữ Questo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  7.499.114,00 ₫
  4.022.244  - 50.108.246  4.022.244 ₫ - 50.108.246 ₫
 50. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.79 crt - AAA

  32.265.976,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 51. Bông tai nữ Cuarto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  13.161.162,00 ₫
  6.023.744  - 86.815.621  6.023.744 ₫ - 86.815.621 ₫
 52. Bông tai nữ Garnison

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  7.181.002,00 ₫
  3.936.207  - 42.240.360  3.936.207 ₫ - 42.240.360 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Vaunita Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Vaunita

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  14.727.665,00 ₫
  4.482.997  - 204.536.765  4.482.997 ₫ - 204.536.765 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Self Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Self

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.39 crt - AAA

  16.787.750,00 ₫
  8.063.169  - 120.239.993  8.063.169 ₫ - 120.239.993 ₫
 55. Bông Tai SYLVIE Gaudium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.864 crt - AAA

  31.578.811,00 ₫
  12.641.543  - 229.965.886  12.641.543 ₫ - 229.965.886 ₫
 56. Bông tai nữ Cemoul

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.4 crt - AAA

  11.524.189,00 ₫
  5.285.352  - 76.796.802  5.285.352 ₫ - 76.796.802 ₫
 57. Bông tai nữ Slumberously

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  10.326.742,00 ₫
  5.334.313  - 66.622.320  5.334.313 ₫ - 66.622.320 ₫
 58. Bông tai nữ Golnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.13 crt - AAA

  8.089.488,00 ₫
  4.533.657  - 52.004.468  4.533.657 ₫ - 52.004.468 ₫
 59. Bông tai nữ Melamas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  4.655.920,00 ₫
  2.602.629  - 28.485.713  2.602.629 ₫ - 28.485.713 ₫
 60. Bông tai nữ Pieper

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.4 crt - AAA

  13.288.237,00 ₫
  6.198.083  - 98.773.110  6.198.083 ₫ - 98.773.110 ₫
 61. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  15.983.413,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Wonda Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Wonda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.31 crt - AAA

  28.284.770,00 ₫
  10.392.403  - 141.225.741  10.392.403 ₫ - 141.225.741 ₫
 63. Bông tai nữ Liana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  8.570.336,00 ₫
  4.398.092  - 52.726.164  4.398.092 ₫ - 52.726.164 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Cytherea Đá Sapphire Đen

  Bông tai nữ Cytherea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.31 crt - AAA

  11.167.020,00 ₫
  5.312.804  - 70.202.490  5.312.804 ₫ - 70.202.490 ₫

You’ve viewed 60 of 10921 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng