Đang tải...
Tìm thấy 973 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Pear Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Pear

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.66 crt - AAA

  21.632.084,00 ₫
  7.210.604  - 1.744.969.215  7.210.604 ₫ - 1.744.969.215 ₫
 2. Bông Tai Hartwick Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.88 crt - AAA

  15.821.153,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 3. Bông Tai Treugol Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Treugol

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  29.780.313,00 ₫
  8.417.780  - 2.410.415.908  8.417.780 ₫ - 2.410.415.908 ₫
 4. Bông Tai Wartortle Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Wartortle

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.912 crt - AAA

  65.677.338,00 ₫
  13.391.123  - 5.568.225.803  13.391.123 ₫ - 5.568.225.803 ₫
 5. Bông Tai Bloxham Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Bloxham

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  4.22 crt - AAA

  46.163.284,00 ₫
  10.134.590  - 945.962.757  10.134.590 ₫ - 945.962.757 ₫
 6. Bông Tai Miyoko Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Miyoko

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  5.03 crt - AAA

  23.446.497,00 ₫
  11.275.796  - 1.129.634.477  11.275.796 ₫ - 1.129.634.477 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Abby Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Abby

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  16.915.587,00 ₫
  3.520.137  - 2.800.726.762  3.520.137 ₫ - 2.800.726.762 ₫
 8. Bông Tai Enissa Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Enissa

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.4 crt - AAA

  24.547.688,00 ₫
  6.715.838  - 2.717.062.648  6.715.838 ₫ - 2.717.062.648 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Tobia Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Tobia

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.84 crt - AAA

  20.998.352,00 ₫
  5.211.264  - 1.734.749.462  5.211.264 ₫ - 1.734.749.462 ₫
 11. Bông Tai Magali Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.596 crt - AAA

  14.817.292,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 12. Bông Tai Alannah Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Alannah

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.916 crt - AAA

  21.496.362,00 ₫
  7.833.523  - 2.484.008.961  7.833.523 ₫ - 2.484.008.961 ₫
 13. Bông Tai Benian Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Benian

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.86 crt - AAA

  25.266.316,00 ₫
  5.688.456  - 4.845.475.486  5.688.456 ₫ - 4.845.475.486 ₫
 14. Bông Tai Berceste Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Berceste

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.32 crt - AAA

  15.298.270,00 ₫
  4.639.444  - 2.043.140.056  4.639.444 ₫ - 2.043.140.056 ₫
 15. Bông Tai Huriela Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Huriela

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  6.672 crt - AAA

  71.477.456,00 ₫
  8.502.944  - 11.735.672.669  8.502.944 ₫ - 11.735.672.669 ₫
 16. Bông Tai Nigella Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.79 crt - AAA

  24.090.773,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 17. Bông Tai Alodie Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Alodie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.17 crt - AAA

  22.794.920,00 ₫
  6.852.102  - 2.963.837.307  6.852.102 ₫ - 2.963.837.307 ₫
 18. Bông Tai Gallinule Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Gallinule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.88 crt - AAA

  17.875.379,00 ₫
  4.785.441  - 1.538.208.420  4.785.441 ₫ - 1.538.208.420 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanellie Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hanellie

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.94 crt - AAA

  34.803.403,00 ₫
  5.684.130  - 5.320.978.012  5.684.130 ₫ - 5.320.978.012 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Hanvitha Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hanvitha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  5.2 crt - AAA

  69.840.673,00 ₫
  9.690.652  - 1.888.775.777  9.690.652 ₫ - 1.888.775.777 ₫
 22. Bông Tai Hanzila Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hanzila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.1 crt - AAA

  21.983.828,00 ₫
  6.471.430  - 1.579.574.094  6.471.430 ₫ - 1.579.574.094 ₫
 23. Bông Tai Hildana Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hildana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.52 crt - AAA

  35.174.614,00 ₫
  8.404.532  - 2.083.870.381  8.404.532 ₫ - 2.083.870.381 ₫
 24. Bông Tai Jabina Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Jabina

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  32.518.288,00 ₫
  7.494.487  - 2.077.584.414  7.494.487 ₫ - 2.077.584.414 ₫
 25. Bông Tai Mandarin Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mandarin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.52 crt - AAA

  27.949.408,00 ₫
  5.341.849  - 2.042.504.701  5.341.849 ₫ - 2.042.504.701 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Melorin Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Melorin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.34 crt - AAA

  47.240.412,00 ₫
  8.190.403  - 1.879.745.625  8.190.403 ₫ - 1.879.745.625 ₫
 28. Bông Tai Micheila Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Micheila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  37.193.421,00 ₫
  8.993.384  - 2.122.464.826  8.993.384 ₫ - 2.122.464.826 ₫
 29. Bông Tai Mihaella Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mihaella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.58 crt - AAA

  32.376.618,00 ₫
  6.888.872  - 2.073.204.523  6.888.872 ₫ - 2.073.204.523 ₫
 30. Bông Tai Monquita Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Monquita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.72 crt - AAA

  32.801.629,00 ₫
  7.318.209  - 2.088.182.678  7.318.209 ₫ - 2.088.182.678 ₫
 31. Bông Tai Nayane Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Nayane

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.52 crt - AAA

  32.801.629,00 ₫
  6.772.074  - 2.070.284.588  6.772.074 ₫ - 2.070.284.588 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Nilasha Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Nilasha

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  3 crt - AAA

  48.328.899,00 ₫
  4.947.659  - 814.052.209  4.947.659 ₫ - 814.052.209 ₫
 33. Bông Tai Jimin Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Jimin

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.988 crt - AAA

  47.247.173,00 ₫
  11.141.696  - 2.707.424.175  11.141.696 ₫ - 2.707.424.175 ₫
 34. Bông Tai Laurel Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Laurel

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  42.392.248,00 ₫
  16.786.894  - 4.897.114.992  16.786.894 ₫ - 4.897.114.992 ₫
 35. Bông Tai Mimi Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski & Swarovsky Crystall

  1.45 crt - AAA

  22.559.704,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 36. Bông Tai Janerica Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Janerica

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.98 crt - AAA

  25.474.226,00 ₫
  6.851.021  - 1.571.868.724  6.851.021 ₫ - 1.571.868.724 ₫
 37. Bông Tai Katarina Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Katarina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.19 crt - AAA

  40.545.122,00 ₫
  9.746.618  - 2.995.970.061  9.746.618 ₫ - 2.995.970.061 ₫
 38. Bông Tai Mariya Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mariya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.772 crt - AAA

  25.319.037,00 ₫
  7.721.592  - 1.760.285.333  7.721.592 ₫ - 1.760.285.333 ₫
 39. Bông Tai Aldonsa Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Aldonsa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.06 crt - AAA

  57.431.510,00 ₫
  12.881.488  - 2.855.948.590  12.881.488 ₫ - 2.855.948.590 ₫
 40. Bông Tai Amalea Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Amalea

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.862 crt - AAA

  26.678.697,00 ₫
  6.945.648  - 1.757.595.211  6.945.648 ₫ - 1.757.595.211 ₫
 41. Bông Tai Deneb Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Deneb

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  0.996 crt - AAA

  36.894.398,00 ₫
  10.579.339  - 560.815.853  10.579.339 ₫ - 560.815.853 ₫
 42. Bông Tai Hygeia Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Hygeia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.73 crt - AAA

  65.165.269,00 ₫
  17.649.355  - 2.227.933.786  17.649.355 ₫ - 2.227.933.786 ₫
 43. Bông Tai Andreja Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Andreja

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.4 crt - AAA

  49.145.667,00 ₫
  9.668.212  - 2.933.610.620  9.668.212 ₫ - 2.933.610.620 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Klara Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Klara

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.04 crt - AAA

  43.668.636,00 ₫
  19.818.755  - 2.545.232.870  19.818.755 ₫ - 2.545.232.870 ₫
 46. Bông Tai Leroy Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Leroy

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  4.25 crt - AAA

  57.069.222,00 ₫
  11.222.805  - 2.550.112.934  11.222.805 ₫ - 2.550.112.934 ₫
 47. Bông Tai Luther Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Luther

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  4.74 crt - AAA

  49.818.874,00 ₫
  9.197.779  - 7.199.060.900  9.197.779 ₫ - 7.199.060.900 ₫
 48. Bông Tai Maddox Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Maddox

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.308 crt - AAA

  43.661.878,00 ₫
  16.270.500  - 1.953.203.503  16.270.500 ₫ - 1.953.203.503 ₫
 49. Bông Tai Whitley Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  16.694.158,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫
 50. Bông Tai Elio Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Elio

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  6.16 crt - AAA

  118.527.534,00 ₫
  17.844.017  - 3.685.979.305  17.844.017 ₫ - 3.685.979.305 ₫
 51. Bông Tai Janika Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Janika

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.524 crt - AAA

  68.140.083,00 ₫
  25.971.156  - 809.780.454  25.971.156 ₫ - 809.780.454 ₫
 52. Bông Tai Laurana Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Laurana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  4.29 crt - AAA

  103.562.082,00 ₫
  17.522.014  - 2.766.890.720  17.522.014 ₫ - 2.766.890.720 ₫
 53. Bông Tai Libellule Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Libellule

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  3.04 crt - AAA

  59.105.063,00 ₫
  12.705.751  - 5.460.283.015  12.705.751 ₫ - 5.460.283.015 ₫
 54. Bông Tai Lore Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Lore

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.172 crt - AAA

  45.478.993,00 ₫
  13.134.278  - 3.028.643.539  13.134.278 ₫ - 3.028.643.539 ₫
 55. Bông Tai Mabella Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Mabella

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.34 crt - AAA

  27.582.254,00 ₫
  9.647.935  - 1.813.587.577  9.647.935 ₫ - 1.813.587.577 ₫
 56. Bông Tai Vana Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Vana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.588 crt - AAA

  37.892.041,00 ₫
  14.560.718  - 2.828.168.698  14.560.718 ₫ - 2.828.168.698 ₫
 57. Bông Tai Agrafina Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Agrafina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  6.492 crt - AAA

  81.563.110,00 ₫
  20.951.850  - 11.214.140.685  20.951.850 ₫ - 11.214.140.685 ₫
 58. Bông Tai Akaneta Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Akaneta

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  6.47 crt - AAA

  65.062.263,00 ₫
  22.349.632  - 3.746.229.909  22.349.632 ₫ - 3.746.229.909 ₫
 59. Bông Tai Akulina Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Akulina

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  13.28 crt - AAA

  119.727.951,00 ₫
  16.027.172  - 11.168.678.994  16.027.172 ₫ - 11.168.678.994 ₫
 60. Bông Tai Blaire Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Blaire

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  9.872 crt - AAA

  137.042.867,00 ₫
  26.703.572  - 4.521.579.521  26.703.572 ₫ - 4.521.579.521 ₫
 61. Bông Tai Decarria Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Decarria

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  8.5 crt - AAA

  54.032.226,00 ₫
  15.924.434  - 8.264.294.706  15.924.434 ₫ - 8.264.294.706 ₫
 62. Bông Tai Dekalia Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dekalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  7.088 crt - AAA

  45.683.658,00 ₫
  13.187.810  - 4.680.769.792  13.187.810 ₫ - 4.680.769.792 ₫
 63. Bông Tai Dekotta Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Dekotta

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  5.934 crt - AAA

  45.968.621,00 ₫
  11.314.729  - 2.656.663.351  11.314.729 ₫ - 2.656.663.351 ₫
 64. Bông Tai Selethia Đá Zircon Xanh

  Bông Tai GLAMIRA Selethia

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  6.768 crt - AAA

  27.767.454,00 ₫
  13.565.779  - 877.898.644  13.565.779 ₫ - 877.898.644 ₫

You’ve viewed 60 of 973 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng