Đang tải...
Tìm thấy 1210 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Adie Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Adie

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  2.5 crt - AAA

  21.973.479,00 ₫
  5.094.315  - 6.674.402.324  5.094.315 ₫ - 6.674.402.324 ₫
 2. Bông tai nữ Kiner

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.51 crt - AAA

  19.513.490,00 ₫
  6.537.704  - 2.849.533.657  6.537.704 ₫ - 2.849.533.657 ₫
 3. Bông tai nữ Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  11.809.754,00 ₫
  5.705.632  - 474.790.196  5.705.632 ₫ - 474.790.196 ₫
 4. Bông tai nữ Passaros

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  14.157.101,00 ₫
  8.196.187  - 91.612.769  8.196.187 ₫ - 91.612.769 ₫
 5. Bông tai nữ Elda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  12.825.221,00 ₫
  5.343.370  - 212.602.760  5.343.370 ₫ - 212.602.760 ₫
 6. Bông tai nữ Candida

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  12.551.260,00 ₫
  6.799.212  - 121.527.719  6.799.212 ₫ - 121.527.719 ₫
 7. Bông tai nữ Jabalpur

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.736 crt - AAA

  12.993.898,00 ₫
  4.992.428  - 483.393.928  4.992.428 ₫ - 483.393.928 ₫
 8. Bông tai nữ Persici - A

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.914 crt - AAA

  15.033.322,00 ₫
  5.900.915  - 1.821.019.668  5.900.915 ₫ - 1.821.019.668 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.79 crt - AAA

  19.954.714,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 11. Bông tai nữ Yamask

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  13.725.783,00 ₫
  5.476.389  - 166.216.191  5.476.389 ₫ - 166.216.191 ₫
 12. Bông tai nữ Peyton

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  11.747.207,00 ₫
  6.724.496  - 77.815.664  6.724.496 ₫ - 77.815.664 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.8 crt - AAA

  11.718.905,00 ₫
  3.902.811  - 2.934.141.751  3.902.811 ₫ - 2.934.141.751 ₫
 14. Bông tai nữ Anatola

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương

  0.724 crt - AAA

  9.001.370,00 ₫
  3.728.755  - 102.806.110  3.728.755 ₫ - 102.806.110 ₫
 15. Bông tai nữ Paget

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  12.185.883,00 ₫
  5.242.899  - 1.812.175.366  5.242.899 ₫ - 1.812.175.366 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dajana Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  24.001.016,00 ₫
  9.588.633  - 3.559.228.411  9.588.633 ₫ - 3.559.228.411 ₫
 17. Bông tai nữ Meleni

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.8 crt - AAA

  13.001.541,00 ₫
  5.786.009  - 1.816.845.158  5.786.009 ₫ - 1.816.845.158 ₫
 18. Bông tai nữ Ecateri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  13.181.540,00 ₫
  5.886.764  - 125.136.194  5.886.764 ₫ - 125.136.194 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Inna

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  22.424.325,00 ₫
  10.757.495  - 174.352.940  10.757.495 ₫ - 174.352.940 ₫
 21. Bông tai nữ Alice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.226 crt - AAA

  20.280.467,00 ₫
  9.464.105  - 309.564.565  9.464.105 ₫ - 309.564.565 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hardika 0.86 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.72 crt - AAA

  15.490.962,00 ₫
  6.452.799  - 359.587.914  6.452.799 ₫ - 359.587.914 ₫
 23. Bông tai nữ Anastrophe

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AAA

  12.653.428,00 ₫
  5.073.088  - 475.313.777  5.073.088 ₫ - 475.313.777 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Neta Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  26.114.308,00 ₫
  10.717.873  - 3.577.610.400  10.717.873 ₫ - 3.577.610.400 ₫
 25. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.596 crt - AAA

  11.806.923,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Nora

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.86 crt - AAA

  18.243.308,00 ₫
  5.886.764  - 637.129.050  5.886.764 ₫ - 637.129.050 ₫
 28. Bông tai nữ Marzia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  14.367.949,00 ₫
  7.072.607  - 131.928.614  7.072.607 ₫ - 131.928.614 ₫
 29. Bông tai nữ Aggie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.6 crt - AAA

  18.114.818,00 ₫
  7.842.415  - 340.271.968  7.842.415 ₫ - 340.271.968 ₫
 30. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.32 crt - AAA

  17.119.728,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Gelsomino Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Gelsomino

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.09 crt - AAA

  28.431.089,00 ₫
  12.817.863  - 2.200.135.791  12.817.863 ₫ - 2.200.135.791 ₫
 32. Bông tai nữ Madalina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.96 crt - AAA

  14.743.796,00 ₫
  6.834.872  - 122.475.829  6.834.872 ₫ - 122.475.829 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nahalia 8x6 mm Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Nahalia 8x6 mm

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  3.6 crt - AAA

  24.895.069,00 ₫
  6.026.574  - 1.349.979.447  6.026.574 ₫ - 1.349.979.447 ₫
 34. Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.98 crt - AAA

  18.530.854,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 35. Bông tai nữ Abetter

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.72 crt - AAA

  12.471.732,00 ₫
  5.455.162  - 2.460.653.429  5.455.162 ₫ - 2.460.653.429 ₫
 36. Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  32.233.996,00 ₫
  11.371.644  - 3.148.711.491  11.371.644 ₫ - 3.148.711.491 ₫
 37. Bông tai nữ Gisele

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  7.86 crt - AAA

  41.143.387,00 ₫
  14.501.817  - 5.066.975.978  14.501.817 ₫ - 5.066.975.978 ₫
 38. Bông tai nữ Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  15.494.642,00 ₫
  6.973.551  - 227.885.705  6.973.551 ₫ - 227.885.705 ₫
 39. Bông tai nữ Denise

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.768 crt - AAA

  12.822.956,00 ₫
  6.219.592  - 271.243.991  6.219.592 ₫ - 271.243.991 ₫
 40. Bông tai nữ Beal

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  12.264.562,00 ₫
  6.049.499  - 110.136.266  6.049.499 ₫ - 110.136.266 ₫
 41. Bông tai nữ Atavist

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  12.901.069,00 ₫
  5.603.746  - 503.827.794  5.603.746 ₫ - 503.827.794 ₫
 42. Bông tai nữ Ahebban

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.8 crt - AAA

  15.537.660,00 ₫
  6.452.799  - 301.187.245  6.452.799 ₫ - 301.187.245 ₫
 43. Bông tai nữ Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  29.100.142,00 ₫
  10.537.591  - 2.235.173.361  10.537.591 ₫ - 2.235.173.361 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Diastole

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.612 crt - AAA

  12.559.184,00 ₫
  6.282.988  - 486.790.138  6.282.988 ₫ - 486.790.138 ₫
 46. Bông tai nữ Donello

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.918 crt - AAA

  33.647.951,00 ₫
  7.947.131  - 3.031.513.929  7.947.131 ₫ - 3.031.513.929 ₫
 47. Bông tai nữ Earleen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  18.286.610,00 ₫
  8.619.581  - 534.690.857  8.619.581 ₫ - 534.690.857 ₫
 48. Bông tai nữ Lucille

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.432 crt - AAA

  22.736.494,00 ₫
  10.324.479  - 272.376.064  10.324.479 ₫ - 272.376.064 ₫
 49. Bông tai nữ Luciana

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  13.700.595,00 ₫
  7.675.435  - 128.107.882  7.675.435 ₫ - 128.107.882 ₫
 50. Bông tai nữ Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.916 crt - AAA

  27.800.244,00 ₫
  9.115.428  - 2.610.666.868  9.115.428 ₫ - 2.610.666.868 ₫
 51. Bông tai nữ Bailee

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.68 crt - AAA

  23.899.695,00 ₫
  10.814.665  - 1.912.519.231  10.814.665 ₫ - 1.912.519.231 ₫
 52. Bông tai nữ Terlan

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  14.298.892,00 ₫
  7.068.362  - 137.192.740  7.068.362 ₫ - 137.192.740 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Iselin Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Iselin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.3 crt - AAA

  24.719.881,00 ₫
  10.381.082  - 2.180.168.909  10.381.082 ₫ - 2.180.168.909 ₫
 54. Bông tai nữ Lincolnn

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  9.226.087,00 ₫
  4.536.770  - 76.174.164  4.536.770 ₫ - 76.174.164 ₫
 55. Bông tai nữ Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  20.035.941,00 ₫
  7.621.095  - 3.544.369.989  7.621.095 ₫ - 3.544.369.989 ₫
 56. Bông tai nữ Allusif

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  14.399.364,00 ₫
  7.174.494  - 502.214.597  7.174.494 ₫ - 502.214.597 ₫
 57. Bông tai nữ Delbar

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.548 crt - AAA

  15.130.964,00 ₫
  7.389.587  - 141.211.588  7.389.587 ₫ - 141.211.588 ₫
 58. Bông tai nữ Toshiko

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  5.69 crt - AAA

  47.954.486,00 ₫
  14.660.307  - 3.900.547.543  14.660.307 ₫ - 3.900.547.543 ₫
 59. Bông tai nữ Ila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.53 crt - AAA

  39.438.773,00 ₫
  15.892.848  - 263.588.368  15.892.848 ₫ - 263.588.368 ₫
 60. Bông tai nữ Dehan

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.93 crt - AAA

  14.476.910,00 ₫
  6.776.571  - 1.626.671.528  6.776.571 ₫ - 1.626.671.528 ₫
 61. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hardika 1.67 crt Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Hardika 1.67 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  3.34 crt - AAA

  23.974.695,00 ₫
  8.410.714  - 1.036.735.646  8.410.714 ₫ - 1.036.735.646 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Dulcinia Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Dulcinia

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.02 crt - AAA

  28.481.749,00 ₫
  12.624.845  - 2.571.950.067  12.624.845 ₫ - 2.571.950.067 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Eider Đá Tourmaline Xanh / Bích tỷ

  Bông tai nữ Eider

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.95 crt - AAA

  21.928.195,00 ₫
  9.509.388  - 1.874.028.851  9.509.388 ₫ - 1.874.028.851 ₫
 64. Bông tai nữ Norma

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.578 crt - AAA

  20.463.864,00 ₫
  7.381.096  - 374.630.295  7.381.096 ₫ - 374.630.295 ₫

You’ve viewed 60 of 1210 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng