Đang tải...
Tìm thấy 973 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Nanthika Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nanthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  5.02 crt - AAA

  47.878.742,00 ₫
  16.862.596  - 4.530.136.538  16.862.596 ₫ - 4.530.136.538 ₫
 2. Bông Tai Delray Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Delray

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.79 crt - AAA

  40.748.163,00 ₫
  14.691.574  - 4.010.713.398  14.691.574 ₫ - 4.010.713.398 ₫
 3. Bông Tai Oak Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Oak

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.88 crt - AAA

  9.348.642,00 ₫
  4.825.995  - 1.538.613.967  4.825.995 ₫ - 1.538.613.967 ₫
 4. Bông Tai Cheops Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Cheops

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  21.681.561,00 ₫
  8.970.674  - 2.126.628.430  8.970.674 ₫ - 2.126.628.430 ₫
 5. Bông Tai SYLVIE Palata Đá Topaz Hồng

  Bông Tai SYLVIE Palata

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.904 crt - AAA

  41.386.492,00 ₫
  16.470.839  - 3.321.704.493  16.470.839 ₫ - 3.321.704.493 ₫
 6. Bông Tai Hartwick Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.88 crt - AAA

  7.223.581,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 7. Bông Tai Loralty Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Loralty

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1 crt - AAA

  12.946.373,00 ₫
  6.340.033  - 2.031.203.485  6.340.033 ₫ - 2.031.203.485 ₫
 8. Bông Tai Micheila Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  21.512.312,00 ₫
  8.993.384  - 2.122.464.826  8.993.384 ₫ - 2.122.464.826 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Fulvio Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Fulvio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  12.830.117,00 ₫
  6.184.574  - 2.197.936.912  6.184.574 ₫ - 2.197.936.912 ₫
 11. Bông Tai Sambava Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Sambava

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.24 crt - AAA

  15.469.679,00 ₫
  5.637.087  - 3.402.070.168  5.637.087 ₫ - 3.402.070.168 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.8 crt - AAA

  7.669.141,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 13. Bông Tai Janerica Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  14.118.942,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 14. Bông Tai Whitley Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  9.853.951,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 15. Bông Tai Asinoch Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Asinoch

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.994 crt - AAA

  29.659.189,00 ₫
  10.034.556  - 6.282.946.319  10.034.556 ₫ - 6.282.946.319 ₫
 16. Bông Tai Meleni Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Meleni

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  10.857.001,00 ₫
  5.075.270  - 1.731.153.622  5.075.270 ₫ - 1.731.153.622 ₫
 17. Bông Tai Celio Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Celio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1 crt - AAA

  10.396.301,00 ₫
  5.332.927  - 2.016.603.835  5.332.927 ₫ - 2.016.603.835 ₫
 18. Bông Tai Sennas Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Sennas

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.992 crt - AAA

  10.985.425,00 ₫
  5.515.423  - 1.555.349.491  5.515.423 ₫ - 1.555.349.491 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  3 crt - AAA

  14.857.847,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 21. Bông Tai Jann Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Jann

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.98 crt - AAA

  38.702.591,00 ₫
  12.977.467  - 11.724.736.449  12.977.467 ₫ - 11.724.736.449 ₫
 22. Bông Tai Nayane Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nayane

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.52 crt - AAA

  15.876.848,00 ₫
  6.772.074  - 2.070.284.588  6.772.074 ₫ - 2.070.284.588 ₫
 23. Bông Tai Benian Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.86 crt - AAA

  11.504.793,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 24. Bông Tai Akaneta Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Akaneta

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.47 crt - AAA

  82.473.696,00 ₫
  22.349.632  - 3.746.229.909  22.349.632 ₫ - 3.746.229.909 ₫
 25. Bông Tai Klara Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Klara

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.04 crt - AAA

  40.667.595,00 ₫
  19.818.755  - 2.545.232.870  19.818.755 ₫ - 2.545.232.870 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Nigella Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  14.438.782,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 28. Bông Tai Gallinule Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  0.88 crt - AAA

  9.277.807,00 ₫
  4.785.441  - 1.538.208.420  4.785.441 ₫ - 1.538.208.420 ₫
 29. Bông Tai Jabina Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Jabina

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.63 crt - AAA

  15.999.052,00 ₫
  7.494.487  - 2.077.584.414  7.494.487 ₫ - 2.077.584.414 ₫
 30. Bông Tai Melorin Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  20.149.949,00 ₫
  8.190.403  - 1.879.745.625  8.190.403 ₫ - 1.879.745.625 ₫
 31. Bông Tai Magali Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  10.302.215,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.94 crt - AAA

  12.687.635,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 33. Bông Tai Mihaella Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.58 crt - AAA

  15.668.128,00 ₫
  6.888.872  - 2.073.204.523  6.888.872 ₫ - 2.073.204.523 ₫
 34. Bông Tai Marita Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Marita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  31.823.992,00 ₫
  11.739.200  - 4.387.898.091  11.739.200 ₫ - 4.387.898.091 ₫
 35. Bông Tai Alannah Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  22.010.053,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 36. Bông Tai Berceste Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  12.621.667,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 37. Bông Tai Huriela Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Huriela

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.672 crt - AAA

  23.758.225,00 ₫
  8.502.944  - 11.735.672.669  8.502.944 ₫ - 11.735.672.669 ₫
 38. Bông Tai Alodie Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Alodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.17 crt - AAA

  20.469.789,00 ₫
  6.852.102  - 2.963.837.307  6.852.102 ₫ - 2.963.837.307 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng

  5.2 crt - AAA

  23.013.644,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 40. Bông Tai Hanzila Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hanzila

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  14.224.384,00 ₫
  6.471.430  - 1.579.574.094  6.471.430 ₫ - 1.579.574.094 ₫
 41. Bông Tai Hildana Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hildana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.52 crt - AAA

  18.249.833,00 ₫
  8.404.532  - 2.083.870.381  8.404.532 ₫ - 2.083.870.381 ₫
 42. Bông Tai Mandarin Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng

  1.52 crt - AAA

  11.024.627,00 ₫
  5.341.849  - 2.042.504.701  5.341.849 ₫ - 2.042.504.701 ₫
 43. Bông Tai Monquita Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.72 crt - AAA

  17.120.521,00 ₫
  7.318.209  - 2.088.182.678  7.318.209 ₫ - 2.088.182.678 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Jimin Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Jimin

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.988 crt - AAA

  26.375.078,00 ₫
  11.141.696  - 2.707.424.175  11.141.696 ₫ - 2.707.424.175 ₫
 46. Bông Tai Laurel Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Laurel

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.7 crt - AAA

  38.823.444,00 ₫
  16.786.894  - 4.897.114.992  16.786.894 ₫ - 4.897.114.992 ₫
 47. Bông Tai Mimi Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.45 crt - AAA

  22.965.248,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 48. Bông Tai Katarina Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  21.781.866,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 49. Bông Tai Mariya Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.772 crt - AAA

  16.451.101,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 50. Bông Tai Aldonsa Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Aldonsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.06 crt - AAA

  30.773.628,00 ₫
  12.881.488  - 2.855.948.590  12.881.488 ₫ - 2.855.948.590 ₫
 51. Bông Tai Amalea Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.862 crt - AAA

  15.323.413,00 ₫
  6.945.648  - 1.757.595.211  6.945.648 ₫ - 1.757.595.211 ₫
 52. Bông Tai Deneb Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Deneb

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  0.996 crt - AAA

  24.160.258,00 ₫
  10.579.339  - 560.815.853  10.579.339 ₫ - 560.815.853 ₫
 53. Bông Tai Hygeia Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Hygeia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.73 crt - AAA

  42.454.701,00 ₫
  17.649.355  - 2.227.933.786  17.649.355 ₫ - 2.227.933.786 ₫
 54. Bông Tai Andreja Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Andreja

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.4 crt - AAA

  24.515.514,00 ₫
  9.668.212  - 2.933.610.620  9.668.212 ₫ - 2.933.610.620 ₫
 55. Bông Tai Leroy Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.25 crt - AAA

  31.627.978,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 56. Bông Tai Luther Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Luther

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.74 crt - AAA

  33.515.929,00 ₫
  9.197.779  - 7.199.060.900  9.197.779 ₫ - 7.199.060.900 ₫
 57. Bông Tai Maddox Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Maddox

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.308 crt - AAA

  43.526.695,00 ₫
  16.270.500  - 1.953.203.503  16.270.500 ₫ - 1.953.203.503 ₫
 58. Bông Tai Elio Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  6.16 crt - AAA

  51.152.848,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 59. Bông Tai Janika Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Janika

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.524 crt - AAA

  61.624.313,00 ₫
  25.971.156  - 809.780.454  25.971.156 ₫ - 809.780.454 ₫
 60. Bông Tai Laurana Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Laurana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  4.29 crt - AAA

  48.461.917,00 ₫
  17.522.014  - 2.766.890.720  17.522.014 ₫ - 2.766.890.720 ₫
 61. Bông Tai Libellule Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Libellule

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  3.04 crt - AAA

  31.068.325,00 ₫
  12.705.751  - 5.460.283.015  12.705.751 ₫ - 5.460.283.015 ₫
 62. Bông Tai Lore Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  2.172 crt - AAA

  28.040.520,00 ₫
  13.134.278  - 3.028.643.539  13.134.278 ₫ - 3.028.643.539 ₫
 63. Bông Tai Mabella Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Mabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.34 crt - AAA

  23.661.977,00 ₫
  9.647.935  - 1.813.587.577  9.647.935 ₫ - 1.813.587.577 ₫
 64. Bông Tai Vana Đá Topaz Hồng

  Bông Tai GLAMIRA Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Hồng & Đá Moissanite

  1.588 crt - AAA

  31.024.797,00 ₫
  14.560.718  - 2.828.168.698  14.560.718 ₫ - 2.828.168.698 ₫

You’ve viewed 60 of 973 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng