Đang tải...
Tìm thấy 990 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Jabalpur

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.736 crt - AAA

  27.456.093,00 ₫
  4.992.428  - 483.393.928  4.992.428 ₫ - 483.393.928 ₫
 2. Bông tai nữ Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.772 crt - AAA

  27.105.719,00 ₫
  8.994.296  - 1.852.434.610  8.994.296 ₫ - 1.852.434.610 ₫
 3. Bông tai nữ Rolie

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  15.215.304,00 ₫
  6.557.516  - 489.521.263  6.557.516 ₫ - 489.521.263 ₫
 4. Bông tai nữ Janerica

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.98 crt - AAA

  27.021.380,00 ₫
  7.845.245  - 1.652.652.543  7.845.245 ₫ - 1.652.652.543 ₫
 5. Bông tai nữ Toma

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.828 crt - AAA

  31.116.642,00 ₫
  9.232.031  - 531.308.796  9.232.031 ₫ - 531.308.796 ₫
 6. Bông tai nữ Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.88 crt - AAA

  16.026.714,00 ₫
  4.043.754  - 1.600.011.280  4.043.754 ₫ - 1.600.011.280 ₫
 7. Bông tai nữ Igon

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.328 crt - AAA

  136.818.594,00 ₫
  8.235.810  - 3.636.039.369  8.235.810 ₫ - 3.636.039.369 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Abby Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.8 crt - AAA

  17.152.841,00 ₫
  3.902.811  - 2.934.141.751  3.902.811 ₫ - 2.934.141.751 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông tai nữ Manteca

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  14.140.120,00 ₫
  5.982.990  - 477.761.883  5.982.990 ₫ - 477.761.883 ₫
 11. Bông tai nữ Planta

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.5 crt - AAA

  13.621.066,00 ₫
  5.705.632  - 474.790.196  5.705.632 ₫ - 474.790.196 ₫
 12. Bông tai nữ Pereira

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  1 crt - AAA

  28.129.959,00 ₫
  10.751.552  - 2.183.154.741  10.751.552 ₫ - 2.183.154.741 ₫
 13. Kiểu Đá
  Bông tai nữ Wayna - Pear Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.66 crt - AAA

  23.134.984,00 ₫
  8.399.960  - 1.835.764.883  8.399.960 ₫ - 1.835.764.883 ₫
 14. Bông tai nữ Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.596 crt - AAA

  15.712.565,00 ₫
  6.294.309  - 481.497.714  6.294.309 ₫ - 481.497.714 ₫
 15. Bông tai nữ Nigella

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.79 crt - AAA

  25.869.780,00 ₫
  8.763.920  - 2.316.371.090  8.763.920 ₫ - 2.316.371.090 ₫
 16. Bông tai nữ Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.916 crt - AAA

  37.281.330,00 ₫
  9.115.428  - 2.610.666.868  9.115.428 ₫ - 2.610.666.868 ₫
 17. Bông tai nữ Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.86 crt - AAA

  25.960.630,00 ₫
  6.520.723  - 5.077.560.835  6.520.723 ₫ - 5.077.560.835 ₫
 18. Bông tai nữ Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAA

  16.525.392,00 ₫
  5.334.880  - 2.144.282.288  5.334.880 ₫ - 2.144.282.288 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Huriela

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  6.672 crt - AAA

  72.892.859,00 ₫
  9.969.009  - 12.295.753.043  9.969.009 ₫ - 12.295.753.043 ₫
 21. Bông tai nữ Alodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  2.17 crt - AAA

  80.892.350,00 ₫
  7.967.509  - 3.110.829.592  7.967.509 ₫ - 3.110.829.592 ₫
 22. Bông tai nữ Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  0.88 crt - AAA

  18.621.986,00 ₫
  5.476.389  - 1.614.869.703  5.476.389 ₫ - 1.614.869.703 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanellie Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Hanellie

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.94 crt - AAA

  35.317.473,00 ₫
  6.590.629  - 5.576.591.493  6.590.629 ₫ - 5.576.591.493 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Hanvitha Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  5.2 crt - AAA

  70.633.814,00 ₫
  11.445.794  - 1.990.547.162  11.445.794 ₫ - 1.990.547.162 ₫
 25. Bông tai nữ Hanzila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  23.404.699,00 ₫
  7.447.889  - 1.660.930.804  7.447.889 ₫ - 1.660.930.804 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông tai nữ Hildana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.52 crt - AAA

  37.271.142,00 ₫
  9.937.311  - 2.194.348.087  9.937.311 ₫ - 2.194.348.087 ₫
 28. Bông tai nữ Jabina

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  33.971.441,00 ₫
  8.776.373  - 2.184.796.245  8.776.373 ₫ - 2.184.796.245 ₫
 29. Bông tai nữ Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.52 crt - AAA

  28.447.222,00 ₫
  6.157.329  - 2.143.829.459  6.157.329 ₫ - 2.143.829.459 ₫
 30. Bông tai nữ Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.34 crt - AAA

  50.621.927,00 ₫
  9.619.765  - 1.979.608.536  9.619.765 ₫ - 1.979.608.536 ₫
 31. Bông tai nữ Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.84 crt - AAA

  43.845.355,00 ₫
  10.537.591  - 2.235.173.361  10.537.591 ₫ - 2.235.173.361 ₫
 32. Bông tai nữ Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.58 crt - AAA

  34.341.345,00 ₫
  8.094.301  - 2.180.423.626  8.094.301 ₫ - 2.180.423.626 ₫
 33. Bông tai nữ Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  34.305.119,00 ₫
  8.570.902  - 2.196.102.797  8.570.902 ₫ - 2.196.102.797 ₫
 34. Bông tai nữ Nayane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng

  1.52 crt - AAA

  34.342.193,00 ₫
  7.948.829  - 2.177.579.294  7.948.829 ₫ - 2.177.579.294 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông tai nữ Nilasha Đá Zircon Trắng

  Bông tai nữ Nilasha

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng

  3 crt - AAA

  48.341.940,00 ₫
  5.756.576  - 859.368.567  5.756.576 ₫ - 859.368.567 ₫
 36. Bông tai nữ Jimin

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.988 crt - AAA

  54.986.341,00 ₫
  12.987.674  - 2.849.420.454  12.987.674 ₫ - 2.849.420.454 ₫
 37. Bông tai nữ Laurel

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  2.7 crt - AAA

  59.684.432,00 ₫
  19.930.094  - 5.151.569.922  19.930.094 ₫ - 5.151.569.922 ₫
 38. Bông tai nữ Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.45 crt - AAA

  37.140.386,00 ₫
  9.749.953  - 2.951.787.889  9.749.953 ₫ - 2.951.787.889 ₫
 39. Bông tai nữ Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.19 crt - AAA

  43.441.490,00 ₫
  11.371.644  - 3.148.711.491  11.371.644 ₫ - 3.148.711.491 ₫
 40. Bông tai nữ Aldonsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.06 crt - AAA

  62.234.420,00 ₫
  15.011.249  - 3.007.231.028  15.011.249 ₫ - 3.007.231.028 ₫
 41. Bông tai nữ Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.862 crt - AAA

  28.574.014,00 ₫
  7.964.112  - 1.847.283.693  7.964.112 ₫ - 1.847.283.693 ₫
 42. Bông tai nữ Deneb

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  0.996 crt - AAA

  40.491.315,00 ₫
  12.325.413  - 601.497.146  12.325.413 ₫ - 601.497.146 ₫
 43. Bông tai nữ Hygeia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.73 crt - AAA

  76.927.841,00 ₫
  20.767.825  - 2.360.861.448  20.767.825 ₫ - 2.360.861.448 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông tai nữ Andreja

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.4 crt - AAA

  52.596.823,00 ₫
  11.088.626  - 3.083.008.968  11.088.626 ₫ - 3.083.008.968 ₫
 46. Bông tai nữ Klara

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.04 crt - AAA

  53.587.668,00 ₫
  23.556.114  - 2.695.345.713  23.556.114 ₫ - 2.695.345.713 ₫
 47. Bông tai nữ Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.25 crt - AAA

  142.963.188,00 ₫
  13.253.710  - 2.745.340.757  13.253.710 ₫ - 2.745.340.757 ₫
 48. Bông tai nữ Luther

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  4.74 crt - AAA

  154.856.999,00 ₫
  10.777.307  - 7.608.048.843  10.777.307 ₫ - 7.608.048.843 ₫
 49. Bông tai nữ Maddox

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.308 crt - AAA

  98.115.099,00 ₫
  19.103.682  - 2.070.513.765  19.103.682 ₫ - 2.070.513.765 ₫
 50. Bông tai nữ Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  17.727.083,00 ₫
  5.071.673  - 2.118.555.991  5.071.673 ₫ - 2.118.555.991 ₫
 51. Bông tai nữ Elio

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  6.16 crt - AAA

  126.776.851,00 ₫
  21.005.560  - 3.887.571.196  21.005.560 ₫ - 3.887.571.196 ₫
 52. Bông tai nữ Janika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen

  1.524 crt - AAA

  80.846.219,00 ₫
  30.871.551  - 893.741.043  30.871.551 ₫ - 893.741.043 ₫
 53. Bông tai nữ Laurana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  4.29 crt - AAA

  111.609.658,00 ₫
  20.584.430  - 2.925.891.789  20.584.430 ₫ - 2.925.891.789 ₫
 54. Bông tai nữ Libellule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  3.04 crt - AAA

  64.861.670,00 ₫
  14.882.476  - 5.734.090.739  14.882.476 ₫ - 5.734.090.739 ₫
 55. Bông tai nữ Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  2.172 crt - AAA

  50.502.210,00 ₫
  15.492.379  - 3.189.069.786  15.492.379 ₫ - 3.189.069.786 ₫
 56. Bông tai nữ Mabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  1.34 crt - AAA

  52.667.578,00 ₫
  11.092.871  - 1.909.929.620  11.092.871 ₫ - 1.909.929.620 ₫
 57. Bông tai nữ Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Đá Swarovski

  1.588 crt - AAA

  42.410.741,00 ₫
  17.166.710  - 2.981.759.449  17.166.710 ₫ - 2.981.759.449 ₫
 58. Bông tai nữ Agrafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  6.492 crt - AAA

  201.551.494,00 ₫
  24.781.014  - 11.777.830.969  24.781.014 ₫ - 11.777.830.969 ₫
 59. Bông tai nữ Akaneta

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  6.47 crt - AAA

  162.732.527,00 ₫
  26.248.460  - 3.969.108.544  26.248.460 ₫ - 3.969.108.544 ₫
 60. Bông tai nữ Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  13.28 crt - AAA

  1.240.386.854,00 ₫
  18.999.532  - 11.723.449.148  18.999.532 ₫ - 11.723.449.148 ₫
 61. Bông tai nữ Blaire

  Vàng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương Đen & Kim Cương

  9.872 crt - AAA

  274.920.393,00 ₫
  31.661.170  - 4.817.467.728  31.661.170 ₫ - 4.817.467.728 ₫
 62. Bông tai nữ Decarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  8.5 crt - AAA

  680.337.339,00 ₫
  18.775.382  - 8.676.553.213  18.775.382 ₫ - 8.676.553.213 ₫
 63. Bông tai nữ Dekalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương & Kim Cương Đen

  7.088 crt - AAA

  354.641.053,00 ₫
  15.446.530  - 5.070.442.947  15.446.530 ₫ - 5.070.442.947 ₫
 64. Bông tai nữ Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Trắng & Kim Cương

  5.934 crt - AAA

  211.304.280,00 ₫
  13.195.409  - 2.886.948.580  13.195.409 ₫ - 2.886.948.580 ₫

You’ve viewed 60 of 990 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng