Đang tải...
Tìm thấy 102 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Katarina Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.19 crt - AAA

  64.445.291,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 2. Bông Tai Yumanjer Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Yumanjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.852 crt - AAA

  61.969.838,00 ₫
  10.884.039  - 4.276.305.383  10.884.039 ₫ - 4.276.305.383 ₫
 3. Bông Tai Nelmaris Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Nelmaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.55 crt - AAA

  72.952.831,00 ₫
  14.145.439  - 836.370.745  14.145.439 ₫ - 836.370.745 ₫
 4. Bông Tai Alekah Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Alekah

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.176 crt - AAA

  14.671.296,00 ₫
  6.642.841  - 94.451.629  6.642.841 ₫ - 94.451.629 ₫
 5. Bông Tai Aleson Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Aleson

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.362 crt - AAA

  15.401.548,00 ₫
  7.513.953  - 104.657.861  7.513.953 ₫ - 104.657.861 ₫
 6. Bông Tai Aldrich Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Aldrich

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  0.48 crt - AAA

  16.384.862,00 ₫
  8.374.521  - 126.516.787  8.374.521 ₫ - 126.516.787 ₫
 7. Bông Tai Benian Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  1.86 crt - AAA

  47.436.157,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 8. Bông Tai Yalaza Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Yalaza

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.74 crt - AAA

  63.265.964,00 ₫
  11.104.115  - 4.993.770.090  11.104.115 ₫ - 4.993.770.090 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 0.86 crt Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 0.86 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  1.72 crt - AAA

  41.078.009,00 ₫
  5.537.052  - 337.630.448  5.537.052 ₫ - 337.630.448 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hardika 1.0 crt Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  2 crt - AAA

  49.832.122,00 ₫
  5.588.421  - 509.730.590  5.588.421 ₫ - 509.730.590 ₫
 12. Bông Tai Hildred Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hildred

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.98 crt - AAA

  44.831.741,00 ₫
  6.488.733  - 360.313.979  6.488.733 ₫ - 360.313.979 ₫
 13. Bông Tai Jacedes Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Jacedes

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.014 crt - AAA

  46.553.148,00 ₫
  7.644.539  - 371.087.978  7.644.539 ₫ - 371.087.978 ₫
 14. Bông Tai Jahaira Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Jahaira

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.24 crt - AAA

  66.901.817,00 ₫
  12.670.604  - 621.661.246  12.670.604 ₫ - 621.661.246 ₫
 15. Bông Tai Mianette Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Mianette

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.12 crt - AAA

  59.535.752,00 ₫
  9.243.741  - 572.603.716  9.243.741 ₫ - 572.603.716 ₫
 16. Bông Tai Montrice Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Montrice

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.2 crt - AAA

  55.953.161,00 ₫
  6.267.035  - 543.715.336  6.267.035 ₫ - 543.715.336 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nikerria 1.0 crt Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  2 crt - AAA

  51.248.829,00 ₫
  6.431.957  - 517.841.510  6.431.957 ₫ - 517.841.510 ₫
 18. Bông Tai Avioli Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Avioli

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.54 crt - AAA

  78.783.500,00 ₫
  7.162.479  - 603.695.564  7.162.479 ₫ - 603.695.564 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  1.94 crt - AAA

  42.211.374,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  5.2 crt - AAA

  91.875.331,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  3 crt - AAA

  58.656.800,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 23. Bông Tai Lore Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.172 crt - AAA

  70.703.945,00 ₫
  13.134.278  - 3.028.643.539  13.134.278 ₫ - 3.028.643.539 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  39.250.891,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.78 crt - AAA

  40.844.685,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.85 crt - AAA

  42.610.971,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 28. Bông Tai Marita Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Marita

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.03 crt - AAA

  53.615.324,00 ₫
  11.739.200  - 4.387.898.091  11.739.200 ₫ - 4.387.898.091 ₫
 29. Bông Tai Tandra Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Tandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  9.09 crt - AAA

  128.607.782,00 ₫
  18.882.214  - 10.150.677.766  18.882.214 ₫ - 10.150.677.766 ₫
 30. Bông Tai Ryann Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Ryann

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.74 crt - AAA

  71.140.583,00 ₫
  10.579.339  - 3.033.334.352  10.579.339 ₫ - 3.033.334.352 ₫
 31. Bông Tai Gladys Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Gladys

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  1.6 crt - AAA

  36.954.149,00 ₫
  7.650.216  - 3.372.722.166  7.650.216 ₫ - 3.372.722.166 ₫
 32. Bông Tai Hobson Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Hobson

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.896 crt - AAA

  50.728.918,00 ₫
  7.241.426  - 5.780.434.439  7.241.426 ₫ - 5.780.434.439 ₫
 33. Bông Tai Bluitt Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.81 crt - AAA

  35.923.521,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 34. Bông Tai Amosis Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Amosis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.32 crt - AAA

  54.385.050,00 ₫
  7.664.816  - 5.106.998.498  7.664.816 ₫ - 5.106.998.498 ₫
 35. Bông Tai Erastos Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Erastos

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  10.888 crt - AAA

  112.279.425,00 ₫
  14.988.974  - 4.300.894.980  14.988.974 ₫ - 4.300.894.980 ₫
 36. Bông Tai Mannix Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Mannix

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.51 crt - AAA

  40.147.686,00 ₫
  6.715.838  - 4.270.979.214  6.715.838 ₫ - 4.270.979.214 ₫
 37. Bông Tai Ovilla Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Ovilla

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  1.6 crt - AAA

  55.442.174,00 ₫
  13.853.446  - 3.478.569.636  13.853.446 ₫ - 3.478.569.636 ₫
 38. Bông Tai Snubbull Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Snubbull

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.14 crt - AAA

  52.310.277,00 ₫
  9.683.083  - 5.391.610.584  9.683.083 ₫ - 5.391.610.584 ₫
 39. Bông Tai Kotte Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Kotte

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.936 crt - AAA

  60.971.385,00 ₫
  10.832.940  - 4.203.726.194  10.832.940 ₫ - 4.203.726.194 ₫
 40. Bông Tai Wariana Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Wariana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  46.267.375,00 ₫
  10.730.743  - 3.440.245.555  10.730.743 ₫ - 3.440.245.555 ₫
 41. Bông Tai Nikeisha Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Nikeisha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  11.02 crt - AAA

  136.924.718,00 ₫
  14.625.605  - 2.881.160.024  14.625.605 ₫ - 2.881.160.024 ₫
 42. Bông Tai Timesu Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Timesu

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.288 crt - AAA

  42.570.418,00 ₫
  9.265.911  - 3.450.005.694  9.265.911 ₫ - 3.450.005.694 ₫
 43. Bông Tai Asinoch Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Asinoch

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.994 crt - AAA

  64.671.315,00 ₫
  10.034.556  - 6.282.946.319  10.034.556 ₫ - 6.282.946.319 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Beitz Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Beitz

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.332 crt - AAA

  56.424.945,00 ₫
  10.544.192  - 3.536.630.286  10.544.192 ₫ - 3.536.630.286 ₫
 46. Bông Tai Bushway Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Bushway

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  5.68 crt - AAA

  65.156.617,00 ₫
  10.492.282  - 11.176.465.473  10.492.282 ₫ - 11.176.465.473 ₫
 47. Bông Tai Faramira Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Faramira

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  7.12 crt - AAA

  92.957.599,00 ₫
  15.200.940  - 4.054.377.172  15.200.940 ₫ - 4.054.377.172 ₫
 48. Bông Tai Tucia Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Tucia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.06 crt - AAA

  59.468.703,00 ₫
  7.910.847  - 5.299.348.900  7.910.847 ₫ - 5.299.348.900 ₫
 49. Bông Tai Antalaha Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Antalaha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.46 crt - AAA

  62.364.301,00 ₫
  8.100.102  - 7.969.949.519  8.100.102 ₫ - 7.969.949.519 ₫
 50. Bông Tai Joplin Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Joplin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.408 crt - AAA

  55.250.214,00 ₫
  10.632.060  - 5.440.086.832  10.632.060 ₫ - 5.440.086.832 ₫
 51. Bông Tai Neves Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Neves

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.58 crt - AAA

  44.016.325,00 ₫
  8.505.648  - 3.484.666.345  8.505.648 ₫ - 3.484.666.345 ₫
 52. Bông Tai Lelio Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Lelio

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.16 crt - AAA

  63.953.768,00 ₫
  8.270.431  - 854.877.155  8.270.431 ₫ - 854.877.155 ₫
 53. Bông Tai Pridoni Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Pridoni

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  1.744 crt - AAA

  36.963.611,00 ₫
  7.153.828  - 3.384.604.658  7.153.828 ₫ - 3.384.604.658 ₫
 54. Bông Tai Thorson Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Thorson

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.04 crt - AAA

  66.413.810,00 ₫
  16.139.643  - 3.627.067.012  16.139.643 ₫ - 3.627.067.012 ₫
 55. Bông Tai Zeman Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Zeman

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.18 crt - AAA

  70.103.196,00 ₫
  12.596.795  - 4.333.392.727  12.596.795 ₫ - 4.333.392.727 ₫
 56. Bông Tai Donny Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Donny

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.36 crt - AAA

  69.431.071,00 ₫
  6.345.981  - 1.961.409.045  6.345.981 ₫ - 1.961.409.045 ₫
 57. Bông Tai Vigoroth Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Vigoroth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.36 crt - AAA

  50.270.111,00 ₫
  11.667.554  - 3.463.753.693  11.667.554 ₫ - 3.463.753.693 ₫
 58. Bông Tai Gladis Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Gladis

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  8.28 crt - AAA

  77.212.686,00 ₫
  12.839.041  - 3.772.820.197  12.839.041 ₫ - 3.772.820.197 ₫
 59. Bông Tai Chimique Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Chimique

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  3.38 crt - AAA

  73.495.723,00 ₫
  12.717.918  - 5.038.393.656  12.717.918 ₫ - 5.038.393.656 ₫
 60. Bông Tai Publique Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Publique

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  4.16 crt - AAA

  72.406.426,00 ₫
  11.599.422  - 5.060.955.525  11.599.422 ₫ - 5.060.955.525 ₫
 61. Bông Tai Milstead Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Milstead

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  1.86 crt - AAA

  51.721.696,00 ₫
  7.786.480  - 4.870.011.016  7.786.480 ₫ - 4.870.011.016 ₫
 62. Bông Tai Aguinaga Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Aguinaga

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Moissanite

  2.054 crt - AAA

  49.160.808,00 ₫
  9.570.882  - 5.364.776.965  9.570.882 ₫ - 5.364.776.965 ₫
 63. Bông Tai Ottesen Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Ottesen

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  5.58 crt - AAA

  152.544.182,00 ₫
  16.321.328  - 14.595.027.850  16.321.328 ₫ - 14.595.027.850 ₫
 64. Bông Tai Scudder Đá Tsavorite

  Bông Tai GLAMIRA Scudder

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  1.86 crt - AAA

  59.832.343,00 ₫
  11.601.314  - 4.916.446.013  11.601.314 ₫ - 4.916.446.013 ₫

You’ve viewed 60 of 102 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng